Coronasteun cultuursector voor instellingen, zzp’ers en amateurs

Assen – Om de culturele sector zo goed mogelijk te ondersteunen laat de gemeente Assen de € 1,132 miljoen aan coronasteun van het Rijk voor cultuur geheel ten goede komen aan culturele instellingen, zzp’ers en amateurorganisaties. Het meeste geld gaat naar de instellingen, die in het geval van het Drents Museum en DNK tonnen aan inkomsten zijn misgelopen in de eerste helft van 2021. Verder vindt de gemeente het belangrijk om culturele zzp’ers en amateurorganisaties te ondersteunen. Zij zijn een cruciaal onderdeel van de lokale culturele infrastructuur.

Tweede coronasteunpakket

Uit het tweede noodsteunpakket voor de cultuursector van het Rijk ontving de gemeente Assen € 1,132 miljoen  voor de eerste helft van 2021. Anders dan bij het eerste coronasteunpakket dat het Rijk voor de tweede helft van 2020 beschikbaar stelde, is dit bedrag niet voldoende om alle geleden schade te compenseren. Deze bedraagt ongeveer € 1,6 miljoen. Dit blijkt uit een inventarisatie onder de culturele instellingen in Assen. Daarom is het beschikbare budget naar rato verdeeld. De hoogte van de geleden schade was daarbij leidend.

Opdrachten en projecten voor zzp’ers

Uit eigen onderzoek blijkt dat ook de amateursector en zzp’ers volop te maken hebben met de gevolgen van corona. Met name zzp’ers hebben tot nu weinig gebruik kunnen maken van coronasteun maatregelen vanuit het Rijk. Terwijl het onderzoek laat zien dat vele van hen voor een groot deel wel afhankelijk zijn van inkomsten uit culturele activiteiten. De gemeente bestemt nu dan ook € 150.000,- voor deze groep. Het is daarbij niet mogelijk om directe inkomenssteun te verschaffen aan zzp’ers.

Middelen voor culturele organisaties

Daarom worden de middelen van de coronasteun beschikbaar gesteld aan culturele organisaties voor opdrachten en projecten, waarin zzp’ers uit verschillende disciplines aan de slag kunnen. Dit zal variëren van beeldende kunstenaars tot uitvoerende musici. Zo worden zo veel mogelijk zzp’ers in staat gesteld om  weer inkomsten te genereren en aan het werk te kunnen op het moment dat de corona maatregelen dit toelaten. Een deel van het budget wordt ingezet voor ondersteuning op korte termijn. De gemeente vertaalt hierbij de uitkomsten van het onderzoek naar de situatie van zzp’ers in concrete acties.

Werving leden en aandacht voor cultureel aanbod

Daarnaast wordt € 25.000,-  van het geld gereserveerd voor de amateursector. Het geld is onder andere bedoeld voor activiteiten die de ‘herstart van de cultuursector’ mogelijk maken. Het gaat dan bijvoorbeeld om het ondersteunen van de werving van nieuwe leden en cursisten en het breed onder de aandacht brengen van het culturele aanbod in Assen. Behalve voor de amateursector is dit ook in het belang van zzp’ers. Uitgangspunt daarbij is dat we met name organisaties die in hun voortbestaan worden bedreigd ondersteunen

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Professionals en jeugd samen op weg naar Actieplan Jeugd Assen

Assen - Jongeren en professionals uit welzijn, onderwijs, arbeidsmarkt, sport, cultuur, zorg en overheid uit Assen gingen vanmiddag met elkaar in gesprek tijdens het...

Gemeenteraad organiseert webinar over duurzaam verwarmen

Coevorden - De leden van de raadswerkgroep Duurzaamheid organiseren op 20 mei een webinar over duurzaam verwarmen. Het webinar is gericht op inwoners van...

Actie met kortingskaartjes parkeren in Assen loopt tot en met 5 mei

Assen - De actie van de gemeente Assen om ondernemers in de gelegenheid te stellen kortingskaartjes voor de parkeergarages uit te geven aan hun...

Binnenstad Assen klaar voor heropening

Assen - Binnenstadsorganisatie Vaart in Assen heeft samen met de gemeente de binnenstad klaar gemaakt voor de gedeeltelijke heropening. Met de terugkomst van onze...

Inzenders MOEK Midden-Drenthe verdelen 30.000 euro onder elkaar

Midden-Drenthe - Zeventien plannen voor de prijsvraag Mooi Op Eigen Kracht (MOEK) zijn zaterdag 17 april tijdens de lustrumeditie in de prijzen gevallen. De...

Assen wil kansen voor zonne-energie optimaal benutten

Assen - Het college van Assen ziet kansen om voor 2030 meer zonne-energie op grotere daken op te wekken. Deze ambitie is opgenomen in...

Inspraak binnenstadsvisie leidt tot aanpassingen

Assen - Kunst, cultuur en evenementen krijgen een prominentere rol in de nieuwe binnenstadsvisie van de gemeente. Volgens het college van B en W...

Nieuwe tijdelijke subsidieregelingen voor vrijwilligersorganisaties en buurthuizen

Per 1 april 2021 zijn twee tijdelijke subsidieregelingen opengesteld voor vrijwilligersorganisaties en voor buurthuizen; de Frisse Start Vrijwilligers en de Incidentele regeling Buurthuizen. Covid-19...