Revitaliseringsfonds voor versterking van verblijfsrecreatie

Noord Holland – Het revitaliseringsfonds voor de verblijfsrecreatie in de Kop van Noord-Holland is op 1 oktober opengesteld. Ondernemers, verenigingen van eigenaren en gemeenten in de regio kunnen gebruik maken van de ondersteuningsmogelijkheden die in de fondsregeling zijn vastgelegd. Het fonds, ter grootte van 1,4 miljoen euro, levert onder andere bijdragen aan de inzet van een expertteam, maar ook aan fysieke investeringen voor verduurzaming.

Het revitaliseringsfonds is een project van het regionaal stimuleringsprogramma De Kop Werkt!, van de vier Kopgemeenten Texel, Den Helder, Hollands Kroon en Schagen en de provincie Noord-Holland. De verblijfsrecreatie is een belangrijke economische motor in de regio Kop van Noord-Holland, onderdeel van de grotere regio Holland boven Amsterdam. De regio heeft de ambitie om in 2030 de best presterende verblijfsrecreatiesector van Nederland te hebben.

Kansen

Heleen Keur, wethouder in Den Helder en bestuurlijk trekker op het dossier verblijfsrecreatie: “De regio heeft veel te bieden: historische dorpen, aantrekkelijke recreatiegebieden en mooie stranden. Toeristen kunnen zich dan ook goed vermaken als ze een paar dagen in de regio verblijven, bij een van de talloze ondernemers. Deze recreatieondernemers willen gasten nu én in de toekomst blijven ontvangen.

Daarom moeten ze niet alleen aan de slag gaan met het verzilveren van kansen in de markt, maar ook met uitdagingen als het inspelen op de snel veranderende vraag, concurrentie vanuit andere gebieden en markten en eventuele transformatie- en beheeropgaven. Om de regionale ambitie te kunnen realiseren moeten de sector en overheden samen in beweging komen. Het revitaliseringsfonds geeft daarvoor nu stevige handvatten en financiële ondersteuning.”

Doorontwikkeling

De regeling voorziet in een ondersteuning op tal van kansen en uitdagingen. Van de inzet van een expertteam om ondernemers te ondersteunen bij de doorontwikkeling van hun bedrijf of transformatieopgaven, tot aan een serieuze bijdrage in fysieke investeringen in de verduurzaming van het aanbod en de omgeving.

Heleen Keur: “Het is voor ondernemers niet altijd even gemakkelijk om financiering te vinden voor gewenste en noodzakelijke investeringen om het aanbod, in de steeds veranderende markt, aantrekkelijk te houden. Wij willen dat vergemakkelijken door het fonds. Ook voor onderzoek en begeleiding naar een toekomstbestendige bedrijfsvoering, geeft de regeling ruimschoots kansen voor ondernemers. Het doel is stimuleren van investeringen in kwaliteit.”

De regeling wordt uitgevoerd door De Kop Werkt! met ondersteuning vanuit het Ontwikkelingsbedrijf NHN. Het aanvraagformulier, het reglement en nadere informatie is te vinden op www.nhn.nl/ .

Nieuws uit deze regio

Het IJsselmeer en de toekomst van de kust

Hollands Kroon - Langs de kust van het IJsselmeer wordt de komende jaren gewerkt aan natuur, drinkwatervoorziening, energie, recreatie en toerisme, wonen en werken,...

Nieuw spoor tussen Heerhugowaard en Zaandam

Zaandam - ProRail vernieuwt het spoor tussen Heerhugowaard en Zaandam. Van 20 februari tot 1 maart vervangen we op een traject van zestien kilometer...

Meer zelfvertrouwen en plezier in bewegen met Club Extra in Schagen

Schagen - Voor niet alle kinderen is zelfvertrouwen in sport en bewegen zo vanzelfsprekend. Als laatste gekozen worden bij een teamspel. Niet goed durven...

Workshops BMX-, panna en basketbal van sportieve profs

Hollands Kroon - Sportieve workshops van Dez Maarsen (BMX), Nasser el Jackson (Panna) en Galdino Haimé (Basketbal). Niet de minsten. Drie grote namen. Ze...

Symbolische eerste boom geplant op de markt in Schagen

Schagen - De nieuwe boom op de markt in Schagen geeft het symbolische startsein voor de bijna 100 nieuwe bomen die in de gemeente...

Firma Stoop start met verwijderen populieren Wieringerrandweg

Hollands Kroon - Als de weersomstandigheden het toelaten, start de firma Stoop uit Waarland 1 februari met het verwijderen van 124 populieren langs de...

Torenven in Warmenhuizen nu eigendom Coöperatie

Schagen - De Coöperatie Torenven is op 23 december eigenaar geworden van het gebouw en omliggend terrein van voormalige school Torenven in Warmenhuizen. Dat...

Lutjestrand krijgt een oplossing tegen blauwalg

Hollands Kroon - Het Lutjestrand krijgt een zwembassin dus een soort zwembad in het Amstelmeer. Op die manier kunnen we blauwalgvrij zwemmen verzekeren. Het...