Torenven in Warmenhuizen nu eigendom Coöperatie

Schagen – De Coöperatie Torenven is op 23 december eigenaar geworden van het gebouw en omliggend terrein van voormalige school Torenven in Warmenhuizen. Dat is een stap dichterbij naar 21 nieuwe woningen in de dorpskern.

Coöperatie Torenven

De coöperatie Torenven wordt gevormd door 21 initiatiefnemers uit Warmenhuizen. Deze inwoners willen zorgen voor woningbouw op het oude schoolterrein. Voorheen was gemeente Schagen eigenaar van het schoolgebouw en het terrein. Deze zijn nu in eigendom van de coöperatie. Het terrein ligt op de hoek van de Dorpsstraat en de Baan in Warmenhuizen.

Overdracht eigemaarschap

De overdracht van het eigenaarschap is een vervolg op de vorig jaar afgesloten anterieure overeenkomst met de gemeente Schagen. Anterieur betekent dat de nieuwe eigenaar bijdraagt aan de kosten voor openbare voorzieningen op het terrein. In januari start de coöperatie met de verbouw. Uiteindelijk komen er 21 nieuwe woningen.  “Een mooie groeikans voor het dorp,” zegt wethouder Beemsterboer. “Elk dorp moet naar verhouding in woningen kunnen groeien. Ook Warmenhuizen. Door de oude school, waar veel mensen met plezier op school hebben gezeten, te verbouwen in mooie appartementen kunnen mensen ook hier weer met veel plezier wonen.”

Alle vergunningen binnen

Afgelopen maanden heeft coöperatie Torenven diverse stappen gezet voor het verkrijgen van vergunningen. Onlangs is de omgevingsvergunning voor de bouw van de appartementen onherroepelijk geworden. Ook is er een straatnaambesluit genomen. Het plein krijgt de naam: Torenvenplein. Een verwijzing naar de eerdere naam van het gebouw.

Werkzaamheden

Afgelopen 1 december is de antikraak bewoning uit het gebouw gegaan. Vooruitlopend op de werkzaamheden zijn bouwhekken rond het pand gezet. De hoofdaannemer is Wever uit Waarland. Ook onderaannemers en uitvoerders komen uit de directe omgeving. Daar heeft coöperatie Torenven bewust voor gekozen. De aannemer informeert de direct omwonenden over de werkzaamheden en bijkomende mogelijke overlast. Als de werkzaamheden voorspoedig verlopen, kunnen de mensen begin volgend jaar de nieuwe huizen gaan bewonen.

Nieuws uit deze regio

Tussen Alkmaar en Amsterdam meer ruimte op het spoor

Alkmaar/ Amsterdam - Tussen Alkmaar/Heerhugowaard en Amsterdam gaan in de toekomst meer treinen rijden. Om dat mogelijk te maken moet het bestaande spoor worden...

Probeer 1 maand lang sporten uit met Jouw Sport Project van Team Sportservice

Den Helder - Misschien denk je: zou hockey wat voor mij zijn? Of atletiek of een andere sport? Je kunt een maand lang sporten...

Papieren parkeervignet blijft geldig tot nader order

Bergen aan Zee - Het papieren vignet dat inwoners van de gemeente Bergen gebruiken voor parkeren blijft voorlopig geldig. Dat maakt het college van...

Gezamenlijk sportcomplex voor behoud van een leefbare kern

Nieuwe Niedorp - Een toekomstbestendig sportcomplex voor Nieuwe Niedorp en Winkel met o.a. voetbalen handbalvelden, tennisbanen, een binnen- en buitenzwembad en een sporthal zal...

Het IJsselmeer en de toekomst van de kust

Hollands Kroon - Langs de kust van het IJsselmeer wordt de komende jaren gewerkt aan natuur, drinkwatervoorziening, energie, recreatie en toerisme, wonen en werken,...

College stuurt brief naar andere gemeenten over motoren overlast

Bergen aan Zee - Het college stuurt een brief naar alle gemeenten in Nederland over geluidsoverlast van motorvoertuigen. “Onze inwoners en ondernemers ondervinden veel...

Dodelijk schietincident Wijckplein Bergen aan Zee

Bergen aan Zee - De politie doet onderzoek naar een dodelijk schietincident dat op dinsdagmiddag plaatsvond op het Van der Wijckplein. Hierbij kwam een...

Inspirerend cultuuronderwijs voor alle Noord-Hollandse leerlingen

Plein C, het kenniscentrum voor cultuuronderwijs in Noord-Holland, heeft een subsidie van bijna 3,5 miljoen euro gekregen vanuit het landelijke FCP. De provincie Noord-Holland...