Besluit 1ste kwaliteitsmeting zonneparken na de zomer

Begin juni is de commissie beoordeling zonneparken Meierijstad aan de slag gegaan met de
beoordeling van plannen voor zonneparken in Meierijstad. Het streven was dat de
commissie voor de zomer advies zou uitbrengen aan het college van burgemeester en
wethouders. Dit blijkt niet haalbaar; het collegebesluit wordt nu verwacht in augustus.

Zonneparken

De commissie heeft meer tijd nodig om tot een gedegen advies te komen. Dat heeft deels te
maken met de grote hoeveelheid ingediende plannen die voldeden aan de indieningsvereisten.
Daarbij heeft de commissie ook de mogelijkheid om nog specifieke expertise van externe
deskundigen te betrekken in haar oordeel. Dat alles betekent dat het college na het zomerreces
een besluit kan nemen over de plannen die in een volgende fase verder uitgewerkt mogen worden.

Ontwikkeling provincie


In de tussentijd blijft het college de geluiden vanuit de provincie Noord-Brabant volgen. Die gaan
over invoering van een tijdelijke beperking op het verlenen van vergunningen voor zonneparken op
agrarische grond. Vooralsnog gaat Meierijstad door op de ingeslagen weg. En dat is de procedure
die is vastgelegd in het rapport ‘De toekomst van zon en wind in Meierijstad’. Wethouder Goijaarts:
“Ons buitengebied hebben we nu eenmaal óók nodig om onze enorme energieopgave te
realiseren; náást daken van bedrijven. Het afwegingskader in het rapport biedt de handvaten om
dat heel zorgvuldig te doen, met toegevoegde kwaliteit als leidend principe. We zien daarom met
vertrouwen uit naar het advies van onze onafhankelijke commissie en dan nemen we een besluit.
Mocht de provincie daadwerkelijk een tijdelijke beperking gaan opleggen, dan zal Meierijstad
natuurlijk ook bezien wat te doen met de ontwikkeling van zonneparken in het buitengebied.”

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Advertentie

spot_img