Herstel stadsgracht neemt een volgende stap

Wageningen heeft een lang gekoesterde wens om de gedempte stadsgracht in ere te herstellen. Na de verkenningen die de afgelopen jaren zijn uitgevoerd, is de volgende stap in het proces dat de raad van Wageningen een besluit neemt over de ambities van de stadsgracht en de entree van de stad. Het college vraagt de raad om  hierover een besluit te nemen. Daarnaast vraagt het college de raad budget beschikbaar te stellen om de voorbereidingen te starten op basis van die kaders.

Stadsgracht als entree

Wethouder Hulshof: “Het herstel van de stadsgracht en het verbeteren van de entree is één van de belangrijkste pijlers voor het nog aantrekkelijker maken van onze binnenstad. Het zichtbaar maken van ons historisch erfgoed en de beleefbaarheid ervan dragen bij aan het versterken van het unieke karakter van Wageningen”.

Ambities vastleggen

Het college wil samen met de raad de ambities over de beoogde ligging van de stadsgracht vastleggen en de directe omgeving rondom de stadsgracht als nieuwe entree voor de stad. Ook vraagt het college een budget van € 150.000,- aan de raad om het project nader uit te werken. Na het beoogde raadsbesluit werkt de gemeente hierbij graag samen met de inwoners, provincie, Waterschap en belanghebbenden.

Herstel is meer dan een gracht graven

Het herstel van de gracht is meer dan alleen het graven van een gracht. Het kan een versterking zijn van de cultuurhistorische waarde en het economische vestigingsklimaat. Ook is het een impuls voor de waterkwaliteit en klimaatadaptatie. Om te komen tot een breed gedragen plan gaat de gemeente het project nader onderzoeken zoals civieltechnische tekeningen, wateraspecten, historische aspecten en planologische besluiten.

Planning

Wanneer de raad instemt met het voorstel van het college, kunnen de plannen verder worden uitgewerkt. Deze uitwerking wordt vervolgens ook aan de gemeenteraad voorgelegd, naar verwachting in 2022. 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Airborne Luchtlandingen en Herdenking 2021

Ede - Zaterdag 18 september 2021, precies 77 jaar na de oorspronkelijke luchtlandingen, vonden de Airborne Luchtlandingen en Herdenking plaats op de Ginkelse Heide...

Financiën op orde met ruimte voor nieuwe investeringen: een socialer, duurzamer en groener Wageningen

Wageningen - Het college van B & W heeft de concept-programmabegroting 2022-2025, met de financiën opgesteld en aan de raad aangeboden. Deze begroting is...

Wageningen kiest voor gezond en duurzaam eten

De gemeente Wageningen wil het makkelijker maken voor inwoners om duurzaam, gezond en samen te eten. Dit heeft het college vastgelegd in de Voedselagenda...

Tijdens Tech Day werken jongeren aan gezonde wereld en energietransitie

Veenendaal - Vrijdag 24 september 2021 vindt de jaarlijkse Tech Day van Digital Days plaats in de Basiliek in Veenendaal. Scholieren van het vmbo...

Plaatsvervangend commissaris en burgemeester reiken Predicaat Koninklijk uit

Ede - Plaatsvervangend commissaris van de Koning Jan Markink en burgemeester René Verhulst van Ede reikten woensdagavond het Predicaat Koninklijk uit aan de Vereniging...

Milieustraat Otelaarseweg krijgt grotere capaciteit

Barneveld - Milieustraat Otelaar wordt te klein. Daarom is afgelopen tijd onderzoek gedaan door de gemeente Barneveld naar mogelijke locaties om milieustraat Otelaar uit...

Geslaagde ontruimingsoefening in Doorwerth

Doorwerth - In de avond van 7 september vond een ontruimingsoefening plaats in Doorwerth. Een groot deel van het appartementencomplex aan de Patrijzenlaan deed...

De oorlogsgeschiedenis van Ede: 7 wandel- en fietsroutes langs 30 indrukwekkende verhalen

In de gemeente Ede vertellen dertig informatiepanelen bijzondere verhalen over de oorlogsgeschiedenis van Ede. Deze panelen staan door de gehele gemeente, van het centrum...