Krediet nieuw stadhuis Den Helder omhoog, maar lasten blijven binnen budget

Den Helder – Voor de bouw van het nieuwe stadhuis in Den Helder is een verhoging van het krediet noodzakelijk van € 1,9 miljoen. Dit komt door recente ontwikkelingen op de grondstoffenmarkt, onder andere als gevolg van de coronacrisis. Tegelijkertijd dalen de rentelasten. Daardoor vindt er geen overschrijding van het budget voor de exploitatielasten plaats.

Nieuw stadhuis

De gemeenteraad heeft 25 februari 2019 besloten een stadhuis te realiseren op Willemsoord. Daarvoor is toen door de gemeenteraad een krediet van € 24,8 miljoen beschikbaar gesteld. Bij de uitkomst van de aanbesteding voor het stadhuis in juli jl., blijken de kosten voor deze investering sterk gestegen te zijn.

Stijging kosten op grondstoffenmarkt

Dit komt door recente ontwikkelingen op de grondstoffenmarkt en in de bouw. De prijzen van grondstoffen en bouwmaterialen zijn namelijk dit jaar flink gestegen. En de vraag naar (bouw)grondstoffen is groot, maar het aanbod blijft achter, mede als gevolg van de coronacrisis. Een aanvullend krediet van € 1,9 miljoen is daarom nodig om de hogere kosten te kunnen dekken.

Economische opleving na corona zorgt voor schaarste

De ontwikkeling op de markt van grondstoffen is beïnvloed door de sterke economische opleving nu
de coronacrisis over zijn hoogtepunt heen is. Iets vergelijkbaars doet zich voor bij alle partijen die zijn
betrokken bij de bouw: zij hebben te maken met krapte op de arbeidsmarkt en hogere loonkosten door
een nieuwe cao voor de bouw.

Onzekerheid over prijzen, rentelasten dalen

Ook houden aannemers van het nieuwe stadhuis rekening met onzekerheid over de verdere kostenontwikkeling van de grondstoffen (deze zijn de afgelopen maanden gestegen met 30 procent). Aan de andere kant dalen de rentelasten. Daardoor is er geen extra exploitatiebudget vanaf 2024 nodig. Daarmee blijven de exploitatielasten van de huisvesting binnen het door de gemeenteraad vastgestelde exploitatiebudget van € 1.644.000.

Het college heeft gisteren het raadsvoorstel over de kredietverhoging vastgesteld. Het onderwerp wordt behandeld in de gemeenteraad van 6 september 2021.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Advertentie

spot_img