Assen wil kansen voor zonne-energie optimaal benutten

Assen – Het college van Assen ziet kansen om voor 2030 meer zonne-energie op grotere daken op te wekken. Deze ambitie is opgenomen in de Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 van Drenthe. In deze RES maken de Drentse overheden afspraken over samenwerking en afstemming en de regionale bijdrage aan het realiseren van het klimaatakkoord. De ambitie voor zon op dak komt bovenop de bestaande plannen voor zonneparken. Op 17 juni neemt de gemeenteraad een besluit over de RES 1.0 en de bijdrage van Assen.

Wethouder Dekker: “We willen de kansen die zich voor doen om zonne-energie op daken op te wekken optimaal benutten. Daarmee kunnen we de duurzaam opgewerkte energie in Assen voor 2030 verdubbelen.“ De ambitie voor zon op dak wordt samen met bedrijven, instellingen en eigenaren van grotere daken verder uitgewerkt.

Zonne-energie in Assen

In 2030 wil de gemeente 0,2 Terrawatuur (TWh) zonne-energie opwekken. De helft daarvan wil de gemeente opwekken met zonneparken. In 2018 is daarvoor samen met inwoners en partners het beleidskader ‘Zonneparken in Assen’ opgesteld. Hierin staat op welke locaties en onder welke voorwaarden zonneparken aangelegd mogen worden. De eerste zonneparken zijn al in aangelegd of in ontwikkeling. De RES wordt elke twee jaar geactualiseerd. In aanloop naar de RES 2.0 gaat Assen verkennen of er naast de grootschalige opwek van zonne-energie ook kansen zijn voor windenergie.

Mening van Assenaren

De gemeente hoort graag wat inwoners, ondernemers en andere betrokkenen van de RES en de ambitie van Assen vinden. Op de website www.assen.nl/res kunnen zij de RES lezen en een reactie achterlaten. Op 28 april organiseert de gemeente een online energiecafé om Assenaren te informeren over de RES en hierover in gesprek te gaan. De reacties van Assenaren worden aangeboden aan de gemeenteraad.

RES Drenthe

Drenthe is één van de dertig energieregio’s in Nederland. Elke regio ontwikkelt een RES. Hierin staat de bijdrage beschreven aan de doelstellingen van het Klimaatakkoord. Het gaat daarbij om het opwekken van 35 TWh elektriciteit door zonne- en windenergie op land en het beter benutten van bestaande warmtebronnen.  Drenthe wil in 2030 3,45 Terrawattuur (TWh) duurzame energie opwekken. Dat is een kwart van het energiegebruik in Drenthe. Meer informatie over de RES 1.0 van Drenthe is te vinden op www.energievoordrenthe.nl

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Gemeenteraad organiseert webinar over duurzaam verwarmen

Coevorden - De leden van de raadswerkgroep Duurzaamheid organiseren op 20 mei een webinar over duurzaam verwarmen. Het webinar is gericht op inwoners van...

Coronasteun cultuursector voor instellingen, zzp’ers en amateurs

Assen - Om de culturele sector zo goed mogelijk te ondersteunen laat de gemeente Assen de € 1,132 miljoen aan coronasteun van het Rijk...

Actie met kortingskaartjes parkeren in Assen loopt tot en met 5 mei

Assen - De actie van de gemeente Assen om ondernemers in de gelegenheid te stellen kortingskaartjes voor de parkeergarages uit te geven aan hun...

Binnenstad Assen klaar voor heropening

Assen - Binnenstadsorganisatie Vaart in Assen heeft samen met de gemeente de binnenstad klaar gemaakt voor de gedeeltelijke heropening. Met de terugkomst van onze...

Inzenders MOEK Midden-Drenthe verdelen 30.000 euro onder elkaar

Midden-Drenthe - Zeventien plannen voor de prijsvraag Mooi Op Eigen Kracht (MOEK) zijn zaterdag 17 april tijdens de lustrumeditie in de prijzen gevallen. De...

Inspraak binnenstadsvisie leidt tot aanpassingen

Assen - Kunst, cultuur en evenementen krijgen een prominentere rol in de nieuwe binnenstadsvisie van de gemeente. Volgens het college van B en W...

Nieuwe tijdelijke subsidieregelingen voor vrijwilligersorganisaties en buurthuizen

Per 1 april 2021 zijn twee tijdelijke subsidieregelingen opengesteld voor vrijwilligersorganisaties en voor buurthuizen; de Frisse Start Vrijwilligers en de Incidentele regeling Buurthuizen. Covid-19...

Grootste deel Emmen nog dit jaar aangesloten op snel internet

Emmen - De glasvezelaanleg in Emmen is bijna volbracht. Nog dit jaar is het grootste deel van de stad aangesloten op snel glasvezelinternet. KPN...