Bouw nieuwe sporthal op locatie Abeln

Emmen – Met de bouw van een nieuwe sporthal op de locatie Abeln ondergaat het centrum van Emmer Compascuum een metamorfose. De nieuwe sporthal biedt straks een moderne sportvoorziening voor de verenigingen, scholen en inwoners van Emmer Compascuum. Naast de bouw van de sporthal zijn er ook plannen om het openbaar gebied aan te pakken. Met deze nieuwe impulsen vergroot Emmer Compascuum haar aantrekkelijkheid en de levendigheid voor bezoekers en inwoners. Ook de bouw van de brede school op de plek achter De Deele past in deze ontwikkeling.

Nieuwe sporthal

Wethouder Bouke Arends: “Een nieuwe, moderne sporthal die voldoet aan de eisen van deze tijd is een aanwinst voor het hele dorp. De nieuwe sporthal is centraal gelegen zodat er optimaal gebruik van gemaakt kan worden”. Het ontwerp van de winkels en de woningen aan de achterzijde van de sporthal (aan de kant van het kanaal) dragen bij aan een verfraaiing en levendigheid van het centrum.

Inloopbijeenkomst

In eerste instantie was het plan de sporthal samen met de brede school op de locatie achter MFC de Deele te vestigen. Bij de uitwerking van de plannen bleek dat hiervoor de ruimte te beperkt was. Vervolgens zijn in november vorig jaar twee opties gepresenteerd tijdens een inloopavond in De Deele. Een overgrote meerderheid van de bezoekers gaf de voorkeur aan de bouw van de sporthal op locatie Abeln. Bij het zoeken naar een geschikte plek voor de sporthal was het belangrijk dat deze zich in de buurt van de brede school bevond. Op deze manier kan de school zo optimaal gebruik maken van de sportvoorziening en blijft de afstand die kinderen moeten overbruggen zo beperkt mogelijk. Wethouder Rene van der Weide: “Met de bouw van de sporthal, brede school en de aanpak van het openbaar gebied krijgt Emmer Compascuum een stevige impuls en ontstaat er een fraai centrum waar het prettig verblijven is.”

Brede school

Het ontwerp van het gebouw van de brede school zal ook aansluiten bij de centrumplannen. Belangrijk hierbij is dat het gebouw voldoet aan de eisen van deze tijd op het gebied van duurzaamheid en moet het passen bij de huidige manier van lesgeven. Bijvoorbeeld door in de bouw rekening te houden met verschillende onderwijsconcepten of innovatieve werkwijzen, zoals bijvoorbeeld een keuken in de school. De nieuwbouw draagt bij aan kwalitatief goed onderwijs in Emmer Compascuum. Drie denominaties (openbaar -, katholiek – en protestants christelijke onderwijs) nemen hun intrek in de brede school.

Verkeer

Wethouder Robert Kleine: “De verkeerssituatie en de verkeersveiligheid rondom de school, maar ook rondom de sporthal en de Deele, vinden wij vanzelfsprekend zeer belangrijk en heeft hoge prioriteit”. Om te komen tot een verkeersveilige situatie zal met scholen (MR en ouders), gebruikers van de sporthal, omwonenden en EOP uitvoerig gesproken worden.

Terrein Aldi

Op dit moment biedt de aanblik van het Losa terrein een verpauperd beeld. Met de bouw van een Aldi supermarkt komt hier verandering in en blijft er een goede voorziening in het dorp. Ook deze plannen passen in de totale plannen van de centrumvernieuwing in Emmer Compascuum.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Advertentie

spot_img