Centrumplan Sint Anthonis vanaf 8 april ter inzage

Inwoners van Sint Anthonis kunnen vanaf 8 april kennis nemen van de zogenaamde “gebiedsvisie centrumplan Sint Anthonis”. In dit document staat beschreven hoe het college van B&W het centrum van Sint Anthonis de komende jaren op verschillende fronten wil opwaarderen. Ten aanzien van woningen, horeca, dorpsgezicht, voorzieningen, reuring op de Brink en meer. Het is een integrale visie waar inwoners zoveel mogelijk bij betrokken zullen worden. In eerste instantie op hoofdlijnen.

Dialoog met inwoners

Het visiedocument is een 68 pagina’s tellende, rijk geïllustreerde nota die bedoeld is om over in gesprek te raken met de inwoners. Zowel met de direct betrokkenen en aanwonenden, als met de inwoners van het dorp én de gemeente Sint Anthonis die in de toekomst gebruik zullen maken van een bruisend centrum. Het is nadrukkelijk geen document waarin deelplannen tot in detail zijn uitgewerkt. Zover is het nog niet.

Gemeenteraad  

De gemeenteraad is op 4 maart jl. in een besloten raadsbijeenkomst uitgebreid geinformeerd over de plannen en ideeën. Die bijeenkomst was besloten omdat er nog onderhandelingen gaande waren over bepaalde panden die van cruciaal belang zijn voor het mogelijk maken van het centrumplan op hoofdlijnen. Zo is onlangs garage van de Weem aangekocht door de gemeente. De gemeenteraad zal de visie in de raadsvergadering van 3 juni behandelen. Dan zal dan ook de feedback van inwoners worden meegenomen.

Pagina centrumplan op website

Op de gemeentelijke website is een aparte pagina te vinden waar de komende periode informatie over het centrumplan én het visiedocument te vinden zijn. Ook is daar een reactieformulier beschikbaar waarmee inwoners hun eerste feedback kunnen geven op de plannen.

Deelplannen

Daarbij dient aangetekend te worden dat de deelplannen allemaal nog in de ontwerpfase verkeren en dat het in deze fase nog geen zin heeft om in detail op de voorstellen in te gaan. Van inwoners wordt in deze fase gevraagd wat zij in grote lijnen van de plannen vinden. De formele wettelijke trajecten waarbij ook sprake kan zijn van zienswijzen en bezwaarprocedures volgen in een later stadium wanneer deelplannen concreter worden ingevuld. 
Het visiedocument kunt u ook op het gemeentehuis inzien. U maakt daarvoor telefonisch een afspraak: 0485 388888.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Voorjaarskriebels bij Het Hooghuis: Bloemen én leerlingen kleuren hier de dagen

Oss - De dagen worden lichter en voorjaarsbloemen steken hun kopjes boven het gras uit. Een mooi moment om te vieren dat leerlingen en...

Wildgroei kamerverhuur tegengaan met parapluplan in Vught

Vught - In het nieuwe ontwerpbestemmingsplan ‘Parapluplan kamerverhuur Vught’ staat dat bijzondere woonvormen, zoals kamerverhuur, slechts beperkt zijn toegestaan. Om kamers in Vught te...

Raadhuis Ravenstein van start met verbouwing

Ravenstein - Vandaag ondertekenden Bouwbedrijf Berghege en de Gemeente Oss de aannemingsovereenkomst voor de verbouwing van dit voor Ravenstein kenmerkende pand. De hand konden...

Energiecoaches in gemeente Meierijstad

Gemeente Meierijstad en Energiecoöperatie Meierijstad (ECM) introduceren de Energiecoach. De Energiecoach helpt vanaf maandag 19 april huiseigenaren en huurders in Meierijstad op weg met...

Bomen op transport in Meierijstad

Woensdag 14 april gaan de bomen van de parkeerplaats tegenover Broedershof aan de Hoogstraat in Veghel op transport. De gemeente heeft het perceel verkocht...

Oelbroeck in Sint Anthonis vernieuwd met een Kenniscentrum

Sint Anthonis - Na de ingrijpende verbouwing zal de multifunctionele accommodatie (MFA) Oelbroeck ook als kenniscentrum een centrale functie in Sint Anthonis blijven houden....

Land van Cuijk-raad besluit over aansluiten Grave per 1-1-2022

Grave - Op 7 april hebben de vier gemeenteraden in het Land van Cuijk in een gezamenlijke raadsvergadering besloten dat de gemeente Grave per...

Sint Anthonis: handhaven op maatregelen rond corona blijft helaas nodig

Handhavers van de gemeente Sint Anthonis hebben woensdagavond 31 maart op een adres in het buitengebied van Sint Anthonis een last onder dwangsom opgelegd...