Veerkrachtig Steenbergen blijft financieel sterk in coronajaar 2020

Steenbergen Veerkrachtig. Dat is wat de gemeente Steenbergen toonde in coronajaar 2020. Inwoners en ondernemers zetten samen hun schouders er onder. De gemeente kon dit al in april ondersteunen met een fonds van 1 miljoen euro. Ondertussen bleven de lasten voor de inwoners onverminderd laag. Uit de jaarrekening 2020 blijkt dan ook dat Steenbergen haar ‘huishoudboekje’ goed op orde heeft.

Veerkrachtig

“We zijn een financieel gezonde gemeente. In een crisisjaar zoals 2020 heb je daar echt profijt van”, zegt wethouder van financiën Koos Krook. Het miljoen dat de gemeenteraad in aanvulling op de landelijke steunmaatregelen beschikbaar stelde kon dan ook zonder problemen gefinancierd worden uit de algemene reserve. “Dat gaf ons de mogelijkheid om in te spelen op wat onze gemeenschap nodig had en het verschil te maken.”

Ambities

De gemeentelijke organisatie toonde zich ook van zijn meest flexibele kant. “Iedereen werkte natuurlijk zoveel mogelijk thuis, maar we deden er wel alles aan om in contact te blijven met de samenleving en collega’s. Ondertussen veranderden de coronamaatregelen continu en ging het gewone werk ook door.”
De ambities uit het raadsprogramma ‘Aan de slag’ raakten niet ondergesneeuwd door alle ontwikkelingen. “Sterker nog, ze zijn voor het grootste deel overeind gebleven. Zo kwamen er gebiedsvisies, werd er een lokaal sportakkoord ondertekend door twintig partijen, kwam er een visie energie en ruimte, implementatieplan voor de Omgevingswet en een gemeentelijk verkeers- en vervoerplan, werden er kadernota’s gemaakt voor leefbaarheid en kernen en maatschappelijk vastgoed en gingen de voorbereidingen voor het jubileumjaar 2022 gewoon door.”

Topprioriteit 

Het vervolgonderzoek naar de lokale heffingen dat ervoor moest zorgen dat de lasten voor de inwoners van Steenbergen zo laag mogelijk blijven, bleef een topprioriteit. “Samen met de gemeenteraad hebben we een intensief proces doorgelopen dat heeft gezorgd voor een nieuwe belastingverordening voor 2021. De aanpassingen in de rioolheffing zorgen ervoor dat de lasten voor de meeste inwoners zelfs zijn verlaagd. Dat komt in zo’n lastige tijd voor veel mensen natuurlijk goed uit.”

Positief resultaat

Steenbergen sluit de jaarrekening voor 2020 af met een positief resultaat. “Dat is mooi, maar dat betekent absoluut niet dat we stil blijven zitten. We blijven onszelf verbeteren. Bijvoorbeeld door stappen te zetten in een nog betere sturing op budgetten. Hierdoor blijven we ook in de toekomst voldoende speelruimte houden voor onvoorziene omstandigheden.”

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Jeugdbrandweer leden gezocht door brandweer Steenbergen

Steenbergen - Alles leren over de brandweer. Dat kan bij de jeugdbrandweer. Kleine branden blussen of ongelukken leren oplossen. EHBO training volgen. Jezelf leren...

JONGleren in het verkeer in gemeente Steenbergen

Steenbergen - Jonge kinderen zijn ook al verkeersdeelnemers. Vroeg beginnen met een verkeersopvoeding is dan ook de boodschap van het programma ‘JONGleren in het...

Documentaire Bouwe be’ouwe, over de Bergse Vastenavendbouwcultuur op Zuidwest TV

Bergen op Zoom - De zomervakantie is voorbij en dat betekent normaal gesproken dat het bouwseizoen voor de vastenavendbouwclubs in onze gemeente weer begint....

SAMEN IN AANPAK SCHULDEN

Woensdrecht - Woningstichting Woensdrecht, Woningcorporatie Stadlander en de gemeente Woensdrecht sloten vandaag het convenant ‘Vroegsignalering schulden Woensdrecht’. Ze leggen hiermee afspraken vast om inwoners...

Saluutbatterij Steenbergen opent de Open Monumenten Dagen.

Steenbergen - Op zaterdag 11 september zal de SaluutBatterij Steenbergen (in oprichting) de Open Monumentendagen met een kanonschot kracht bij zetten.Dat is voor het...

Regio zoekt plekken voor vluchtelingen en statushouders

Oisterwijk - Alle Brabantse gemeenten is op dinsdag 31 augustus jongstleden gevraagd met spoed te zoeken naar plaatsen om statushouders en vluchtelingen onderdak te...

Steenbergen bestaat 750 jaar: ontwerp een bijzondere vlag voor dit feest

In 2022 bestaat Steenbergen 750 jaar en zijn we 25 jaar één gemeente. We gaan er een groot feest van maken! We hebben hierbij...

Werkzaamheden milieustraat Steenbergen

Steenbergen - De milieustraat wordt mooier, groter en efficiënter. Om dit mogelijk te maken, gaat de inzamelstraat op de schop. Dit gebeurt in verschillende...