Bouw nieuwe sporthal op locatie Abeln

Emmen – Met de bouw van een nieuwe sporthal op de locatie Abeln ondergaat het centrum van Emmer Compascuum een metamorfose. De nieuwe sporthal biedt straks een moderne sportvoorziening voor de verenigingen, scholen en inwoners van Emmer Compascuum. Naast de bouw van de sporthal zijn er ook plannen om het openbaar gebied aan te pakken. Met deze nieuwe impulsen vergroot Emmer Compascuum haar aantrekkelijkheid en de levendigheid voor bezoekers en inwoners. Ook de bouw van de brede school op de plek achter De Deele past in deze ontwikkeling.

Nieuwe sporthal

Wethouder Bouke Arends: “Een nieuwe, moderne sporthal die voldoet aan de eisen van deze tijd is een aanwinst voor het hele dorp. De nieuwe sporthal is centraal gelegen zodat er optimaal gebruik van gemaakt kan worden”. Het ontwerp van de winkels en de woningen aan de achterzijde van de sporthal (aan de kant van het kanaal) dragen bij aan een verfraaiing en levendigheid van het centrum.

Inloopbijeenkomst

In eerste instantie was het plan de sporthal samen met de brede school op de locatie achter MFC de Deele te vestigen. Bij de uitwerking van de plannen bleek dat hiervoor de ruimte te beperkt was. Vervolgens zijn in november vorig jaar twee opties gepresenteerd tijdens een inloopavond in De Deele. Een overgrote meerderheid van de bezoekers gaf de voorkeur aan de bouw van de sporthal op locatie Abeln. Bij het zoeken naar een geschikte plek voor de sporthal was het belangrijk dat deze zich in de buurt van de brede school bevond. Op deze manier kan de school zo optimaal gebruik maken van de sportvoorziening en blijft de afstand die kinderen moeten overbruggen zo beperkt mogelijk. Wethouder Rene van der Weide: “Met de bouw van de sporthal, brede school en de aanpak van het openbaar gebied krijgt Emmer Compascuum een stevige impuls en ontstaat er een fraai centrum waar het prettig verblijven is.”

Brede school

Het ontwerp van het gebouw van de brede school zal ook aansluiten bij de centrumplannen. Belangrijk hierbij is dat het gebouw voldoet aan de eisen van deze tijd op het gebied van duurzaamheid en moet het passen bij de huidige manier van lesgeven. Bijvoorbeeld door in de bouw rekening te houden met verschillende onderwijsconcepten of innovatieve werkwijzen, zoals bijvoorbeeld een keuken in de school. De nieuwbouw draagt bij aan kwalitatief goed onderwijs in Emmer Compascuum. Drie denominaties (openbaar -, katholiek – en protestants christelijke onderwijs) nemen hun intrek in de brede school.

Verkeer

Wethouder Robert Kleine: “De verkeerssituatie en de verkeersveiligheid rondom de school, maar ook rondom de sporthal en de Deele, vinden wij vanzelfsprekend zeer belangrijk en heeft hoge prioriteit”. Om te komen tot een verkeersveilige situatie zal met scholen (MR en ouders), gebruikers van de sporthal, omwonenden en EOP uitvoerig gesproken worden.

Terrein Aldi

Op dit moment biedt de aanblik van het Losa terrein een verpauperd beeld. Met de bouw van een Aldi supermarkt komt hier verandering in en blijft er een goede voorziening in het dorp. Ook deze plannen passen in de totale plannen van de centrumvernieuwing in Emmer Compascuum.

Nieuws uit deze regio

College stelt gratis kortingskaarten voor parkeergarages beschikbaar

Assen - B en W van Assen hebben besloten om kortingskaarten van een half uur voor de parkeergarages beschikbaar te stellen aan ondernemers met...

Assen wil perspectief: ramen wassen en bakkie drinken

Assen - 25 februari van 10.00-11.00 uur wassen de ondernemers in de binnenstad hun ramen en drinken een bakkie met elkaar. “We willen zo...

Drentse wethouders en gedeputeerde EZ roepen om perspectief ondernemers

De 12 Drentse wethouders Economische Zaken en gedeputeerde Henk Brink hebben een oproep gedaan aan de minister van Economische Zaken om ondernemers perspectief te...

Erepenning van de gemeente Emmen voor Marchien Brons

Emmen - Marchien Brons heeft bij haar afscheid als directeur van de Bibliotheek Emmen de erepenning van de gemeente Emmen ontvangen. Zij heeft ruim...

Nieuw hoogspanningsstation TenneT en Enexis Netbeheer bij Veenoord

Boerdijk - TenneT en regionaal netbeheerder Enexis Netbeheer werken met de bouw van een hoogspanningsstation aan de versterking van het hoogspannings- en middenspanningsnet in...

DNK geeft jeugd een unieke eigen plek in De Nieuwe Kolk

Assen - DNK opent in 2021 een nieuwe voorziening speciaal gericht op kinderen, tieners en jongeren onder de werktitel JiNk (Jeugd In Nieuwe Kolk)....

Zeven jonge helden ontvangen jeugdlintjes in Midden-Drenthe

Midden-Drenthe - Maar liefst zeven jonge helden uit Midden-Drenthe hebben op  zaterdag 13 februari van burgemeester Mieke Damsma een jeugdlintje ontvangen. Deze onderscheiding ontvingen...

Spot TV Assen: het tv kanaal voor en door jongeren

Assen krijgt een online tv kanaal voor en door jongeren: Spot TV Assen. Het redactieteam wordt gevormd door jongeren vanuit verschillende scholen en opleidingen....