Uitreiking Koninklijke onderscheidingen 2018

Emmen – Ter gelegenheid van de Algemene Gelegenheid 2018 (de z.g. lintjesregen ter gelegenheid van de viering van de verjaardag van Z.M. de Koning) reikte burgemeester Eric van Oosterhout op donderdag 26 april 2018 om 10.30 uur aan onderstaande personen Koninklijke onderscheidingen uit om ze te bedanken voor hun bijdrage aan de Nederlandse samenleving. De bijeenkomst vindt plaats in de Grote Kerk in Emmen.

Dit jaar gaat het om dertien lintjes, vijf meer dan vorig jaar. Negen mannen en vier vrouwen werden in het zonnetje gezet waaronder twee oud-raadsleden. Met zijn 85 jaar is de heer Van Rieke de oudste die een onderscheiding krijgt. De heer Melenberg en mevrouw Van Luijt-Huisman zijn benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

(LON staat voor Lid in de Orde van Oranje-Nassau en RON voor Ridder in de Orde van Oranje-Nassau).

 1. De heer J. K. (Johan Kasper) Valke, geboren 24-11-1953, De Traden 20, Emmen/LON

Vanaf 1981 is Kas Valke vrijwilliger bij de commissie Vakantievoorzieningen van Stichting Treant Zorgggroep, locatie Scheperziekenhuis in Emmen. Betrokkene was medeoprichter en is tot op heden betrokken bij de aanschaf en het onderhoud van vakantiehuizen, ook staat hij huurders met raad en daad bij.

Decorandus is vanaf 1985 ook vrijwilliger bij de EHBO- vereniging in Barger-Oosterveld, hij fungeert als materiaalbeheerder en vertegenwoordigt de vereniging bij regionaal overleg. Ook is hij als EHBO-er actief bij diverse sport- en spelactiviteiten.

Vanaf 2008 is decorandus ook als vrijwilliger actief voor de atletiekvereniging De Sperwers, hij fungeert als EHBO-er en organiseert lessen o.a. op het gebied van hartreanimatie. Tevens ondersteunt hij een groep verstandelijk beperkte atleten.

 

 1. Mevrouw E. (Everdina) Nakken, geboren 08-08-1946, Europaweg 66a, Schoonebeek/LON

Dina Nakken was tot haar pensionering in 2011 werkzaam als assistent accountant bij De Jong & Laan accountantskantoor.

Haar vrijwilligersactiviteiten beginnen in 1968 voor de Protestantse Gemeente Schoonebeek. Decoranda verzorgt de redactie van het kerkblad, onderhoudt de contacten met de drukker, is verantwoordelijk voor het verzamelen, het nieten, de abonneeadministratie, de coördinatie van de bezorging en ze is verantwoordelijk voor het financieel beheer. Dit doet zij tot op heden.

Vanaf 1971 tot 1983 is ze ook lid van de Jeugddienstcommissie en van 1984 tot 1995 is decorandus scriba van de Kerkenraad. Van 2002 tot heden is decorandus vrijwilliger bij de Stichting de Spiker (gericht op het in beeld en op schrift krijgen van Oud Schoonebeek). Betrokkene helpt mee bij de organisatie van tentoonstellingen, verzorgt het sorteren en de archivering van de gegevens, voorwerpen en afbeeldingen. Vanaf 2009 tot heden is decorandus medewerker van het kerkelijk bureau van de Protestantse Gemeente Schoonebeek. Zij houdt de ledenadministratie bij, verzorgt de financiële administratie , maakt de facturen op en verzorgt de administratie van de collectes. Daarnaast maakt ze met een groep dames kaarten, die binnen de kerk verkocht worden.

 

 1. De heer J.K. (Jan Kasper) van Rieke, geboren 22-02-1933, Slenerbrink 8, Emmen/LON

Vanaf 1983 tot heden is Kas van Rieke vrijwilliger bij de RK Parochie De Goede Herder in Emmen. Decorandus helpt bij begrafenissen, ziekenbezoek en het ophalen van mindervaliden. Tevens hielp hij bij de opvang van vluchtelingen (gedurende de periode 2015 – 2016), die via het NS-station Emmen naar Ter Apel reisden. Van 1996 tot heden is decorandus oprichter en vrijwilliger bij de Bridgeclub de Rietlanden in Emmen. Betrokkene organiseert en verzorgt de competitie, onderhoudt de clubwebsite en ondersteunt het bestuur. Decorandus heeft in 2004 het oratoriumkoor VOCE in Emmen mede opgericht. Sindsdien is hij bestuurslid en regelt hij subsidies, helpt bij de organisatie van uitvoeringen en bij het zoeken van solisten.

 

 1. Mevrouw G.D. (Grieteke Drewina) van Luijt-Huisman, geboren 30-04-1945, Asserbrink 54, Emmen/RON

Rieteke van Luijt-Huisman is vanaf 1988 tot heden vrijwilliger en voorzitter en lid van de Raad van Advies van respectievelijk RTV Emmen en de streekomroep ZO!34. Daarnaast was betrokkene o.a. presentator en redacteur van het Zondagmiddagmagazine. Tevens heeft zij als bestuurslid van de Organisatie van Lokale Omroepen in Nederland gefungeerd. Vanaf 1997 is decoranda ook vrijwilliger bij en bestuurslid van Vliegclub Westerwolde. Betrokkene maakt deel uit van de groep havenmeesters die het vliegverkeer op het vliegveld regelt en zij maakt daarvoor de roosters. Tevens draagt zij zorg voor het aanvragen van vergunningen en onderhoudt de contacten met de overheid. Verder was zij redactielid van het clubblad. Voor de Zonnebloem heeft decorandus bezoekwerk en allerlei activiteiten verricht. Zo was zij voorzitter van 1998 tot 2013.

Vanaf 1998 is decoranda bestuurslid van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart (KNVvL). Betrokkene zet zich in voor de recreatieve luchtvaart, is actief als afgevaardigde namens Vliegclub Westerwolde bij de afdeling Gemotoriseerd Vliegen en lid van het Overleg Standaardisatie MLA Vliegopleidingen. Tevens geeft zij geluidscertificaten voor Microlight vliegtuigen uit. Vanaf 2003 is decoranda bestuurslid, voorzitter van de European Microlight Federation (65.000 leden). Daarnaast is betrokkene auteur en redacteur van het boekje ‘MLA Flying in Europe’, dat informatie geeft aan MLA (Micro Light Aircraft)-piloten die internationaal willen vliegen. Ook is decoranda vanaf 2011 vice- voorzitter van Europe Air Sports (EAS; 700.000 leden). Betrokkene vertegenwoordigt zowel de EMF als de KNVvL binnen de EAS.

 

 1. De heer A. (Albert) Doezeman, geboren 02-09-1953, DeToeslag 2, Schoonebeek/LON

Albert Doezeman is in de periode 1984 tot 1994 actief geweest voor voetbalvereniging Minjak/ sc. Oranje nu SVV ’04 geheten. Tot 1988 was hij elftalleider en vanaf 1988 tot 1991 lid van de jeugdcommissie; van 1991 tot 1994 was hij penningmeester.

Vanaf 2004 t/m 2016 heeft decorandus zich ingezet voor Dorpsbelangen Schoonebeek, eerst als bestuurslid en van 2011 tot 2016 als voorzitter. Ook voor de Protestantse Gemeente Schoonebeek heeft decorandus zich ingezet: van 1977 t/m 1981 als diaken, van 1997 tot 2006 lid van de Commissie van Beheer (nu College van Kerkrentmeesters genoemd). Ook was hij de laatste 12 jaar vrijwilliger bij het Jeugdgebouw van de Protestantse Gemeente Schoonebeek. Decorandus is – naast zijn werk als beheerder voor de Stichting MFC Schoonebeek – ook vrijwilliger vanaf 2005. Hij ondersteunt en adviseert andere vrijwilligers, draait bardiensten en verricht kleine reparaties.

 

 1. De heer P. (Pieter) Albers, geboren 15-03-1938, Sterrenkamp 12, Emmen/LON

Pieter Albers heeft vanaf 1997 als historisch geïnteresseerde onderzoek gedaan naar een vergeten stuk oorlogsgeschiedenis. Hij heeft zijn bevindingen opgetekend in het boek Gevangen in het veen.

Het boek verhaalt over de Emslandlager, vijftien vergeten Duitse concentratiekampen pal over de Nederlandse grens van Groningen en Drenthe.

Als lid van de Historische Commissie van Plaatselijk Belang Noordbarge zet decorandus zich al vanaf 2000 in om de historie van zijn geboortedorp Noordbarge vast te leggen door zoveel mogelijk informatie te verzamelen over elk huis en zijn (oud)bewoners.

Tussen 2000 en 2006 is decorandus ook actief geweest voor de Drentse Historische Vereniging, hij was o.a. redactielid van het Drents Genealogisch Jaarboek.

Decorandus doet ook stamboomonderzoek en verwerkt de gegevens, gebeurtenissen en verhalen op een manier zodat zijn boeken ook toegankelijk zijn voor mensen die geïnteresseerd zijn in de plaatselijke historie.

 

 1. Mevrouw J. (Jantje) Oosting – Nijmeijers, geboren 20-04-1947, Burgemeester Gratamaplein 1, Veenoord/LON

Vanaf 1989 is Jantje Oosting-Nijmeijers vrijwilliger bij Woonzorgcentrum de Horst, onderdeel van de Treant Zorggroep. Begonnen op de afdeling activiteitenbegeleiding assisteert ze de activiteitenbegeleider bij allerlei woonactiviteiten: knutselen, poffertjes bakken, kerstmarkt, uitstapjes, barbecues. Vanaf 2006, als de nieuwe Horst gereed is, bakt ze met andere vrijwilligers volgens een vast rooster pannenkoeken voor de cliënten.

Vanaf 1972 is decorandus collectant voor de KWF kankerbestrijding en van 1972 tot 2002 is zij ook bestuurslid.

Inmiddels ruim twintig jaar, vanaf 1997, zet decorandus zich in voor de jaarlijkse collecte voor het Reumafonds in Veenoord. Vanaf 2007 is decorandus ook actief voor de dorpskrant De Schakel, die zij maandelijks bezorgt.

 

 1. De heer G.J.A.M. (Gerardus Johannes Adolphus Maria) van der Kolk, geboren 22-12-1950, Flintenpad 73, Schoonebeek/LON

Vanaf 1983 tot heden is Gerrie van der Kolk actief voor de Fietscrossvereniging The Derrick Crossers. Actief als bestuurslid en op de fietscrossbaan is hij vast aanspreekpunt. Ook is hij keurmeester en keurt in heel Nederland de banen. Elke donderdagavond verzorgt hij de training voor kinderen en pleegt hij onderhoud op de baan. Elk vrij uurtje wordt door hem op de fietscrossbaan doorgebracht; vanaf 2006 is decorandus ook actief voor het Rode Kruis (afd. Zuidoost – Drenthe) en vanaf 2014 is hij voorzitter.

Vanaf 2009 tot heden is de heer van der Kolk ook als voorzitter verbonden aan de buurtvereniging.

 

 1. De heer G.T. (Gerardus Theodorus) Sulmann, geboren 24-05-1952, Holtingerbrink 83, Emmen/LON

Gerrit Sulmann heeft zich jarenlang ingezet voor de (sociaal) zwakkeren in de Emmer samenleving. Hij heeft hoofdzakelijk vrijwillige werkzaamheden verricht voor het FNV en de WMO. Vanaf 1994 heeft hij de volgende taken gehad: secretaris bedrijfsledengroep namens de FNV bij Allied Signal; ledenconsulent; belastinginvuller; secretaris van de woonafdeling; cliëntenraadslid bij het GAK/UWV;

lid medezeggenschap regio Noord; actief lid werkgroep UGO (uitkeringsgerechtigden gehandicapten en ouderen); cliëntenraadslid en secretaris en voorzitter cliëntenraad WWB (wet werk en bijstand); WMO raadslid namens de vakbond en secretaris van de WMO raad; actief lid FNV-lokaal; mensen helpen met belastingzaken die zijn doorgestuurd door Sedna; budgethouder FNV voor Emmen en omgeving.

Door ziekte heeft decorandus helaas veel taken moeten afstoten.

 

 1. De heer W. (Willem) Melenberg, geboren 31-05-1957, Sierduif 1, Emmen/RON

Vanaf 2000 tot heden is Wim Melenberg betrokken bij zowel bestuurlijke als inhoudelijke processen bij het HBO- onderwijs (Stenden Hogeschool) en bekleedt (of heeft bekleed) hij meerdere functies. Zijn internationale gerichtheid wordt voortdurend ingezet bij het ontwikkelen van competenties van jonge mensen. De internationale gerichtheid is effectief in velerlei vormen: de begeleiding van studentengroepen naar Europese instellingen, zoals nu bij het leerbedrijf Burundi en Vietnam. Vanaf 2013 is decorandus voorzitter van de Raad van Advies bij de School of Commerce (Stenden Hogeschool) Het betreft hier de richting International Business and Languages (IBL).

Voor de bibliotheek Emmen is decorandus vanaf 2006 tot 2016 o.a. penningmeester geweest in het bestuur. Vanaf 1983 tot 1994 heeft hij zich ingezet als diaken, eerst bij de Gereformeerde Kerk in Klazienaveen en vanaf 1989 bij de Protestantse Gemeente de Opgang in Emmen. Vanaf 2007 tot heden maakt decorandus deel uit van de stichting Microprojects. Met behulp van zijn kennis en steun heeft de stichting veel bronnen kunnen aanboren, subsidiegevers kunnen overtuigen en donateurs weten te vinden.

Voor het bestuursbureau Viviani/vereniging Scala is decorandus geruime tijd bestuurder geweest. Bij Viviani vanaf 2006 tot 2014, daarvoor bij de vereniging Scala vanaf 1995.

Vanaf 2009 tot 2015 was hij penningmeester en lid van de raad van commissarissen voor Stichting Digitale Leerwegen Emmen en diens rechtsopvolger de Nationale Onderwijs Coöperatie te Zwolle.

Vanaf 2016 is decorandus ook betrokken bij de stuurgroep Zuidoost Drenthe – Vietnam. Deze stuurgroep heeft de regie van een project, waarbij gemeenten, onderwijsinstellingen en ondernemers samenwerken met als doel ze in aanraking te brengen met hun tegenhangers in een aantal regio’s in Vietnam. Deze samenwerking wordt ook wel aangeduid als de Triple Helix. De heer Melenberg is één van de drie ondernemers in de groep. Vanaf 1994 tot 2003 is decorandus ook penningmeester geweest voor Stichting Verpleeghuis De Horst en van 2003 tot 2012 was decorandus tevens penningmeester/ bestuurslid bij de vereniging/ Stichting Hondsrugcollege.

Voor Stichting Stadsbeelden Emmen was decorandus ook penningmeester/ bestuurder. Nog steeds assisteert hij hen bij het gereedmaken van de jaarstukken van de laatste jaren.

Vanaf 2014 is decorandus ook lid van de Raad van Toezicht voor de Kunstbeweging.

 

 1. Mevrouw G. (Gerda) Niers – Meijer, geboren 04-07-1956, Europaweg 23, Schoonebeek/LON

Gerda Niers-Meijer begeleidt vanaf 1972 tot heden (45 jaar) elke week op professionele wijze de gemeenteleden  van de Protestantse Gemeente Schoonebeek op het orgel.

Ook heeft ze zich jarenlang ingezet bij de jaarlijks terugkerende vakantie bijbelclubweek in de periode 1991 tot 2016.

Vanaf 2000 tot 2015 was decorandus jeugdouderling en vanaf 1990 tot 2015 was ze ook betrokken bij het verjaardagsfonds: het maandelijks rondbrengen en ophalen van envelopjes en verjaardagskaarten.

 

 1. De heer B. (Bé) Hoeksema, geboren 20-10-1951, Holtstraat 25, Emmen/LON

Bé Hoeksema is acht jaar raadslid geweest voor D’66 van 1990 tot 1998 en vervolgens vanaf maart 2014 raadslid geweest voor Senioren Belang Noord. Hij heeft zich ingezet voor de woon-en leefomgeving van de inwoners, waarbij ouderenzorg natuurlijk een speerpunt was. Een belangrijk wapenfeit is de gewonnen strijd over de sportseniorencoach.

 

 1. De heer A.W.J. (Ton) Schoo, geboren 18-08-1956, Sportweg 7, Nieuw-Dordrecht/LON

Ton Schoo was vanaf 1998 fractievoorzitter en raadslid voor de Drentse Ouderen Partij (DOP). Hij heeft zich jarenlang ingezet, was altijd kritisch en zeer betrokken bij het sociaal domein.

Hij ging altijd op pad met de signalen die hij kreeg uit de samenleving.

 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

SC Angelslo nieuwe organisator Fiets4Daagse Emmen

Emmen - Na 43 jaar draagt de gemeente Emmen het stokje over als organisator van de Fiets4Daagse aan SC Angelslo. Vanaf komend jaar organiseert...

New Jobportunities begeleidt 100 niet-uitkeringsgerechtigden naar werkgevers

Deze week start New Jobportunities 2.0. Doel is het aanboren van de ‘stille reserve’, de groep mensen die nu niet werkt maar géén uitkering...

Prinses Beatrix opent molen De Vlijt

Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix der Nederlanden opent zaterdagochtend 4 september De Vlijt in Zuidwolde. De Vlijt, ook wel de Meule van Wassens, was...

Beheer natuurgebied: omwonenden nemen heft in eigen hand

Tynaarlo - Wethouder René Kraaijenbrink van de gemeente Tynaarlo, draagt donderdag 15 juli om 17.00 uur circa 21 hectare natuurgebied van de Ecozone Zuid...

De Amslod Drentse Fiets4daagse gaat door

Drenthe - We mogen van start! Komende week van 13 tot en met 16 juli vindt de jaarlijkse Amslod Drentse Fiets4Daagse plaats. Het fietsfestijn...

Eerste Dorpenfestival groot succes!

Gieten – Donderdag 1 juli vond het eerste Dorpenfestival plaats en wel in onze gemeente. Tijdens deze dag stonden de kansen van plattelandsgemeenten en...

Natalie Straatman nieuwe directeur Schouwburg Ogterop

Meppel - Op 1 oktober 2021 start Natalie Straatman als nieuwe directeur van Schouwburg Ogterop in Meppel. Ze volgt daarmee Loek Buys en Dorien...

Drentse burgemeesters bezorgd over gedrag in uitgaansleven

De Drentse burgemeesters maken zich, net als veel collega’s in het land, zorgen over het gedrag van jongeren en het niet naleven van de...