Veilig spelen in Schagen door rubbertegels of kunstgras

Schagen – In 2017 zijn 26 speellocaties in de stad Schagen waar nog speelzand lag, voorzien van rubbertegels of gras. Tijdens het uitvoeringstraject heeft de gemeente Schagen de aannemer gevraagd of de rubbertegels voldeden aan de geldende wetgeving voor de aanwezigheid van PAKs (polycyclische aromatische koolwaterstoffen). Dit naar aanleiding van de informatie die vanuit de onderzoeken van de rubberkorrels op de voetbalvelden naar boven was gekomen en omdat Schagen veel waarde hecht aan veilige speellocaties. Helaas kon de aannemer op basis van de productinformatie niet aantonen of deze tegels hier wel aan voldeden. Dat was voor gemeente Schagen reden om zelf onderzoek te doen naar de tegels. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat de onderzochte tegels niet voldeden aan de EU-eisen voor consumentenproducten. “Om toch zeker te weten dat de kinderen in Schagen veilig kunnen spelen, hebben we daarom ook het NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) gevraagd om advies”, licht wethouder Hans Heddes toe. “Het advies van hen luidt dat er ondanks die afwijking géén gevaar is voor de volksgezondheid. ”

Onderzoek rubbertegels

Gemeente Schagen heeft een steekproef gedaan op 3 locaties waarvan zij één aangebrachte tegel heeft weggenomen. Deze tegels zijn door SGS Intron BV onderzocht.

De toetsing van de analyseresultaten is uitgevoerd conform de eisen aan producten uit de Europese regelgeving. Hierbij wordt gekeken of het product niet meer dan 1 mg/kg van een of meer van de 8 gedefinieerde PAKs bevat. Het totaal mag dus niet meer dan 8 mg/kg bevatten. De analyseresultaten van de 3 tegels geven waardes van 8,1, 8,7 en 9,9 mg/kg. De norm wordt dus beperkt overschreden en de rubbertegels voldoen daarmee niet aan de EU-eisen voor consumentenproducten.

 

Vanuit deze wetenschap ontstaat vanzelfsprekend de vraag of er nu risico is voor de volksgezondheid. Daarom heeft gemeente Schagen het NVWA gevraagd om op basis van de analyseresultaten aan te geven of er een risico is voor de volksgezondheid.

 

De NVWA heeft gekeken naar het totaal aantal PAKs in het product. Dit totaal aan gemeten PAKs bij de drie onderzochte rubbertegels ligt tussen de 52 en 57 mg/kg. Op basis hiervan heeft de NVWA inmiddels, onder verwijzing naar het advies ‘Advies over rubbertegels met PAKs’ van het bureau Risicobeoordeling & Onderzoek (BuRO), bevestigd dat er géén gevaar is voor de volksgezondheid en de speellocaties dus veilig te gebruiken zijn.

 

In dit advies gaat BuRO ervan uit dat bij redelijkerwijs te voorzien gebruik het risico tot een pak-gehalte van ca. 50 mg/kg verwaarloosbaar is. Daarbij adviseren zij om rubbertegels met gehaltes aan PAKs van ongeveer 1000 mg/kg of meer te laten verwijderen. Het advies is te downloaden via de NVWA website pagina:

https://www.nvwa.nl/documenten/consument/consumentenartikelen/non-food/speeltoestellen/paks-in-rubbertegels-advies

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Bijdrage van “De Dijken” voor Zonneparkfonds gemeente Schagen

Schagen - Op 22 juli stortte Jan Pronk van Zonnepark de Dijken een bijdrage van €98.000,- in het Zonneparkfonds van de gemeente Schagen. Wethouder...

De teek is actief en u ook!

Den Helder - Ieder jaar weer krijgen in Nederland maar liefst een miljoen mensen een beet van een teek.  Het vervelende is dat een...

Adamsland; Wonen in Weelde

Waarland - Op een prachtige locatie in Waarland aan de Veluweweg wordt een woonwijk gerealiseerd met 35 woningen, genaamd ‘Adamsland’. In een ruim en...

Gevaar omvallende bomen langs Veilingweg en Stationsstraat in Warmenhuizen

Warmenhuizen - Circa 40 bomen langs de Veilingweg en de Stationsstraat in Warmenhuizen blijken niet stevig meer te staan na het leggen van nieuwe...

Ornamenten Trapmancomplex terug aan de Laan

Schagen - Het nieuwe appartementencomplex aan De Laan in Schagen is bijna voltooid. De aanleg van parkeerplaatsen aan de achterzijde is nog gaande. Waar...

Vernieuwing voor bustransferium Den Oever

Den Oever - Het bustransferium in Den Oever wordt vernieuwd. Wethouder Theo Meskers heeft hiervoor een intentieovereenkomst ondertekend. Hij deed dit met de heer...

Tweede week Try Out Park Den Helder met stuntstep en skaten

Den Helder – In de eerste week van het Try Out Park Den Helder barstte het al direct van de workshops en clinics. Na...

Gezocht: Slachtoffers cybercriminaliteit die hun verhaal willen doen

Haarlem - Het aantal meldingen en aangiften van cybercriminaliteit is in Noord-Holland in 2020 fors gestegen. Door het delen van slachtofferverhalen wil Noord Holland...