Provincie wil meer zekerheid over veilige verkeerssituatie Deelgebied B1

MiddenmeerGedeputeerde Staten (GS) van provincie Noord-Holland geven een reactieve aanwijzing aan de gemeenteraad van Hollands Kroon op een aangenomen bestemmingsplan dat de bouw van een datacenter aan de westzijde van de A7 mogelijk maakt. Daarmee grijpen GS in op een besluit van de gemeenteraad.

Provincie niet tegen komst datacenters

Gedeputeerde Staten hechten eraan te herhalen dat de provincie niet tegen de komst van datacenters is. Steeds meer bedrijven zijn in meer of mindere mate afhankelijk van datacenters. Daarmee is deze sector belangrijk voor de economie. Wel hebben Gedeputeerde Staten steeds duidelijk gemaakt aan de gemeente Hollands Kroon dat er grote zorgen leven over de verkeersontsluiting bij deelgebied B1 en over de randvoorwaarden.

Onvoldoende gevolg gegeven aan zienswijze provincie

Op 27 november 2020 zonden Gedeputeerde Staten de gemeente Hollands Kroon een zienswijze op het bestemmingsplan ‘Uitbreiding Agriport A7, deelgebied B1’, dat voorziet in de bouw van een datacenter op het perceel B1/Venster aan de westzijde van de A7. Aan de bezwaren in deze zienswijze is naar de mening van de provincie onvoldoende gevolg gegeven in het aangenomen bestemmingsplan.

Hollands Kroon biedt onvoldoende zekerheid

De gemeenteraad van Hollands Kroon nam bij vaststelling van het bestemmingsplan naar aanleiding van de zienswijze een amendement aan over de verkeerssituatie. Dit amendement biedt Gedeputeerde Staten onvoldoende zekerheid dat verkeer van en naar B1, zowel tijdens als na de bouw, uitsluitend via de noordzijde van Agriport rijdt. Die voorwaarde heeft de provincie gesteld omdat de zuidelijke ontsluiting, het kruispunt Agriport-N239, niet nog meer extra verkeer kan verwerken. De verkeersveiligheid is in het geding.

Daarbij hoort, naar de mening van Gedeputeerde Staten, de huidige situatie op dat kruispunt het uitgangspunt te zijn. Op dit punt grijpen Gedeputeerde Staten in op het bestemmingsplan.


Randvoorwaarden

Ook leven bij de provincie zorgen over de inpassing van de bouw van datacenters in het landschap vanwege de bovenregionale functie van datacenters, de netbelasting (energieverbruik) en het koelwaterverbruik.
Op deze punten schuift de gemeente de mogelijkheden door naar de uitvoeringsfase. De provincie vindt het belangrijk bij te dragen aan de ambities van klimaatakkoorden. Wij vinden dit doorschuiven erg mager en weinig ambitieus, maar constateren dat Hollands Kroon met hun reactie op de zienswijze heeft voldaan aan de motiveringsvereiste.

Strikt juridisch gezien ontbreekt voor de provincie op deze punten – ruimtelijke inpassing, energie en koelwater – de wettelijke grondslag om aanpassingen in het bestemmingsplan af te dwingen in een eventuele rechterlijke zitting. Daarom zien Gedeputeerde Staten af van een reactieve aanwijzing op deze punten in het bestemmingsplan.

Geen andere optie

Cees Loggen, gedeputeerde Ruimtelijke Ordening: “Dit dossier speelt al een tijd. Gedeputeerde Staten en het college van B&W van Hollands Kroon hebben veel overlegd om tot een oplossing te komen.
In deze overleggen hebben wij veelvuldig onze zorgen uitgesproken over de verkeerssituatie, de ruimtelijke inpassing in het kader van de bovenregionale functie van datacenters in Deelgebied B1 en de kwesties netbelasting en gebruik van koelwater. Wij vinden het spijtig dat Hollands Kroon desondanks en ondanks zorgen die duidelijk ook leven in de samenleving volhardt in haar standpunten. Wij dienen een reactieve aanwijzing in die ingrijpt op het onderdeel verkeer.”

Over de reactieve aanwijzing

Een reactieve aanwijzing houdt in dat een bestemmingsplan zoals aangenomen door de gemeenteraad deels of geheel buiten werking wordt gesteld, waardoor het geen doorgang kan vinden. Dit is een wettelijke bevoegdheid van Gedeputeerde Staten. Het gevolg van deze reactieve aanwijzing is dat er geen datacenter kan worden gebouwd. Gemeenten hebben de mogelijkheid in beroep te gaan tegen een reactieve aanwijzing door een procedure bij de afdeling Bestuur van de Raad van State. 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Bijdrage van “De Dijken” voor Zonneparkfonds gemeente Schagen

Schagen - Op 22 juli stortte Jan Pronk van Zonnepark de Dijken een bijdrage van €98.000,- in het Zonneparkfonds van de gemeente Schagen. Wethouder...

De teek is actief en u ook!

Den Helder - Ieder jaar weer krijgen in Nederland maar liefst een miljoen mensen een beet van een teek.  Het vervelende is dat een...

Adamsland; Wonen in Weelde

Waarland - Op een prachtige locatie in Waarland aan de Veluweweg wordt een woonwijk gerealiseerd met 35 woningen, genaamd ‘Adamsland’. In een ruim en...

Gevaar omvallende bomen langs Veilingweg en Stationsstraat in Warmenhuizen

Warmenhuizen - Circa 40 bomen langs de Veilingweg en de Stationsstraat in Warmenhuizen blijken niet stevig meer te staan na het leggen van nieuwe...

Ornamenten Trapmancomplex terug aan de Laan

Schagen - Het nieuwe appartementencomplex aan De Laan in Schagen is bijna voltooid. De aanleg van parkeerplaatsen aan de achterzijde is nog gaande. Waar...

Vernieuwing voor bustransferium Den Oever

Den Oever - Het bustransferium in Den Oever wordt vernieuwd. Wethouder Theo Meskers heeft hiervoor een intentieovereenkomst ondertekend. Hij deed dit met de heer...

Tweede week Try Out Park Den Helder met stuntstep en skaten

Den Helder – In de eerste week van het Try Out Park Den Helder barstte het al direct van de workshops en clinics. Na...

Gezocht: Slachtoffers cybercriminaliteit die hun verhaal willen doen

Haarlem - Het aantal meldingen en aangiften van cybercriminaliteit is in Noord-Holland in 2020 fors gestegen. Door het delen van slachtofferverhalen wil Noord Holland...