Fugro onderzoekt bodemdaling bij Emmen

Emmen – De gemeente Emmen, de provincie Drenthe en waterschap Vechtstromen hebben Fugro eind 2019 opdracht gegeven onderzoek te doen naar de oorzaken van bodemdaling en de mogelijke relatie daarvan met schade aan woningen bij Nieuw-Amsterdam en omgeving.

Bodemdaling

Eind 2019 ontving de gemeente Emmen tientallen meldingen over bodemdaling en schade aan huizen, schuren en bestrating bij Nieuw-Amsterdam en Erica. Er was grote ongerustheid bij bewoners over de staat van hun woningen en ook de veiligheid van bijvoorbeeld gasleidingen. Na een aanbesteding heeft Geo-data specialist Fugro grondonderzoek verricht.

Furgo onderzoekt

Fugro heeft veel relevante informatie verzameld: historische kanaalpeilen, grondwaterstanden, funderingswijzen van gebouwen, bodemopbouw en gegevens van het TNO DINO-Loket en de InSar satelliet. Verder is de ontstaansgeschiedenis van het gebied – een voormalige veenkolonie – bestudeerd en zijn bij 10 woningen handboringen en sonderingen uitgevoerd. Ook zijn peilbuizen geplaatst om grondwaterstanden te monitoren en is gekeken naar mogelijke effecten van olie- en gaswinning en trillingen van voertuigen.

Lomulder: ‘We hebben drie bodemtypen vastgesteld met elk een andere zettingsgevoeligheid, waardoor verschillende bodemdalingen te zien zijn. Hierbij speelt de aan- of afwezigheid van veenlagen aan het maaiveld en diepere veen- en kleilagen een grote rol. Dit verklaart de variatie in schade. De schade ontstaat door bodemdaling als gevolg van de bodemopbouw en grondwaterdaling. Deze bodemdaling ontstaat op natuurlijke wijze doordat de bovenste veenlaag oxideert – zeg maar: verdampt – in droge perioden. Ook lokale grondwateronttrekkingen kunnen een rol spelen bij de inklinking van diepere veenlagen. Dit wordt door het waterschap nog verder onderzocht.’

De oxidatie van de bovenste veenlaag heeft vooral invloed op schade aan tuinen, wegverhardingen en aanbouwen of schuren. De woningen zijn op diepere lagen gefundeerd en schade daaraan ontstaat, afhankelijk van de funderingsmethode, vooral door inklinking van diepere veen- en kleilagen door daling van de grondwaterstand of stijghoogte. De schade verergert indien woningen op verschillende wijzen zijn gefundeerd en/of verzwaard (bijv. door een dakkapel). Olie- en gaswinning, aardbevingen en waterpeilbeheer konden de grote verschillen in bodemdaling niet verklaren. Het waterpeilbeheer van het oppervlaktewater heeft geen rol gespeeld bij de bodemdaling. Trillingen van voertuigen zijn op zich geen oorzaak van schade, maar kunnen wel het laatste zetje geven bij woningen en funderingen die al onder druk staan door veenoxidatie of inklinking van diepere veenlagen.

Fugro adviseert bewoners een constructeur te raadplegen en grondonderzoek te laten uitvoeren bij nieuwbouw- of verbouwingsplannen. De conclusies van dit onderzoek zijn ook van groot belang voor andere veenkoloniën, omdat de in Nieuw-Amsterdam aangetroffen bodemopbouw op veel meer locaties voorkomt.

Robin Lomulder, senior consultant bij Fugro: ‘Als dé Geo-data specialist beschikken wij over alle essentiële disciplines om een compleet beeld te krijgen en een goede analyse te maken. Door deze unieke combinatie van specialismen gaan wij efficiënt te werk en kunnen we putten uit de uitgebreide ervaring en knowhow binnen onze organisatie.’

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Nieuwe activiteiten jonge mantelzorgers in Assen TIME2RELAX

Assen - Vanaf 26 oktober 2021 starten we in Assen vanuit Vaart Welzijn weer met activiteiten voor jonge mantelzorgers. Maandelijks zijn er activiteiten voor...

Witterstraat weer open voor verkeer

Assen - De Witterstraat in Assen, tussen Vaart Z.Z. en de Rode Heklaan, is vandaag weer opengesteld voor het verkeer. De straat is een...

Project Kansrijk Opleiden biedt gratis scholing voor 1200 inwoners

Vanaf vandaag start het project “Kansrijk Opleiden”. Inwoners van de arbeidsmarktregio Groningen en Noord-Drenthe krijgen de kans om zich gratis te laten bij- en...

Waterschap lanceert podcast met mooie Hoogwaterverhalen

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) start dinsdag 12 oktober met een podcast voor en door vrijwilligers: Hoogwaterverhalen. In de audioverhalen staan de 1.000 vrijwillige...

Wandelnetwerk Borger-Odoorn officieel geopend

Borger-Odoorn - Wie een wandeling wil maken via het knooppuntennetwerk, is nu ook in de gemeente Borger-Odoorn aan het goede adres. Vrijdag 8 oktober...

Leerlingen bovenbouw I.K.C. de Ridder verhuizen naar Leliestraat

Beilen - De groepen 6, 7 en 8 van IKC de Ridder in Beilen gaan verhuizen naar de voormalige Jan Ligthartschool aan de...

Ook in Assen steekwapens inleveren tijdens landelijke inleveractie

Assen - De gemeente Assen neemt in de Week van de Veiligheid, van 11 tot en met 17 oktober, deel aan de landelijke inleveractie...

Oud Meppel opent 2 exposities: kalkovens en de marechaussee

Meppel - Voor Oud Meppel was het zaterdagmiddag 2 oktober een fantastische dag.  Stichting Oud Meppel opende twee zeer informatieve exposities over de Kalkovens...