In Drenthe namen in 2020 WW-uitkeringen toe

In december nam het aantal WW-uitkeringen in Drenthe toe. Een (lichte) toename of stagnatie van het WW-bestand in december is gebruikelijk. Door de coronapandemie ligt het aantal WW-uitkeringen fors hoger dan een jaar geleden. Dit geldt vooral voor jongeren: sectoren waarin veel jongeren werken, zijn hard getroffen door de gevolgen van de coronacrisis op de werkgelegenheid.

WW in december gestegen

Eind december telde Drenthe 8.121 WW-uitkeringen. Dat is 3,2% van de Drentse beroepsbevolking. Het aantal WW-uitkeringen in Drenthe nam in december toe met 7,4% (563 uitkeringen). In december is het gebruikelijk dat de WW stijgt. Dit komt door het afnemen van werkgelegenheid in de wintermaanden in onder andere bouw, landbouw, uitzendbedrijven en horeca. Dit jaar versterkt de coronapandemie en de (gedeeltelijke) lockdown dit effect.

Vooral meer jongeren met WW-uitkering in 2020

De coronacrisis had in 2020 veel invloed op de arbeidsmarkt. Het aantal WW-uitkeringen liep in de eerste periode van de crisis flink op. In de daaropvolgende maanden daalde de WW, onder andere door de steunpakketten van het kabinet. Hierdoor zijn veel (vaste) werknemers in dienst gehouden, die anders mogelijk ontslagen zouden zijn. Toch stegen de uitkeringen wel. Eind december 2020 telde Drenthe 1.268 meer WW-uitkeringen (+18,5%) dan in december 2019.

Jongeren onder 27 oververtegenwoordigd

Die toename is groter onder jongeren: in de leeftijdscategorie tot 27 jaar was de toename maar liefst 45% op jaarbasis. Jongeren werden in het begin van de crisis snel en hard geraakt. Dit komt doordat ze vaak met flexibele contracten werken in sectoren die door de coronamaatregelen veel of zelfs alle omzet verloren, zoals de horeca en detailhandel non-food. Jongeren hebben over het algemeen nog niet lang WW-rechten opgebouwd en ontvangen daardoor slechts kort een WW-uitkering.

Vaak snel weer werk gevonden

Meestal vinden ze snel weer werk, zoals na afgelopen zomervakantieperiode weer meer gebeurde. In de leeftijdscategorie 27 tot 50 jaar was de stijging met 22% een stuk kleiner. De WW-uitkeringen namen met 11% het minst toe bij 50-plussers. Als de werkloosheid verder stijgt kunnen ook meer oudere werknemers met vaste contracten hun baan verliezen. Wanneer de economie en de arbeidsmarkt vervolgens weer aantrekken, zijn het vaak de jongeren die het eerst profiteren.

Stijging WW in heel Nederland

Eind december telde Nederland 285.659 WW-uitkeringen. Dat is 3,1% van de beroepsbevolking. Vorige maand waren er 276.369 WW-uitkeringen in Nederland. Landelijk steeg het aantal WW-uitkeringen daarmee met 9.290 uitkeringen ten opzichte van vorige maand (+3,4%). Overal in Nederland nam het aantal WW-uitkeringen in december toe. Een jaar eerder telde Nederland 223.453 WW-uitkeringen. Daarmee steeg de WW in Nederland op jaarbasis met 62.206 uitkeringen (+27,8%). Ook de stijging van de WW op jaarbasis is in alle provincies zichtbaar.

Regionale verschillen

In december nam de WW toe in alle drie de noordelijke provincies. Ook ten opzichte van vorig jaar was overal in het noorden een toename van het aantal WW-uitkeringen te zien.

  • UWV verstrekte eind december in de provincie Groningen 9.359 WW-uitkeringen; 6,8% meer dan vorige maand. In Groningen was het aantal WW-uitkeringen eind november 21,4% hoger dan vorig jaar.
  • UWV verstrekte eind december in de provincie Friesland 11.083 WW-uitkeringen; 8,5% meer dan vorige maand. In Friesland was het aantal WW-uitkeringen eind december 20,8% hoger dan vorig jaar.

Handen in de zorg

Hoewel door corona de werkgelegenheid in bepaalde sectoren afnam, is het op dit moment erg druk in de zorg. Helpende handen zijn dan ook van harte welkom. Treant Zorggroep heeft in samenwerking met onder andere UWV een nieuw BBL-traject Verzorgende samengesteld. Deze opleiding leidt kandidaten op tot mbo-verzorgende voor woonzorgcentra. Vanuit UWV zijn onlangs twee kandidaten begonnen aan deze opleiding. Ze beginnen met drie maanden opleiding (met behoud van uitkering) en daarna gaan ze in de praktijk aan het bed meehelpen.

Aanstelling na afronden opleiding

Wanneer de opleiding met goed gevolg is afgerond, krijgen ze vanaf mei een aanstelling bij Treant. Ervaring in de zorg was niet perse nodig en mijn leeftijd speelde ook geen rol. Ik ben heel erg blij met deze kans. Op deze manier kan ik mij nuttig maken voor de maatschappij en de zorg ondersteunen. Daar waar ze nu zo goed hulp kunnen gebruiken.’ Anita Smit, kandidaat UWV. De zorg biedt kansen!

Zorgopleiding

Zo ook voor Willeke Sijpkes ‘Jaren geleden heb ik een zorgopleiding afgerond en netjes een BIG-registratie gekregen, maar door omstandigheden kwam ik in de sales terecht. Door corona moest ik op zoek naar iets anders. Ik wilde graag weer in de zorg werken en dat heb ik aangegeven bij UWV. Mijn adviseur heeft contact gehad met Linda Spinder van Treant en na een paar gesprekken ben ik nu begonnen bij Treant Zorggroep. Eerst met een proefplaatsing om mijn vakbekwaamheid weer op peil te brengen, want er is de afgelopen jaren natuurlijk heel veel veranderd in de zorg.

Nieuws uit deze regio

Onderzoek naar onteigening Joodse eigendommen in de 2e wereldoorlog

Assen - Het Drents Archief doet op verzoek van de gemeente Assen onderzoek naar de onteigening van Joodse eigendommen in en vlak na de...

College stelt gratis kortingskaarten voor parkeergarages beschikbaar

Assen - B en W van Assen hebben besloten om kortingskaarten van een half uur voor de parkeergarages beschikbaar te stellen aan ondernemers met...

Assen wil perspectief: ramen wassen en bakkie drinken

Assen - 25 februari van 10.00-11.00 uur wassen de ondernemers in de binnenstad hun ramen en drinken een bakkie met elkaar. “We willen zo...

Drentse wethouders en gedeputeerde EZ roepen om perspectief ondernemers

De 12 Drentse wethouders Economische Zaken en gedeputeerde Henk Brink hebben een oproep gedaan aan de minister van Economische Zaken om ondernemers perspectief te...

Erepenning van de gemeente Emmen voor Marchien Brons

Emmen - Marchien Brons heeft bij haar afscheid als directeur van de Bibliotheek Emmen de erepenning van de gemeente Emmen ontvangen. Zij heeft ruim...

Nieuw hoogspanningsstation TenneT en Enexis Netbeheer bij Veenoord

Boerdijk - TenneT en regionaal netbeheerder Enexis Netbeheer werken met de bouw van een hoogspanningsstation aan de versterking van het hoogspannings- en middenspanningsnet in...

DNK geeft jeugd een unieke eigen plek in De Nieuwe Kolk

Assen - DNK opent in 2021 een nieuwe voorziening speciaal gericht op kinderen, tieners en jongeren onder de werktitel JiNk (Jeugd In Nieuwe Kolk)....

Zeven jonge helden ontvangen jeugdlintjes in Midden-Drenthe

Midden-Drenthe - Maar liefst zeven jonge helden uit Midden-Drenthe hebben op  zaterdag 13 februari van burgemeester Mieke Damsma een jeugdlintje ontvangen. Deze onderscheiding ontvingen...