Verlenging ontzanding Over de Maas door economische crisis

West Maas en Waal – De uitvoering van het project Over de Maas zou eind dit jaar klaar zijn. De zandwinner heeft verzocht om het project te verlengen tot 31 december 2021. We hebben dit verzoek in behandeling moeten nemen. Dit betekent dat het project eind 2021 definitief klaar en het gebied ingericht is.

Waarom vertraging?

De zandwinners hebben niet de afgesproken hoeveelheid zand kunnen winnen. Dit komt door de economische crisis van de afgelopen jaren. Daarnaast zijn tijdens de projectduur belangrijke archeologische vondsten gedaan. De zandwinners hebben hieraan hun volledige medewerking gegeven. Dit heeft ook voor vertraging gezorgd.

Waarom verlenging?

Nu stoppen betekent dat het gebied niet volledig ingericht kan worden zoals afgesproken en de beoogde doelstellingen voor natuurontwikkeling en rivierverruiming niet worden gehaald. Ook wordt het beheer- en onderhoudsfonds dan niet volledig gevuld. Dit wil zeggen dat de gemeente dan niet genoeg geld heeft om het gebied in de toekomst te beheren en onderhouden. In goed overleg hebben de zandwinners en de gemeente daarom afspraken gemaakt over de verlenging.

Wat gebeurt er precies?

Naast zandwinning wordt bij de afwerking en herinrichting reconstructiemateriaal gebruikt van buiten het project. Dit gebeurt volgens de regels. Dit zijn landelijke regels die in heel Nederland gelden. Bij het gebruik van dit soort materiaal mag de kwaliteit van de bodem en het water niet achteruit gaan. Rijkswaterstaat houdt daar toezicht op en controleert dat. Wij kunnen dat niet tegenhouden. Wij hebben wel beperkende afspraken met de zandwinners kunnen maken.

Archeologische vondsten

De vondsten in het gebied zijn van internationaal belang. Onderzocht wordt op welke manier de vondsten een plek kunnen krijgen in het project. De zandwinners hebben in overleg met de gemeente het initiatief genomen om de locatie “De schuur van Vermuë” daarvoor te ontwikkelen.

Bezwaar en beroep

Voor de verlenging van de ontgrondingsvergunning past de provincie de uniforme openbare voorbereidingsprocedure toe. Ook bekend als de ‘uitgebreide procedure’. Hier staat een termijn voor van 26 weken. Iedereen kan dan een zienswijze indienen. Degenen die een zienswijze hebben ingediend kunnen beroep instellen bij de Raad van State. Zij kunnen dan ook een verzoek om een voorlopige voorziening doen.

Korte procedure

Rijkswaterstaat heeft aangegeven de korte procedure te volgen en de watervergunning te publiceren. Er kunnen geen nieuwe voorschriften worden opgesteld. Alleen de vergunning voor de tijdelijke werken zal worden verlengd. Meer informatie vindt u op www.westmaasenwaal.nl/overdemaas en www.overdemaas.com.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Nieuwe route vrachtverkeer Kerkwijk en Bruchem in gebruik

Zaltbommel - Ongewenst vrachtwagenverkeer uit de woonomgeving in Kerkwijk en Bruchem te verminderen: dat is het doel van het ontwerp met verkeersmaatregelen dat samen...

Bespreekversie Transitievisie Warmte ter inzage

Zaltbommel - Het college van de gemeente Zaltbommel stelde de bespreekversie van de Transitievisie warmte vast. In de Transitievisie Warmte staat omschreven hoe de...

Eerste fase woningbouw De Burcht Werkendam gestart

Werkendam - Wethouder Shah Sheikkariem heeft vandaag de eerste paal geslagen voor woningen op De Burcht in Werkendam. Hiermee is de eerste fase van...

Dutch Food Week ook in Altena!

Altena - Gemeente Altena gaat het partnerschap aan met de landelijke campagne Dutch Food Week (DFW). Van 9 tot en met 16 oktober bruist...

Bastions in De Waluwe ingericht

Zaltbommel - Het werk aan de bastions langs de Hogeweg in De Waluwe is klaar. Wethouder van Leeuwen: “Hiermee is een onderdeel van het...

Een gapend gat, maar uitgekiend plan

Zaltbommel - De binnengracht tussen de Zandstraat en het Zaltbommelse stadpark is op dit moment een groot gapend gat. Maar er zit een uitgekiend...

Inwoners Zaltbommel kiezen kunstwerk

Jouw stem telt voor kunst in Zaltbommel. Afgelopen maanden hebben in totaal zes kunstenaars, zeven ontwerpen en kunstwerken ingediend voor het project Kunst in de...

Ruimere starterslening geeft starters meer keuze

Zaltbommel - Ook Zaltbommel verruimd de starterslening, die starters op de koopwoningmarkt de mogelijkheid biedt om op een verantwoorde manier extra te lenen. Vanaf...