Wandelpad Prins Hendrikzanddijk op Texel vroegtijdig opengesteld

Texel – Het zal weinig mensen zijn ontgaan; de Prins Hendrikzanddijk is grotendeels gereed. Om het gebied alvast te beleven, stelt Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier het wandelpad vanaf de voorjaarsvakantie open. Het wandelpad sluit aan bij het ommetje Ceres en biedt een mooie gelegenheid om het gebied te bekijken.

Tijdelijke openstelling wandelpad

Het pad bestaat nu nog uit zand, dus trek stevige schoenen aan. Ondanks dat er nog wordt gewerkt kan er gewandeld worden in het gebied. Langs het pad staat een tijdelijke afzetting zodat de overige bouwwerkzaamheden aan het project veilig door kunnen gaan. In de laatste week van april wordt het pad nog één week gesloten om de semi-verharding aan te brengen. Vanaf medio juli zijn alle werkzaamheden afgerond en zijn ook het fietspad en het vogeluitkijkpunt klaar. Het gebied is dan voor iedereen te beleven: het wandel- en fietspad en het vogeluitkijkpunt zijn ook toegankelijk voor mindervaliden. 

Toegankelijkheid en natuurwaarden

De Prins Hendrikzanddijk ligt in een Natura2000-gebied en draagt daarmee bij aan het versterken van de natuurwaarden. Met de aanleg van duinen en kwelders ontstaat nieuwe natuur voor wadvogels zoals de kluut, bontbekplevier, scholekster en bergeend. Sommige van deze vogelsoorten hebben het moeilijk. Daarom is het goed dat een nieuw gebied is ontwikkeld waar deze vogels rustig kunnen verblijven en een broedplaats kunnen vinden.

Prins Hendrikzanddijk volop in ontwikkeling

Het natuurgebied van de Prins Hendrikzanddijk is de komende jaren nog volop in ontwikkeling. Om de natuur niet te verstoren en tegelijk bezoekers te laten genieten van dit gebied worden in het landschap een fietspad, wandelpad en het vogeluitkijkpunt aangelegd. Zolang iedereen op de paden blijft, kan de natuur zich ontwikkelen én bewonderd worden. Bovendien kan het Hoogheemraadschap dan veilig de laatste werkzaamheden uitvoeren.

Beleefcentrum

Ook vanuit het beleefcentrum boven op de dijk (tegenover het gemaal Prins Hendrik) blijft het voorlopig mogelijk het project te bekijken. Filmpjes, een viewer en informatiepanelen geven een beeld van de werkzaamheden in het gebied. 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Torenven in Warmenhuizen nu eigendom Coöperatie

Schagen - De Coöperatie Torenven is op 23 december eigenaar geworden van het gebouw en omliggend terrein van voormalige school Torenven in Warmenhuizen. Dat...

Lutjestrand krijgt een oplossing tegen blauwalg

Hollands Kroon - Het Lutjestrand krijgt een zwembassin dus een soort zwembad in het Amstelmeer. Op die manier kunnen we blauwalgvrij zwemmen verzekeren. Het...

Onderzoek wrak Brits oorlogsschip uit 1799 levert bijzondere vondsten op

Texel - Op 6 januari 1799, exact 222 jaar geleden, strandde het Britse oorlogsschip de HMS Apollo voor de kust van de Razende Bol...

Hollands Kroon ondanks vuurwerkverbod toch veel schade

Hollands Kroon - Ondanks het algehele vuurwerkverbod is er toch voor een flink bedrag vernield/opgeblazen door vuurwerk in onze gemeente. Het gaat zeker om een...

Gemeenteraad Hollands Kroon steunt unaniem Verkeersveiligheid N248

Voor de start van de gemeenteraadsvergadering op 17 december zijn door de initiatiefnemers van de petitie 'Maak kruising N248-Wadweg veilig', de 5941 handtekeningen aangeboden...

Subsidie voor verduurzaming culturele instellingen

Noord-Holland - Eigenaren van culturele instellingen kunnen vanaf 1 februari 2021 subsidie aanvragen voor verduurzaming van hun gebouwen. Er is 2 miljoen euro beschikbaar...

Carbid schieten verboden in gemeente Schagen

Schagen - Landelijk komt er geen algemeen geldend verbod op carbid schieten, waardoor elke gemeente zelf kan besluiten op welke manier er met de...

Gemeente en Team Sportservice reiken sportpenningen uit

DEN HELDER – Het Sportgala 2020 is afgelast. Dat is het slechte nieuws. Maar er is ook goed nieuws. Namelijk dat nomineren voor deze...