Onderzoek naar wateroverlast afgerond

Zwijndrecht In Zwijndrecht hebben afgelopen zomer hevige hoosbuien geleid tot veel wateroverlast en schade. Gemeente Zwijndrecht heeft de afgelopen maanden de problemen onderzocht door o.a. in gesprek te gaan met bewoners en rioolsimulaties uit te voeren. De uitkomsten uit het onderzoek en mogelijke maatregelen worden binnenkort voorgelegd aan de bewoners van de straten waar wateroverlast de afgelopen zomer een grote rol heeft gespeeld.

Onderzoek

De afgelopen maanden heeft de gemeente veel onderzoek gedaan naar de problemen rondom wateroverlast. Naast dat er gesprekken zijn gevoerd met het waterschap en de brandweer is wethouder Jacqueline van Dongen (leefomgeving, wonen, klimaat & energie) met een team van experts de wijken in gegaan om met bewoners te praten over wat de exacte problemen waren tijdens deze regenbuien. Deze bezoeken hebben nuttige informatie opgeleverd die meegenomen zijn in verdere analyses. De analyses zijn gebruikt door een extern adviesbureau die de werking van de riolering en de stroming van het riool- en regenwater in beeld heeft gebracht.

Maatregelen

Binnenkort worden de bewoners uitgenodigd voor een (digitale) bijeenkomst die in maart plaats zal vinden. Tijdens deze bijeenkomst worden de uitkomsten van het onderzoek en mogelijke maatregelen besproken. Deze maatregelen zullen het risico op wateroverlast in de toekomst verminderen, maar niet voorgoed voorkomen. Bewoners krijgen tijdens de bijeenkomst ook de kans om vragen te stellen.

Wethouders Jacqueline van Dongen: “De gemeente neemt de situatie rondom de wateroverlast van afgelopen zomer zeer serieus. Het is vervelend dat inwoners schade ondervinden bij hevige regenval. Daarom zijn we een grondig onderzoek gestart. De uitkomsten van dit onderzoek en de mogelijke maatregelen bespreken we binnenkort met de bewoners. Tijdens de bijeenkomst leggen wij ook uit wat de bewoners zelf kunnen doen om de kans op wateroverlast in de woning te verkleinen. Het is een gezamenlijke opgave waar we voor staan.  De maatregelen kunnen de overlast verminderen, maar helaas niet 100% voorkomen. Bij hevige regenval blijft het risico van overlast omdat de riolering deze hoeveelheid regen niet aan kan en ook in de toekomst niet zal kunnen.”

Convenant klimaat adaptief bouwen

De hoosbuien van afgelopen zomer waren het bewijs dat klimaatverandering grote gevolgen heeft voor de leefomgeving. Klimaatbestendigheid en waterrobuustheid moeten dan ook onderdeel uitmaken in al het beleid en handelen van de gemeente. Het moet leiden tot minder wateroverlast, minder hittestress, minder nadelige gevolgen van langdurige droogte en bodemdaling en meer biodiversiteit. Om hier verder mee aan de slag te gaan heeft gemeente Zwijndrecht het ‘Convenant klimaat adaptief bouwen’ van Provincie Zuid-Holland ondertekend. Het convenant bestaat uit een basispakket aan uitgangspunten waar opdrachtgevers mee aan de slag kunnen en plannen kunnen worden getoetst op haalbaarheid.

Het convenant sluit heel goed aan op het lokale beleid zoals de groenvisie en het woonplan. De nieuwbouwopgave waar gemeente Zwijndrecht de komende jaren voor staat mag niet leiden tot extra overlast in bestaand gebied. Klimaatadaptief bouwen is een gezamenlijke opgave. Het convenant is dan ook ondertekend door onder meer bouwbedrijven, gemeenten, de provincie, waterschappen, maatschappelijke organisaties, financiers en projectontwikkelaars.

Nieuws uit deze regio

Burgemeester gemeente Molenlanden gaat 3 panden sluiten om hennepkwekerijen

Molenlanden - In korte tijd zijn 3 locaties aangetroffen met een ruimte voor het verwerken van hennepplanten en/of voorwerpen die bestemd zijn voor het...

Overweg Giessenzoom wordt veiliger

Hardinxveld-Giessendam - Wegverkeer dat midden op de overweg Giessenzoom moet wachten tot het ernaast gelegen kruispunt vrij is om de Parallelweg in Hardinxveld-Giessendam...

Dordtse feesten biedt sector perspectief

Dordrecht - Onder de naam Dordtse feesten bundelt de gemeente deze zomer een aantal evenementen op twee plaatsen in de stad. Zo kunnen deze...

Berckepoort door College in de Verkoop

Dordrecht - College kiest voor verkoop Berckepoort Een hotel, restaurant en een stadsbrouwerij met proeflokaal krijgen de kans hun intrek te nemen in de...

Dordrecht en Zwijndrecht krijgen miljoenen voor woningbouw

Dordrecht / Zwijndrecht - In de omgeving van de stations van Dordrecht en Zwijndrecht komt er ruimte voor betaalbare nieuwbouwwoningen. Dankzij miljoenen uit de...

Biljartcentrum en chiropractor krijgen last onder dwangsom in Dordrecht

Dordrecht - Burgemeester Wouter Kolff heeft een last onder dwangsom opgelegd aan biljartcentrum Merwehof en aan Atlas Gezondheid. De exploitanten hielden zich niet aan...

BuurtBuzz gaat weer rijden vanaf 10 februari

In goed overleg van Qbuzz met de buurtbusverenigingen en de Provincie Zuid-Holland is besloten dat de buurtBuzz in de regio Drechtsteden – Molenlanden –...

Omgevingsvisie week in de periode van 5 tot en met 13 februari

Hendrik-Ido-Ambacht - Vanaf vrijdag 5 februari gaat de gemeente hierover tijdens de Week van de Omgevingsvisie graag in gesprek met inwoners, maatschappelijke organisaties en...