Stemmen op de Bommelerwaardse tuinbouwherstructurering voor de Gelderse prijs voor ruimte 2020!

Zaltbommel – Stemmen kan tot 14 december a.s. via www.gelderland.nl/gprk2020-stemmen. Samen met 19 andere projecten in Nederland is de tuinbouwherstructurering in de Bommelerwaard genomineerd voor de Gelderse prijs voor ruimtelijke kwaliteit. De Provincie Gelderland reikt deze prijs tweejaarlijks uit aan projecten die een bijdrage leveren aan de grote veranderingsopgaven van dit moment.

Met de Gelderse Prijs voor Ruimtelijke Kwaliteit bevordert de provincie de dialoog over hoe we onze eigen leefomgeving inrichten en of we daar goed in slagen. Koesteren, behouden, versterken of vernieuwen we onze ruimtelijke kwaliteit? Over kwaliteit kunnen we lang discussiëren, maar kwaliteit moet je vooral laten zien. Waar in Gelderland zijn mooie projecten gerealiseerd?

Stemmen op

Dit jaar heeft de Gelderse prijs het thema ’Brede blik op ruimte’. Centraal staan de ambities (veranderopgaven) die nu spelen:

  • Energietransitie
  • Klimaatadaptatie
  • Circulaire economie
  • Biodiversiteit
  • Bereikbaarheid
  • Economisch vestigingsklimaat
  • Goed en gezond woon- en leefklimaat.

Al deze opgaven doen een groot beroep op de ruimte in Gelderland. Bij deze prijs gaat het om projecten die bijdragen aan meerdere van deze ambities.

People, planet en profit centraal

Binnen de tuinbouwherstructurering komen meerdere ambities uit de omgevingsvisie samen: de concentratie van de toekomstbestendige tuinbouw zorgt voor een beter economisch klimaat voor ondernemers, de verkeersveiligheid voor inwoners en bereikbaarheid van de tuinbouwbedrijven is verbeterd en het is aangenamer wonen in de Bommelerwaard (meer groen en open ruimte).- Regio Online

Duurzaamheid

Integraal is het thema duurzaamheid opgepakt met verschillende partijen (waaronder ondernemers) binnen de herstructurering en is de eerste collectieve tuinbouwafvalwaterzuivering van Nederland gerealiseerd, waardoor er geen lozing op oppervlaktewater plaatsvindt! Ook duurzame energie staat hoog op de agenda. Er is een Duurzaamheidsplatform als verbindende ontmoetingsplaats voor alle relevante stakeholders met als doel elkaar te informeren en waar mogelijk te (helpen) initiëren en faciliteren.- Regio Online

bord Klein min - Regio Online
De eerste collectieve tuinbouwafvalwaterzuivering van Nederland is een feit

Ontwikkelperspectief, leefbaarheid en landschap

De herstructureringsopgave voor de tuinbouw maakt samen met het tuinbouwbedrijfsleven en de burgers in de Bommelerwaard verschillende projecten mogelijk. De focus ligt daarbij op:

  • ontwikkelperspectief voor de tuinbouw (door middel van duurzame concentratie – triple P)
  • leefbaarheid (wonen, werken, verkeersveiligheid in en rond de intensiveringsgebieden voor inwoners)
  • het landschap in de Bommelerwaard (herstel karakteristieken, meer groen in plaats van glas, biodiversiteit, water, duurzaamheid het vrijwillig amoveren van glas naar de intensiveringsgebieden en die landschappelijk inpassen en zo bijdragen aan de recreatieve waarde van de Bommelerwaard).
bijenhotel Klein - Regio Online
Opening van een groot bijenhotel in Hedel in samenwerking met de Capreton

Stemmen!

Het project met de meeste stemmen maakt kans op de publieksprijs. Met deze prijs van €10.000 maken we het landschap in de Bommelerwaard nog een stukje mooier. Helpt u mee door te stemmen? Dit kan tot 14 december 2020 via www.gelderland.nl/gprk2020-stemmen (een account aanmaken is nodig)

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

De aanleg van Zonnepark Ketelsteeg is klaar

Zaltbommel - Energie van Hollandsche Bodem heeft de bouw van het eerste grote zonnepark van Zaltbommel afgerond. Op de oude vuilnisbelt aan de Ketelsteeg liggen nu...

1e Groene Buurtkampioen in Eethen

Eethen - De eerste Groene Buurtkampioen van Altena bevindt zich in Eethen! Het prijswinnende idee is van de werkgroep Groen en Gevel. Zij willen...

De Kaaie Paole in ere hersteld

Altena - De twee Kaaie Paole, oftewel grenspalen van de oude waterschappen in Veen, zijn gerestaureerd en in volle glorie weer te bewonderen voor...

Gebied De Aanwas in Veen is in gebruik genomen met bijzonder bankje

Altena - Op zaterdag 11 september kwam om 11.00 uur een gezelschap van genodigden bijeen om het gebied De Aanwas feestelijk in gebruik te...

Bloemrijke akkerranden op het Eiland van Nederhemert voor meer akkervogels

Zaltbommel - Afgelopen voorjaar is op het Eiland van Nederhemert bijna 20.000 m2 akkerranden ingezaaid met een bloemrijk kruidenmengsel. Door akkerranden in te zaaien...

Start reguliere dienstregeling Qbuzz

Na de zomervakantie start de reguliere dienstregeling weer. Vanaf zondag 29 augustus rijden de bussen van Qbuzz weer zoals voor de zomervakantie. De wijzigingen voor...

Wandel over de Stadswallen met Roland Gieles in uw oor

Zaltbommel - Na het succes van de eerste podcast over de Stadswallen in Zaltbommel lanceert de gemeente Zaltbommel een tweede podcast. Deze keer neemt...

Buurtbemiddelingsproject Altena ontvangt wederom Plus-certificaat van het CCV

Altena - Vanaf juli 2021 is aan Buurtbemiddeling Altena wederom het Plus-certificaat toegekend. Dit wil zeggen dat aan alle kwaliteitscriteria wordt voldaan en dat...