Verlenging ontzanding Over de Maas door economische crisis

West Maas en Waal – De uitvoering van het project Over de Maas zou eind dit jaar klaar zijn. De zandwinner heeft verzocht om het project te verlengen tot 31 december 2021. We hebben dit verzoek in behandeling moeten nemen. Dit betekent dat het project eind 2021 definitief klaar en het gebied ingericht is.

Waarom vertraging?

De zandwinners hebben niet de afgesproken hoeveelheid zand kunnen winnen. Dit komt door de economische crisis van de afgelopen jaren. Daarnaast zijn tijdens de projectduur belangrijke archeologische vondsten gedaan. De zandwinners hebben hieraan hun volledige medewerking gegeven. Dit heeft ook voor vertraging gezorgd.

Waarom verlenging?

Nu stoppen betekent dat het gebied niet volledig ingericht kan worden zoals afgesproken en de beoogde doelstellingen voor natuurontwikkeling en rivierverruiming niet worden gehaald. Ook wordt het beheer- en onderhoudsfonds dan niet volledig gevuld. Dit wil zeggen dat de gemeente dan niet genoeg geld heeft om het gebied in de toekomst te beheren en onderhouden. In goed overleg hebben de zandwinners en de gemeente daarom afspraken gemaakt over de verlenging.

Wat gebeurt er precies?

Naast zandwinning wordt bij de afwerking en herinrichting reconstructiemateriaal gebruikt van buiten het project. Dit gebeurt volgens de regels. Dit zijn landelijke regels die in heel Nederland gelden. Bij het gebruik van dit soort materiaal mag de kwaliteit van de bodem en het water niet achteruit gaan. Rijkswaterstaat houdt daar toezicht op en controleert dat. Wij kunnen dat niet tegenhouden. Wij hebben wel beperkende afspraken met de zandwinners kunnen maken.

Archeologische vondsten

De vondsten in het gebied zijn van internationaal belang. Onderzocht wordt op welke manier de vondsten een plek kunnen krijgen in het project. De zandwinners hebben in overleg met de gemeente het initiatief genomen om de locatie “De schuur van Vermuë” daarvoor te ontwikkelen.

Bezwaar en beroep

Voor de verlenging van de ontgrondingsvergunning past de provincie de uniforme openbare voorbereidingsprocedure toe. Ook bekend als de ‘uitgebreide procedure’. Hier staat een termijn voor van 26 weken. Iedereen kan dan een zienswijze indienen. Degenen die een zienswijze hebben ingediend kunnen beroep instellen bij de Raad van State. Zij kunnen dan ook een verzoek om een voorlopige voorziening doen.

Korte procedure

Rijkswaterstaat heeft aangegeven de korte procedure te volgen en de watervergunning te publiceren. Er kunnen geen nieuwe voorschriften worden opgesteld. Alleen de vergunning voor de tijdelijke werken zal worden verlengd. Meer informatie vindt u op www.westmaasenwaal.nl/overdemaas en www.overdemaas.com.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Den Bosch: Nog twee geweldplegers onbekend

Den Bosch - We hadden 22 onbekende verdachten van een geweldpleging in de binnenstad van Den Bosch op beeld, voordat we een week of...

Energie besparen is geld besparen! Ook in Oss!

Oss - Als je energie gaat besparen, bespaar je geld. Daarom werken Oss Schakelt Door en Samen Slimmer Met Geld samen in mei. Deel...

Meanderende Maas: stuurgroep stemt in met voorlopig ontwerp

Den Bosch - Het voorlopig ontwerp voor de maatregelen in projectgebied van de stuurgroep Meanderende Maas is gereed en heeft de instemming van de...

Huisstijl Platform Techniek De Langstraat gelanceerd door een robot

Heusden - Via een liveverbinding lanceerde een robot het logo van Platform Techniek de Langstraat en de slogan ‘Techniek van jouw toekomst’. Dit werd...

Heilig Hartplein in Den Dungen krijgt nieuwe woningen

Den Dungen - Aan het Heilig Hartplein en de Grote Molenstraat in Den Dungen komen in totaal 20 nieuwe woningen. Ontwikkelaar Geert van den...

Beëindiging feest in bedrijfspand lijdt tot aanhoudingen

Vlijmen - Een groep van twintig personen werd aan het begin van de nacht van zondag 25 april aangehouden bij een feest in een...

Scouting Petrus Donders gaat verhuizen in Sint-Michielsgestel

Sint-Michielsgestel - Deze week heeft het college van Burgemeester en Wethouders groen licht gegeven voor de verhuizing van Scouting Petrus Donders naar Zegenwerp 1b...

Aanvraag Oss toetreding UNESCO Global Network of Learning Cities

Oss -De gemeente Oss wil toetreden tot het UNESCO Global Network of Learning Cities. Dit sluit aan bij het al bestaande Plan van Aanpak...