Woon- en leefbaarheidsvisie Nieuw-Amsterdam/Veenoord

Emmen – Hoe zorgen we dat Nieuw-Amsterdam/Veenoord levendig, aantrekkelijk en vitaal blijft? Daar hebben inwoners, ondernemers, woningcorporaties en andere organisaties de afgelopen periode samen met de gemeente over nagedacht. De uitkomsten staan in de woon- en leefbaarheidsvisie die deze week is vastgesteld door het college van B&W.

Inwoners hebben meegedacht

Wethouder Jisse Otter: “We willen dat inwoners zich nu, maar ook in de toekomst thuis voelen in de gemeente Emmen. We vinden het belangrijk dat mensen met plezier in hun dorp of wijk (blijven) wonen, waar het schoon, heel, veilig en groen is en in woningen die passen bij hun wensen. We zijn blij dat inwoners hebben meegedacht met de plannen en natuurlijk betrekken we alle partijen ook bij het vervolg”.

Wat wordt aangepakt?

De belangrijkste punten waar aan gewerkt gaat worden, zijn:

  • aanpak omgeving Thorbecke-, Van Hogendorpstraat en Groen van Prinstererstraat (woningen, tuinen, openbaar gebied, sociale aandachtspunten);
  • nieuwe invulling van het gebied rondom de voormalige supermarkt in Veenoord;
  • verbeteren veiligheid oversteekplaatsen voor fietsers;
  • onderzoek naar de inrichting en het gebruik van de Schooldijk
    (verkeerssituatie, route landbouwverkeer);
  • plan van aanpak voor het gebied haven, graansilo, station;
  • opknappen van de dorpsingangen;
  • plan van aanpak voor de verbetering van het sportpark.

Naoorlogse wijken

De woningen in de naoorlogse wijken en de kwaliteit van de openbare ruimte in
deze buurten voldoen niet altijd meer aan de wensen van deze tijd. Woning-corporaties knappen daarom deze woningen op en de gemeente verbetert de openbare ruimte. Denk hierbij aan het groen, parkeerplaatsen, paden, straten en de waterafvoer.

Inspelen op veranderingen

De komende jaren verandert in Nieuw-Amsterdam/Veenoord de vraag naar woningen. De eerste jaren is er nog vraag naar extra woningen, maar de verwachting is dat dit rond 2026 minder wordt. Ook het soort woning waar mensen naar op zoek zijn verandert. Zo komt er steeds meer vraag naar zowel woningen waarin je langer kunt blijven wonen als huur- en koopappartementen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Assen neemt eerste elektrische veegmachine in gebruik

Vanaf deze week rijdt er een elektrische veegmachine in Assen. Wethouder Bob Bergsma nam de wagen vanochtend officieel in gebruik. Assen is daarmee de...

In Drenthe namen in 2020 WW-uitkeringen toe

In december nam het aantal WW-uitkeringen in Drenthe toe. Een (lichte) toename of stagnatie van het WW-bestand in december is gebruikelijk. Door de coronapandemie...

Wandelwerkgroep van Dorpsbelangen Dalen: breng uw stem uit.

Dalen - Het corona jaar 2020 is voorbij. Een jaar met veel ellende, maar ook een jaar met uitdagingen. De wandelwerkgroep van Dorpsbelangen Dalen...

Tijdelijke opvanglocatie voor dak- en thuislozen

Assen - Aan de Havenkade wordt vandaag begonnen met de inrichting van een tijdelijke opvanglocatie voor dak- en thuislozen. De opvanglocatie is nodig omdat...

Parkeren maaltijdbezorgers opgelost in Assen

Assen - De gemeente komt met een oplossing voor maaltijdbezorgers die nu nog parkeren op trottoirs, stoepen, laad- en losplaatsen of op plekken waar...

Assense jongeren ‘swipen’ mee over energie

Assen - Hoe kunnen we energie besparen? En op welke manieren kunnen we duurzame energie opwekken? Het zijn vragen die aan bod komen in...

Hardenberg luistert naar oproep MKB-Nederland

Hardenberg - MKB-Nederland voorzitter Jacco Vonhof werd donderdag bijgepraat over hoe de gemeente Hardenberg gehoor heeft gegeven aan de oproep van MKB-Nederland en VNO-NCW...

Lichtkunstwerk ‘Een spoor van Water’ in tunnel De Maten onthuld

In de nieuwe tunnel De Maten in Assen is vandaag, 2 december 2020,  het lichtkunstwerk ‘Een spoor van Water’ van kunstenaar Matthias Oostrik officieel...