Eerste schooldag voor kinderen en ouders De Uilenbrink ‘lekker anders’

Veghel – In de wijk De Laren in Veghel is de afgelopen maanden hard gewerkt aan een prettige, veiligere verkeersomgeving. De kinderen van basisschool De Uilenbrink merken dat als ze maandag na de meivakantie weer de eerste schooldag hebben. Want rond hun nieuwe schoolgebouw aan de Melisselaar gaat het allemaal net even anders dan eerst. De wijk is op de schop gegaan en er gelden nieuwe afspraken en regels.

Prettig verkeer vormt gedeeld belang

De verkeerssituatie rondom het voormalige schoolgebouw van de Uilenbrink leidde al jaren veelvuldig tot irritaties bij ouders, kinderen en buurtbewoners. Een eerste verbeterplan werd al snel verbreed naar de gehele buurt De Laren, omdat de gemeente streeft naar veilige schoolomgevingen én woongebieden.

Lekker anders dag – gemeente Meierijstad

Een brede werkgroep bestaande uit wijkraad De Bunders, buurtbewoners, vertegenwoordigers van De Uilenbrink, ouders van leerlingen, schoolbestuur SAAM en gemeente Meierijstad maakte samen het plan voor Prettig Verkeer in De Laren. Prettig verkeer betekent : ‘we respecteren verkeers- en gedragsregels; we tonen begrip en respect voor elkaar, met de nodige flexibiliteit en we geven elkaar de ruimte’. En dat vraagt iets van ons allemaal.

Mix aan maatregelen

De hele wijk is nu een 30 km zone en weginrichting, markering en bebording zijn daarop aangepast. Het fietspad langs de school is verbeterd; rond de school is een ruimer gebied waar stop- en parkeerverbod tijdens halen en brengen geldt. De Uilenbrink stimuleert verkeersveilig gedrag en vraagt op ludieke wijze aandacht voor parkeer-, haal- en brenggedrag; binnen de school is de inloop voor ouders ingeperkt.

Wethouder van Rooijen verklaart het succes vooral uit het feit dat er gedacht en gewerkt is vanuit het gedeelde belang van Prettig Verkeer en hoe daar invulling aan is gegeven. “Ieder heeft zijn rol gepakt. En dan kom je tot een heel breed palet van fysieke aanpassingen, gedragsmaatregelen en andere praktische afspraken. De mensen die hier aan gewerkt hebben, hebben een prachtig resultaat neergezet. En ik ben ervan overtuigd dat zo’n integrale aanpak ook voor andere schoolomgevingen in Meierijstad de sleutel voor een oplossing kan zijn.”

‘Lekker Anders Dag’

Een verrassende verkenningstocht voor kinderen en ouders door de buurt is een van de initiatieven in het kader van ‘Lekker Anders Dag’ – een landelijk project voor prettig verkeer rond school met De Uilenbrink als pionier in Meierijstad. Lekker Anders Dag daagt ouders en kinderen uit om af en toe gewoon eens even ‘anders’ naar school te komen. Wat die tocht anders maakt, bepalen ouders en kinderen helemaal zelf. “Als je er wat extra aandacht aan besteedt, dan is die tocht naar school extra leuk”, zegt directeur Marly de Jong van De Uilenbrink.

“Wegbrengen moet vooral bijzonder blijven, voor zowel ouders als kinderen en dan helpt het als je af en toe de afwisseling opzoekt. Deze speurtocht paste perfect in die gedachte.” De wethouder onderschrijft dat Lekker Anders Dag echt een aanjager is voor prettig verkeer rond school: “Vanwege de succesvolle pilot bij De Uilenbrink gaan we nu ook andere scholen in onze gemeente uitnodigen om hieraan mee te doen. Dat is goed nieuws voor iedereen die begaan is met een buurt die prettig verkeer verdient.”

Lekker Anders Dag is een gezamenlijk initiatief van basisscholen en diverse Brabantse gemeenten, waaronder Meierijstad, waarbij al vanaf de start gebruik gemaakt is van de input van honderden ouders. Het initiatief was dan ook finalist van de Nationale Verkeersveiligheidsprijs 2020. Kijk op www.lekkerandersdag.nl voor meer informatie.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Lekkage warmtenet Rivierensingel: werkzaamheden nodig door Ennatuurlijk

Helmond -Recent is gebleken dat in de leiding van het warmtenet van Ennatuurlijk een lekkage zit. Om dit lek te kunnen verhelpen, moet Ennatuurlijk...

Onrust in gebied De Kuilen aangepakt door gemeente en politie

Mill en Sint Hubert - Intimidatie, vernielingen, zwerfglas, geluidoverlast en hard rijden. In natuur- en recreatiegebied De Kuilen hebben zich de afgelopen week een...

Maaien dijken gestart met maatwerk voor biodiversiteit

De dijken van waterschap Aa en Maas zijn van levensbelang. Ze moeten stevig genoeg zijn om ons tegen hoog water te beschermen. Het gras...

Doe mee met de Zomerse Sportinstuif van Jibb+

Helmond - Zin in een sportieve start van jouw zomervakantie? Schrijf je dan in voor de Jibb+ Zomerse Sportinstuif. In de eerste week van...

Campertour Heusden succesvol! Bijna 500 bezoekers denken mee over de toekomst

Heusden - De afgelopen twee weken reisde de toekomstcamper door de gemeente Heusden om met inwoners in gesprek te gaan. Voorbereidend op de komst...

Maatregelen A2 rond ‘s-Hertogenbosch

Er is een pakket aan maatregelen samengesteld om de problemen op de A2 te verbeteren. Het gaat dan om het gedeelte tussen Deil en...

Taxus inzameling komt gestaag op gang

Gemert-Bakel - De taxusinzameling is inmiddels alweer enkele weken geleden van start gegaan. Normaal gezien draait de inzameling via Stichting Taxus Taxi vanaf begin...

Start aanleg waterbassins Slievense Loop

Someren - Waterschap Aa en Maas en de gemeente Someren zijn deze week gestart met de aanleg van extra waterbassins bij de Slievense Loop....