Verlenging ontzanding Over de Maas door economische crisis

West Maas en Waal – De uitvoering van het project Over de Maas zou eind dit jaar klaar zijn. De zandwinner heeft verzocht om het project te verlengen tot 31 december 2021. We hebben dit verzoek in behandeling moeten nemen. Dit betekent dat het project eind 2021 definitief klaar en het gebied ingericht is.

Waarom vertraging?

De zandwinners hebben niet de afgesproken hoeveelheid zand kunnen winnen. Dit komt door de economische crisis van de afgelopen jaren. Daarnaast zijn tijdens de projectduur belangrijke archeologische vondsten gedaan. De zandwinners hebben hieraan hun volledige medewerking gegeven. Dit heeft ook voor vertraging gezorgd.

Waarom verlenging?

Nu stoppen betekent dat het gebied niet volledig ingericht kan worden zoals afgesproken en de beoogde doelstellingen voor natuurontwikkeling en rivierverruiming niet worden gehaald. Ook wordt het beheer- en onderhoudsfonds dan niet volledig gevuld. Dit wil zeggen dat de gemeente dan niet genoeg geld heeft om het gebied in de toekomst te beheren en onderhouden. In goed overleg hebben de zandwinners en de gemeente daarom afspraken gemaakt over de verlenging.

Wat gebeurt er precies?

Naast zandwinning wordt bij de afwerking en herinrichting reconstructiemateriaal gebruikt van buiten het project. Dit gebeurt volgens de regels. Dit zijn landelijke regels die in heel Nederland gelden. Bij het gebruik van dit soort materiaal mag de kwaliteit van de bodem en het water niet achteruit gaan. Rijkswaterstaat houdt daar toezicht op en controleert dat. Wij kunnen dat niet tegenhouden. Wij hebben wel beperkende afspraken met de zandwinners kunnen maken.

Archeologische vondsten

De vondsten in het gebied zijn van internationaal belang. Onderzocht wordt op welke manier de vondsten een plek kunnen krijgen in het project. De zandwinners hebben in overleg met de gemeente het initiatief genomen om de locatie “De schuur van Vermuë” daarvoor te ontwikkelen.

Bezwaar en beroep

Voor de verlenging van de ontgrondingsvergunning past de provincie de uniforme openbare voorbereidingsprocedure toe. Ook bekend als de ‘uitgebreide procedure’. Hier staat een termijn voor van 26 weken. Iedereen kan dan een zienswijze indienen. Degenen die een zienswijze hebben ingediend kunnen beroep instellen bij de Raad van State. Zij kunnen dan ook een verzoek om een voorlopige voorziening doen.

Korte procedure

Rijkswaterstaat heeft aangegeven de korte procedure te volgen en de watervergunning te publiceren. Er kunnen geen nieuwe voorschriften worden opgesteld. Alleen de vergunning voor de tijdelijke werken zal worden verlengd. Meer informatie vindt u op www.westmaasenwaal.nl/overdemaas en www.overdemaas.com.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Automotive Campus in Helmond richting privatisering

Helmond – De provincie Noord-Brabant en de gemeente Helmond zetten een belangrijke stap richting de privatisering van de Automotive Campus. Samen met de derde...

Archeologen vinden visvijver in Sint-Michielsgestel

Sint-Michielsgestel - In 2020 is op de locatie van Dommelstaete/De Brenthof door archeologen onderzoek gedaan. We wisten al dat het terrein in de middeleeuwen...

Hennepkwekerij in Vught ontmanteld

Vught - Op dinsdag 8 december 2020 is er een professionele hennepkwekerij in een woning aan de Vlasmeersestraat aangetroffen. Op last van burgemeester Van...

Groen licht voor verhuizing Wijkplein en Kledingbank

Sint-Michielsgestel - Afgelopen weken zijn belangrijke stappen gezet in de verhuizing van Wijkplein en de Kledingbank in Sint - Michielsgestel. Het Wijkplein en de...

Verkenning Vlagheide als natuur- en landschapspark in Meierijstad

Meierijstad - De gemeente Meierijstad onderzoekt of een recreatief-toeristische versterking van het gebied Vlagheide in Eerde mogelijk is. Gedacht wordt aan een natuur- en...

Wat de effecten van corona ook zijn: Sociom helpt

Cuijk - Het is een heftige tijd waarbij iedereen wordt geraakt door het coronavirus. Door eigen ziekteklachten of overlijden in de naaste omgeving, maar...

Brabant gaat samen voor de 10!

Brabant - Om mensen met een beperking of chronische aandoening te stimuleren om in beweging te blijven - ook nu sporten in groepsverband voor...

Omwonenden aan zet voor ontwikkeling locatie Akwamarijn

Zaltbommel - Omwonenden mogen bepalen hoe de locatie Akwamarijn in Zaltbommel er in de toekomst uit gaat zien. De gemeenteraad van Zaltbommel keurde op...