Subsidie voor monumentale kerken en molens

Schagen – Binnenkort kunnen eigenaren van kerktorens en molens subsidie vragen aan gemeente Schagen voor het onderhoud van hun monument.Het gebied van de dorpen en stad van gemeente Schagen kent een rijke geschiedenis. De gemeente hecht veel waarde aan het cultureel erfgoed. De gemeente telt 100 rijksmonumenten, 41 provinciale monumenten en 151 gemeentelijke monumenten.

Gemeentelijke monumenten

Voor instandhouding van gemeentelijke monumenten reserveert de gemeente jaarlijks geld. Ook in de begroting van 2018 is structureel € 20.000,- opgenomen. Daaronder vallen monumentale boerderijen en woonhuizen, maar ook zaken als een gemaal, grafzerken en een tegeltableau. Op www.schagen.nl staat de hele lijst gemeentelijke monumenten. Nu is er ook structureel extra € 40.000,- beschikbaar voor de instandhouding van monumentale kerktorens en molens. De mogelijkheden voor eigenaren hiervan om subsidie aan te vragen, staan in de nieuwe ‘Beleidsregels subsidies instandhouding erfgoed gemeente Schagen 2018’.

Onderhoudssubsidie

Er zijn meerdere redenen waarom gemeente Schagen extra geld reserveert voor onderhoudssubsidie. Om eigenaren van een monument te stimuleren om onderhoud te plegen aan hun pand. Het is ook het herstel van een regeling die tijdens de crisis is afgeschaft maar vanwege het coalitieprogramma van CDA, PvdA en JESS weer terugkomt. De belangrijkste reden is dat veel eigenaren aangetoond hebben dat achterstallig regulier onderhoud uiteindelijk zal leiden tot grote investeringen om belangrijke monumenten als kerktorens en molens te behouden voor toekomstige generaties. Goed onderhouden monumenten, in het bijzonder kerktorens en molens als bakens in de kernen, zijn van groot belang voor de historische identiteit van Schagen. Deze identiteit heeft weer een aantrekkingskracht op bezoekers en bedrijven. Daarmee zorgt de subsidie indirect voor een versterking van de economie.

Nieuws uit deze regio

Probeer 1 maand lang sporten uit met Jouw Sport Project van Team Sportservice

Den Helder - Misschien denk je: zou hockey wat voor mij zijn? Of atletiek of een andere sport? Je kunt een maand lang sporten...

Het IJsselmeer en de toekomst van de kust

Hollands Kroon - Langs de kust van het IJsselmeer wordt de komende jaren gewerkt aan natuur, drinkwatervoorziening, energie, recreatie en toerisme, wonen en werken,...

Nieuw spoor tussen Heerhugowaard en Zaandam

Zaandam - ProRail vernieuwt het spoor tussen Heerhugowaard en Zaandam. Van 20 februari tot 1 maart vervangen we op een traject van zestien kilometer...

Meer zelfvertrouwen en plezier in bewegen met Club Extra in Schagen

Schagen - Voor niet alle kinderen is zelfvertrouwen in sport en bewegen zo vanzelfsprekend. Als laatste gekozen worden bij een teamspel. Niet goed durven...

Workshops BMX-, panna en basketbal van sportieve profs

Hollands Kroon - Sportieve workshops van Dez Maarsen (BMX), Nasser el Jackson (Panna) en Galdino Haimé (Basketbal). Niet de minsten. Drie grote namen. Ze...

Symbolische eerste boom geplant op de markt in Schagen

Schagen - De nieuwe boom op de markt in Schagen geeft het symbolische startsein voor de bijna 100 nieuwe bomen die in de gemeente...

Firma Stoop start met verwijderen populieren Wieringerrandweg

Hollands Kroon - Als de weersomstandigheden het toelaten, start de firma Stoop uit Waarland 1 februari met het verwijderen van 124 populieren langs de...

Torenven in Warmenhuizen nu eigendom Coöperatie

Schagen - De Coöperatie Torenven is op 23 december eigenaar geworden van het gebouw en omliggend terrein van voormalige school Torenven in Warmenhuizen. Dat...