Veilig spelen in Schagen door rubbertegels of kunstgras

Schagen – In 2017 zijn 26 speellocaties in de stad Schagen waar nog speelzand lag, voorzien van rubbertegels of gras. Tijdens het uitvoeringstraject heeft de gemeente Schagen de aannemer gevraagd of de rubbertegels voldeden aan de geldende wetgeving voor de aanwezigheid van PAKs (polycyclische aromatische koolwaterstoffen). Dit naar aanleiding van de informatie die vanuit de onderzoeken van de rubberkorrels op de voetbalvelden naar boven was gekomen en omdat Schagen veel waarde hecht aan veilige speellocaties. Helaas kon de aannemer op basis van de productinformatie niet aantonen of deze tegels hier wel aan voldeden. Dat was voor gemeente Schagen reden om zelf onderzoek te doen naar de tegels. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat de onderzochte tegels niet voldeden aan de EU-eisen voor consumentenproducten. “Om toch zeker te weten dat de kinderen in Schagen veilig kunnen spelen, hebben we daarom ook het NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) gevraagd om advies”, licht wethouder Hans Heddes toe. “Het advies van hen luidt dat er ondanks die afwijking géén gevaar is voor de volksgezondheid. ”

Onderzoek rubbertegels

Gemeente Schagen heeft een steekproef gedaan op 3 locaties waarvan zij één aangebrachte tegel heeft weggenomen. Deze tegels zijn door SGS Intron BV onderzocht.

De toetsing van de analyseresultaten is uitgevoerd conform de eisen aan producten uit de Europese regelgeving. Hierbij wordt gekeken of het product niet meer dan 1 mg/kg van een of meer van de 8 gedefinieerde PAKs bevat. Het totaal mag dus niet meer dan 8 mg/kg bevatten. De analyseresultaten van de 3 tegels geven waardes van 8,1, 8,7 en 9,9 mg/kg. De norm wordt dus beperkt overschreden en de rubbertegels voldoen daarmee niet aan de EU-eisen voor consumentenproducten.

 

Vanuit deze wetenschap ontstaat vanzelfsprekend de vraag of er nu risico is voor de volksgezondheid. Daarom heeft gemeente Schagen het NVWA gevraagd om op basis van de analyseresultaten aan te geven of er een risico is voor de volksgezondheid.

 

De NVWA heeft gekeken naar het totaal aantal PAKs in het product. Dit totaal aan gemeten PAKs bij de drie onderzochte rubbertegels ligt tussen de 52 en 57 mg/kg. Op basis hiervan heeft de NVWA inmiddels, onder verwijzing naar het advies ‘Advies over rubbertegels met PAKs’ van het bureau Risicobeoordeling & Onderzoek (BuRO), bevestigd dat er géén gevaar is voor de volksgezondheid en de speellocaties dus veilig te gebruiken zijn.

 

In dit advies gaat BuRO ervan uit dat bij redelijkerwijs te voorzien gebruik het risico tot een pak-gehalte van ca. 50 mg/kg verwaarloosbaar is. Daarbij adviseren zij om rubbertegels met gehaltes aan PAKs van ongeveer 1000 mg/kg of meer te laten verwijderen. Het advies is te downloaden via de NVWA website pagina:

https://www.nvwa.nl/documenten/consument/consumentenartikelen/non-food/speeltoestellen/paks-in-rubbertegels-advies

Nieuws uit deze regio

Probeer 1 maand lang sporten uit met Jouw Sport Project van Team Sportservice

Den Helder - Misschien denk je: zou hockey wat voor mij zijn? Of atletiek of een andere sport? Je kunt een maand lang sporten...

Het IJsselmeer en de toekomst van de kust

Hollands Kroon - Langs de kust van het IJsselmeer wordt de komende jaren gewerkt aan natuur, drinkwatervoorziening, energie, recreatie en toerisme, wonen en werken,...

Nieuw spoor tussen Heerhugowaard en Zaandam

Zaandam - ProRail vernieuwt het spoor tussen Heerhugowaard en Zaandam. Van 20 februari tot 1 maart vervangen we op een traject van zestien kilometer...

Meer zelfvertrouwen en plezier in bewegen met Club Extra in Schagen

Schagen - Voor niet alle kinderen is zelfvertrouwen in sport en bewegen zo vanzelfsprekend. Als laatste gekozen worden bij een teamspel. Niet goed durven...

Workshops BMX-, panna en basketbal van sportieve profs

Hollands Kroon - Sportieve workshops van Dez Maarsen (BMX), Nasser el Jackson (Panna) en Galdino Haimé (Basketbal). Niet de minsten. Drie grote namen. Ze...

Symbolische eerste boom geplant op de markt in Schagen

Schagen - De nieuwe boom op de markt in Schagen geeft het symbolische startsein voor de bijna 100 nieuwe bomen die in de gemeente...

Firma Stoop start met verwijderen populieren Wieringerrandweg

Hollands Kroon - Als de weersomstandigheden het toelaten, start de firma Stoop uit Waarland 1 februari met het verwijderen van 124 populieren langs de...

Torenven in Warmenhuizen nu eigendom Coöperatie

Schagen - De Coöperatie Torenven is op 23 december eigenaar geworden van het gebouw en omliggend terrein van voormalige school Torenven in Warmenhuizen. Dat...