SAMEN IN AANPAK SCHULDEN

Woensdrecht – Woningstichting Woensdrecht, Woningcorporatie Stadlander en de gemeente Woensdrecht sloten vandaag het convenant ‘Vroegsignalering schulden Woensdrecht’. Ze leggen hiermee afspraken vast om inwoners met een huurachterstand actief te kunnen benaderen. Tijdig hulp bieden voorkomt grotere problemen, zo ervaren de partijen al jaren.

Een jaar of vijf geleden tekenden gemeente, woningstichtingen en meer dan 60 andere partijen al het Woensdrechtse armoedepact. Nu ligt er een landelijk convenant op basis van de Wet gemeentelijke schulphulpverlening. Het voeren van een preventieve aanpak in het vroeg signaleren van schulden is sinds 1 januari 2021 een wettelijke taak van de gemeenten. Samenwerking wordt hiermee de norm.

Wethouder Lars van der Beek licht toe: “In Woensdrecht werken we al jaren samen met de woningcorporaties om te voorkomen dat achterstanden oplopen tot grote schulden of in het ergste geval een huisuitzetting. We hebben gezien dat het werkt. Het niet betalen van de huur staat meestal niet op zichzelf. Er speelt vaak meer dan alleen financiële problemen. Door te luisteren en mensen hulp aan te bieden, wordt erger voorkomen. Vorig jaar hebben we met deze aanpak samen 14 huisuitzettingen weten te voorkomen en families kunnen helpen om
hun problemen aan te pakken.”

Preventie voorkomt grotere problemen

Een groot deel van het inkomen van huishoudens gaat naar vaste woonlasten zoals huur/hypotheek, zorgverzekering, energie en water. Ontstaan er eenmaal achterstanden, dan stapelen de problemen en de kosten voor hulp zich vaak op. Zo kunnen de maatschappelijke kosten die voortkomen uit een huisuitzetting oplopen tot €100.000,-. Sinds begin dit jaar regelt de nieuwe wet de samenwerkingsafspraken. Voor Woensdrecht maakt dit de samenwerking met nog meer en nieuwe partners makkelijker.

Hulp nodig

Zelf hulp zoeken bij de financiën? Dat kan via het Startpunt Grip op Geld van BWI Woensdrecht: 0164 672 049 of mail gripopgeld@bwiwoensdrecht.nl.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio