Nieuwe inrichting gebied langs de Vecht bij Gramsbergen

Gramsbergen – Met een nieuwe inrichting van het gebied langs de Vecht, keert ook Gramsbergen het gezicht naar de rivier. De gemeente Hardenberg en waterschap Vechtstromen gaan in de eerste helft van 2019 samen met inwoners en betrokkenen aan de slag met een plan voor dit gebied. Een haventje, wandel- en fietspaden en meer ruimte voor water moeten zorgen voor een aantrekkelijke verbinding tussen het stadje en de Vecht. Daarnaast is er aandacht voor natuur-inclusieve landbouw.

Veel mogelijkheden bij Gramsbergen

Het gebied langs de Vecht bij Gramsbergen biedt veel mogelijkheden voor water, beleving en natuur. Daarom slaan de gemeente Hardenberg en waterschap Vechtstromen de handen ineen. Zij maken in 2019 samen met inwoners en betrokkenen een plan voor een nieuwe inrichting van dit gebied. Het gaat om de Vecht en haar uiterwaarden tussen de Hardenbergse wijk Baalder en de Haandrik, met uitzondering van de Loozensche Linie.  Ook de voormalige zandwinningsplas Gat van Joosten wordt bij het plan betrokken.

Haven in zicht

Belangrijk onderdeel van het plan is de mogelijke aanleg van een haventje. Dankzij het aanleggen en vernieuwen van sluizen, is de Vecht met ingang van het komende vaarseizoen van Zwolle tot aan de Duitse grens bevaarbaar voor de kleine recreatievaart. Daarom varen er naar verwachting meer bootjes langs Gramsbergen. Door te zorgen voor goede aanlegvoorzieningen kunnen vaarrecreanten een bezoek brengen aan het historisch centrum van Gramsbergen. Dat biedt economische kansen voor recreatie, toerisme en horeca. Door de aanleg van wandel- en fietspaden moet het gebied beter toegankelijk worden voor recreanten. Ook verbetert zo de verbinding tussen de rivier en de stad.

Meer ruimte voor natuur

Natuur en landschap moeten meer ruimte krijgen in het gebied. Dat kan onder andere door het aanleggen van natuurvriendelijke oevers en een nevengeul. Het gebied rond de Vecht bij Gramsbergen wordt nu vooral gebruikt voor landbouw. De partijen willen ruimte bieden aan natuur-inclusieve landbouw. Insteek is om te onderzoeken hoe de landbouwopgaven in overleg met de boeren gecombineerd kunnen worden met de (bestaande) natuuropgaven. Tegelijkertijd is er aandacht voor waterveiligheid door de rivier te verruimen. Hierdoor krijgt water meer ruimte en houdt Gramsbergen bij hoog water droge voeten.

Geld gereserveerd

De gemeente Hardenberg en waterschap Vechtstromen trekken samen op bij dit project. Zij leggen de afspraken over deze samenwerking nog dit jaar vast in een intentieovereenkomst. Om de plannen uit te kunnen voeren is ruimte nodig. Een deel van de gronden in het gebied is al eigendom van waterschap, de provincie Overijssel of Staatsbosbeheer. De provincie en Staatsbosbeheer doen mee met het project. Zowel gemeente als het waterschap hebben al geld gereserveerd voor het uitwerken van het plan. Het college van B&W van Hardenberg vraagt de gemeenteraad nu in te stemmen met het opstellen van het inrichtingsplan.

Nieuwe inrichting samen bepalen

De partijen gaan het plan zoveel mogelijk samen met inwoners en betrokkenen zoals grondeigenaren, Stadsbelang en plaatselijk belang vorm geven. Hiervoor worden in de eerste helft van 2019 werksessies en bijeenkomsten georganiseerd. Dit moet leiden tot enkele scenario’s voor de nieuwe inrichting van dit gebied. De partijen streven er naar om voor het eind van 2019 een ontwerp te hebben en de benodigde financiering voor realisatie te organiseren. Na het doorlopen van de benodigde ruimtelijke procedures, kan de daadwerkelijke herinrichting vanaf 2021 starten.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Wandelwerkgroep van Dorpsbelangen Dalen: breng uw stem uit.

Dalen - Het corona jaar 2020 is voorbij. Een jaar met veel ellende, maar ook een jaar met uitdagingen. De wandelwerkgroep van Dorpsbelangen Dalen...

Tijdelijke opvanglocatie voor dak- en thuislozen

Assen - Aan de Havenkade wordt vandaag begonnen met de inrichting van een tijdelijke opvanglocatie voor dak- en thuislozen. De opvanglocatie is nodig omdat...

Parkeren maaltijdbezorgers opgelost in Assen

Assen - De gemeente komt met een oplossing voor maaltijdbezorgers die nu nog parkeren op trottoirs, stoepen, laad- en losplaatsen of op plekken waar...

Assense jongeren ‘swipen’ mee over energie

Assen - Hoe kunnen we energie besparen? En op welke manieren kunnen we duurzame energie opwekken? Het zijn vragen die aan bod komen in...

Hardenberg luistert naar oproep MKB-Nederland

Hardenberg - MKB-Nederland voorzitter Jacco Vonhof werd donderdag bijgepraat over hoe de gemeente Hardenberg gehoor heeft gegeven aan de oproep van MKB-Nederland en VNO-NCW...

Lichtkunstwerk ‘Een spoor van Water’ in tunnel De Maten onthuld

In de nieuwe tunnel De Maten in Assen is vandaag, 2 december 2020,  het lichtkunstwerk ‘Een spoor van Water’ van kunstenaar Matthias Oostrik officieel...

Hennepkwekerij in Ruinen gevonden

Burgemeester Roger de Groot sluit met ingang van woensdag 2 december een koopwoning in Ruinen op grond van de Opiumwet. Aanleiding voor de tijdelijke...

Onderzoek naar herinrichting Noord-Zuid route Beilen levert veel reacties op

Beilen - De gemeente Midden-Drenthe heeft in het najaar van 2020 een onderzoek gedaan naar de herinrichting van de Noord-Zuid route dwars door Beilen....