Verlenging ontzanding Over de Maas door economische crisis

West Maas en Waal – De uitvoering van het project Over de Maas zou eind dit jaar klaar zijn. De zandwinner heeft verzocht om het project te verlengen tot 31 december 2021. We hebben dit verzoek in behandeling moeten nemen. Dit betekent dat het project eind 2021 definitief klaar en het gebied ingericht is.

Waarom vertraging?

De zandwinners hebben niet de afgesproken hoeveelheid zand kunnen winnen. Dit komt door de economische crisis van de afgelopen jaren. Daarnaast zijn tijdens de projectduur belangrijke archeologische vondsten gedaan. De zandwinners hebben hieraan hun volledige medewerking gegeven. Dit heeft ook voor vertraging gezorgd.

Waarom verlenging?

Nu stoppen betekent dat het gebied niet volledig ingericht kan worden zoals afgesproken en de beoogde doelstellingen voor natuurontwikkeling en rivierverruiming niet worden gehaald. Ook wordt het beheer- en onderhoudsfonds dan niet volledig gevuld. Dit wil zeggen dat de gemeente dan niet genoeg geld heeft om het gebied in de toekomst te beheren en onderhouden. In goed overleg hebben de zandwinners en de gemeente daarom afspraken gemaakt over de verlenging.

Wat gebeurt er precies?

Naast zandwinning wordt bij de afwerking en herinrichting reconstructiemateriaal gebruikt van buiten het project. Dit gebeurt volgens de regels. Dit zijn landelijke regels die in heel Nederland gelden. Bij het gebruik van dit soort materiaal mag de kwaliteit van de bodem en het water niet achteruit gaan. Rijkswaterstaat houdt daar toezicht op en controleert dat. Wij kunnen dat niet tegenhouden. Wij hebben wel beperkende afspraken met de zandwinners kunnen maken.

Archeologische vondsten

De vondsten in het gebied zijn van internationaal belang. Onderzocht wordt op welke manier de vondsten een plek kunnen krijgen in het project. De zandwinners hebben in overleg met de gemeente het initiatief genomen om de locatie “De schuur van Vermuë” daarvoor te ontwikkelen.

Bezwaar en beroep

Voor de verlenging van de ontgrondingsvergunning past de provincie de uniforme openbare voorbereidingsprocedure toe. Ook bekend als de ‘uitgebreide procedure’. Hier staat een termijn voor van 26 weken. Iedereen kan dan een zienswijze indienen. Degenen die een zienswijze hebben ingediend kunnen beroep instellen bij de Raad van State. Zij kunnen dan ook een verzoek om een voorlopige voorziening doen.

Korte procedure

Rijkswaterstaat heeft aangegeven de korte procedure te volgen en de watervergunning te publiceren. Er kunnen geen nieuwe voorschriften worden opgesteld. Alleen de vergunning voor de tijdelijke werken zal worden verlengd. Meer informatie vindt u op www.westmaasenwaal.nl/overdemaas en www.overdemaas.com.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

De aanleg van Zonnepark Ketelsteeg is klaar

Zaltbommel - Energie van Hollandsche Bodem heeft de bouw van het eerste grote zonnepark van Zaltbommel afgerond. Op de oude vuilnisbelt aan de Ketelsteeg liggen nu...

1e Groene Buurtkampioen in Eethen

Eethen - De eerste Groene Buurtkampioen van Altena bevindt zich in Eethen! Het prijswinnende idee is van de werkgroep Groen en Gevel. Zij willen...

De Kaaie Paole in ere hersteld

Altena - De twee Kaaie Paole, oftewel grenspalen van de oude waterschappen in Veen, zijn gerestaureerd en in volle glorie weer te bewonderen voor...

Gebied De Aanwas in Veen is in gebruik genomen met bijzonder bankje

Altena - Op zaterdag 11 september kwam om 11.00 uur een gezelschap van genodigden bijeen om het gebied De Aanwas feestelijk in gebruik te...

Bloemrijke akkerranden op het Eiland van Nederhemert voor meer akkervogels

Zaltbommel - Afgelopen voorjaar is op het Eiland van Nederhemert bijna 20.000 m2 akkerranden ingezaaid met een bloemrijk kruidenmengsel. Door akkerranden in te zaaien...

Start reguliere dienstregeling Qbuzz

Na de zomervakantie start de reguliere dienstregeling weer. Vanaf zondag 29 augustus rijden de bussen van Qbuzz weer zoals voor de zomervakantie. De wijzigingen voor...

Wandel over de Stadswallen met Roland Gieles in uw oor

Zaltbommel - Na het succes van de eerste podcast over de Stadswallen in Zaltbommel lanceert de gemeente Zaltbommel een tweede podcast. Deze keer neemt...

Buurtbemiddelingsproject Altena ontvangt wederom Plus-certificaat van het CCV

Altena - Vanaf juli 2021 is aan Buurtbemiddeling Altena wederom het Plus-certificaat toegekend. Dit wil zeggen dat aan alle kwaliteitscriteria wordt voldaan en dat...