Sint Anna en de Mariaschool voor behoud religieus erfgoed verkocht door gemeente

Halderberge- Kapel Sint Anna en de Mariaschool gaan een belangrijk rol spelen in het behoud van religieus erfgoed in Halderberge. Voor de toekomst van dit religieus erfgoed in Oudenbosch hebben de gemeente Halderberge, provincie Noord-Brabant, aannemersbedrijf van Agtmaal en Woonkwartier een overeenkomst gesloten.

Afronding en verkoop

Inmiddels zijn de ontwikkelingen zover dat de overeenkomst kan worden beëindigd en de verschillende deelprojecten zelfstandig opgepakt gaan worden. Om dit mogelijk te maken, gaat de gemeente een deel van Sint Anna verkopen aan ZAB B.V.. Aannemersbedrijf Van Agtmaal gaat hier appartementen en woningen in realiseren. De gemeente verkoopt de Mariaschool aan twee particuliere ontwikkelaars. Hierin worden appartementen gerealiseerd.

Raadsbesluit

De raad besloot op 15 oktober 2020 dat er geen nieuw cultuurcluster komt in de Mariabouw. In plaats daarvan besloot de raad op 14 januari 2021 dat Fidei et Arti behouden blijft en dat de kapel van Sint Anna en de kapel van St. Louis eveneens een sociaal(culturele) functie krijgen. Verder besloot de raad het overige deel van Sint Anna te verkopen voor woningbouw en daarvoor financiële en stedenbouwkundige kaders vast te stellen. De afgelopen maanden zijn er de nodige vervolgstappen gezet in de verdere plannen. Een belangrijk onderdeel wat nu bereikt gaat worden, is de verkoop van een deel van Sint Anna en de Mariaschool aan twee ontwikkelaars.

Woningen Sint Anna

ZAB B.V. (bestaande uit de aandeelhouders aannemersbedrijf van Agtmaal en woningcorporatie Woonkwartier) hebben een grondbieding gedaan op de locatie van Sint Anna, met uitzondering van de kapel. Hier gaat aannemersbedrijf Van Agtmaal  50 appartementen en grondgebonden woningen realiseren. Zij hebben met een schetsontwerp laten zien dat voldaan wordt aan de randvoorwaarden die op 14 januari 2021 door de gemeenteraad zijn vastgesteld. Burgemeester en wethouders hebben daarom besloten om tot verkoop over te gaan. De gemeenteraad besloot om hiertegen geen bezwaren in te brengen. Dat betekent dat de weg vrij is om de plannen te gaan realiseren. De plannen worden door de initiatiefnemers en de gemeente de komende maanden besproken met de omgeving.

Eigendom Kapel blijft bij gemeente

De kapel van Sint Anna blijft eigendom van de gemeente. Hierin komen de bibliotheek, Vluchtelingenwerk, Heemkundekring, KBO en het Toeristisch Informatiepunt. Er is een schetsontwerp opgesteld. De beoogde gebruikers hebben hiermee ingestemd. De komende periode wordt er door de architect verder gewerkt aan een ontwerp voor de kapel.

Mariaschool

Voor de Mariaschool hebben twee personen een plan ingediend om tot herontwikkeling over te gaan. Het schetsontwerp gaat uit van 13 appartementen van gemiddeld 80 tot 90 m2 in de voormalige klaslokalen (gemiddeld circa € 825,– huur per maand); de gymzaal wordt in de plannen herbestemd tot atelierwoning. Burgemeester en wethouders hebben besloten om het gebouw te verkopen.  De gemeenteraad heeft laten weten hiertegen geen bezwaren te hebben. Er is sprake van een mooi plan dat snel kan worden gerealiseerd.  De vergunning wordt voor de zomervakantie aangevraagd. De verwachting is dat in het najaar gestart kan worden met de bouw. De omwonenden worden hierover geïnformeerd door de initiatiefnemers, de heren C. Koopmans en P. Buijs.

Overige ontwikkelingen

Binnenkort worden door Woonkwartier de plannen bekend gemaakt voor de Mariabouw. Voordat dit verder gaat, moet eerst de kap van de Mariabouw hersteld gaan worden. Dat gaat de komende maanden gebeuren. Verder wordt binnenkort de kapel van Saint Louis overgedragen aan de gemeente.

Een stap verder in de realisatie Wethouder Jan Mollen: “Doordat we nu een deel van St. Anna en de Mariaschool kunnen verkopen, kunnen andere partijen actief aan de slag met het voorbereiden van de realisatie. Ik ben erg dankbaar dat onze gemeenteraad geen bedenkingen heeft aangegeven, zodat er nu echt werk gemaakt kan worden van het vervolg. Ook ben ik erg bij met de inzet van een ontwikkelaar, aannemersbedrijf van Agtmaal en Woonkwartier. En ook dank aan Hart van Oudenbosch. Dankzij hun input voor Sint Anna is de basis gelegd voor dit plan.”

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Alternatieve aanrijroute bij bouw onderdoorgang Stationsstraat

Rijen - Er is een alternatieve aanrijroute nodig voor hulpdiensten in Rijen. De bouw van de onderdoorgang bij de Stationsstraat – Julianastraat in Rijen...

College zet in op meer comfort voor fietsers in onderdoorgang Stationsstraat – Julianastraat

Rijen - Burgemeester en wethouders willen tegemoet komen aan een veelgehoorde wens om fietsers meer comfort te bieden in de nieuwe onderdoorgang aan de...

Week van Ons Water vraagt om bewustwording

Halderberge - In navolging van de landelijke Week van Ons Water wordt in Brabant de regionale editie georganiseerd van 14 t/m 24 mei. Dit...

Brand in cellencomplex 1 persoon aangehouden

Breda - Een 33-jarige arrestant heeft dinsdagavond 4 mei 2021 brand gesticht in een cel in het cellencomplex aan de Mijkenbroek in Breda. Er...

Tieners vluchten op gestolen bromfiets

Oosterhout - Twee jongens uit Breda (14 en 15 jaar) vluchtten maandagmiddag 3 mei 2021 in de omgeving van de Warandepoort voor de politie....

Mantelzorgwaardering: bon te besteden bij Oosterhoutse ondernemers

Oosterhout - Jaarlijks ontvangen Oosterhoutse mantelzorgers de mantelzorgwaardering. In 2020 zou dit voor het eerst in een activiteitenaanbod gegoten worden. Dankzij Corona kon dit...

Geslaagd programma Freeze krijgt vervolg in de meivakantie

Oosterhout - De succesvolle eerste twee edities van Freeze tijdens de kerst- en carnavalsvakantie krijgt een vervolg in de meivakantie. Oosterhoutse jongeren van 12...

Saskia van Dijk nieuwe griffier Gilze en Rijen

De gemeenteraad van Gilze en Rijen heeft in de raadsvergadering van 29 april 2021 Saskia van Dijk aangewezen als nieuwe griffier. Van Dijk wordt...