Wel benzeen uitstoot, geen gevaar voor de volksgezondheid

Schagen – In tegenstelling tot eerdere antwoorden op raadsvragen stoot de asfaltcentrale Ooms Producten B.V. wel benzeen uit. Dit is in beperkte mate en leidt niet tot een gevaar voor de volksgezondheid. Op 9 februari van dit jaar heeft de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord(ODNHN) onjuiste antwoorden gestuurd naar de raad. In deze antwoorden was terug te vinden dat de asfaltcentrale Ooms Producten B.V. uit Schagen geen benzeen zou uitstoten. Dit bleek echter niet het geval.

Herstel ODNHN over uitstoot

Op 5 maart meldde de ODNHN dat de gegeven antwoorden onjuist bleken te zijn. De asfaltcentrale stoot wel benzeen uit. Hierop heeft wethouder Hans Heddes onmiddellijk vervolgvragen gesteld aan de ODNHN. ”Ik wilde met name weten hoeveel benzeen er uitgestoten wordt en of de uitstoot een gevaar voor de bevolking opleverde”, aldus wethouder Hans Heddes.

Risico benzeen concentratie verwaarloosbaar

De ODNHN geeft aan dat er geen aanleiding is om aan te nemen dat de volksgezondheid in het geding is. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu(RIVM) voert het hele jaar door metingen uit. In de hele stad Schagen is het jaar gemiddelde van de concentratie van deze giftige stof een verwaarloosbare hoeveelheid (onder de 1 µg/m3). De wettelijke norm voor de benzeenconcentratie op leefniveau bedraagt 5 µg/m3. De asfaltcentrale verwerkt daarnaast geen teerhoudend freesasfalt, dit wordt bij elke partij gecontroleerd.

Strenge norm

Op dit moment is er geen enkele asfaltcentrale in Nederland die aan de uitstootnorm van 1 mg/Nm3 voldoet. Toch zijn de overschrijdingen minimaal en vormt dit geen bedreiging voor de volksgezondheid. Ter vergelijking is er de zustercentrale van Ooms uit Amsterdam, deze is vier maal zo groot als die uit Schagen en overschrijdt de norm met 0.5 mg/Nm3.    

Veiligheid waarborgen

De wethouder benadrukt intensief contact te houden met Ooms Producten om de veiligheid te waarborgen. De directie van Ooms Producten is zich bewust van de uitstoot en doet onderzoek naar de herkomst en de mogelijkheden om de uitstoot terug te dringen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Team Sportservice laat je rollen en rennen in de vakantie

Noordkop – De meivakantie zit vol activiteiten door Team Sportservice voor kinderen en jongeren. Neem nu Bubbel Voetbal en Panna Knock-Out. Twee sportieve en...

2020 met gezonde cijfers afgesloten door gemeente Schagen

Schagen - Gemeente Schagen sluit 2020 financieel af met zwarte cijfers van € 1.007.000,-. Joke Kruit, wethouder Financiën: “2020 was met recht een bijzonder...

Goodiebag voor juiste antwoorden op speurtocht door de wijk

Noordkop - Tien vragen op tien locaties en kans op een goodiebag. Dat is heel in het kort wat de speurtocht van Team Sportservice...

Laadpalennetwerk sneller uitgebreid in de gemeente Heiloo

Heiloo - Laadpalen worden in de gemeente Heiloo niet langer alleen op aanvraag van inwoners geplaatst. Het beleid wordt aangepast om het laadpalennetwerk binnen...

Zelfbewoningsplicht door college van Hollands Kroon opgepakt

Hollands Kroon - Tijdens de uitzonderlijk korte raadsvergadering is het interessante onderwerp zelfbewoningsplicht besproken. Partij van de Arbeid, GroenLinks en ChristenUnie dienden hierover een...

Grootschalige MONO-campagne in Noord-Holland

MONO is deelnemen aan het verkeer zonder gebruik van je smartphone. Tien miljoen Nederlanders hebben een smartphone. De helft daarvan gebruikt deze ook onderweg....

3.500 meisjes uit heel Nederland voorzien een stad van duurzame energie!

Delft - Ook in 2021 zijn vrouwen nog steeds steeds ondervertegenwoordigd in de Nederlandse techniek sector. Onwenselijk, want hierdoor blijft veel waardevol en technisch...

Reddingsbrigades krijgen nieuwe buggy’s

Schagen - Om de stranden en zee veilig te houden, zodat iedereen veilig kan genieten, dat is een van de taken van de reddingsbrigades....