Kinderrechten onderwerp van gesprek met wethouder Leo Bosland

Wageningen – Om over kinderrechten te praten, ging wethouder Leo Bosland 30 september op bezoek bij basisschool G.J. van den Brinkschool in Wageningen. Hij gaf de kinderen van de 5-8 groep een les over de kinderrechten. Ook wethouders in Barneveld, Ede, Nijkerk, en Scherpenzeel geven leerlingen les over kinderrechten. De andere basisscholen in de regio West Veluwe Vallei ontvangen ‘onderzoekskaarten’. Hiermee kunnen kinderen makkelijk ontdekken wat kinderrechten zijn. En ze leren wat ze betekenen voor henzelf én voor andere kinderen.

Lesmateriaal

Wethouder Leo Bosland is enthousiast over de les. “De kinderen waren erg geïnteresseerd en stelden leuke vragen. Ik hoop dat dit hen helpt om op te komen voor zichzelf en voor andere kinderen.” Leo Bosland heeft lesmateriaal over kinderrechten aan de school overhandigd. Deze lessen zijn ontwikkeld door Lot’s Foundation. Dit is een organisatie die zich inzet voor de rechten van het kind. Herman van Veen is geestelijke vader van Lot. Meer informatie is te lezen op https://lotsfoundation.com/.

Leren praten

Aandacht voor kinderrechten helpt de kinderen om zich beter te voelen. Ze leren praten over hun rechten en hun situatie thuis. Zo ontdekken ze dat het misschien niet normaal is wat ze thuis meemaken. En dat het niet oké is. Ze gaan oneerlijke situaties eerder herkennen. En ze leren om hulp te vragen, voor zichzelf of voor een ander. Ze leren ook dat ze op school terecht kunnen, als het thuis niet goed gaat.

Project Meldcode

De gastles komt voort uit het project ‘Meldcode in het primair onderwijs’. Hierin werken gemeenten in de West Veluwe Vallei samen met Veilig Thuis. De Meldcode helpt scholen om huiselijk geweld en kindermishandeling te herkennen. Alle basisscholen uit de regio kunnen gratis gebruik maken van trainingen om deze Meldcode goed te gebruiken. Dit kan hen helpen om huiselijk geweld en kindermishandeling tegen te gaan.

Eerder hulp

Een veilig thuis is niet voor ieder kind vanzelfsprekend. In Nederland leven 300.000 kinderen in armoede. Elk jaar zijn bijna 120.000 kinderen slachtoffer van mishandeling. Er wachten 3.000 kinderen al meer dan 4 jaar op uitsluitsel over hun asielvraag. Kinderen met een onveilige opvoeding hebben vaak veel stress. Dit kan leiden tot problemen op school en slechtere prestaties. Het kan er ook voor zorgen dat kinderen zich niet zo goed kunnen concentreren. Of problemen krijgen met klasgenootjes. Hoe eerder een kind in beeld komt, hoe eerder het hulp kan krijgen.

Verdrag voor de Rechten van het Kind

De rechten van kinderen staan in het Verdrag voor de Rechten van het Kind. De afspraken gaan over hun leven thuis en op school. Over wat ouders, de school en de overheid moeten doen. Maar ze gaan ook over gevaren waar kinderen tegen beschermd moet worden, zoals mishandeling. Dat je als kind recht hebt om veilig en gezond op te groeien. Dat je recht hebt op ouders of andere verzorgers die je liefde en aandacht geven. Die je goed te eten, kleren en een veilig huis geven. En die ervoor zorgen dat het kind naar school gaat.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Wageningen werkt aan nieuwe economische visie detailhandel en horeca

De gemeente Wageningen werkt aan een nieuwe economische visie detailhandel en horeca. Doel daarvan is het verder versterken en levendig houden van de binnenstad. De...

Stimuleringsproject laat kinderen kennismaken met sport, bewegen en cultuur

Barneveld - schooljaar ruim 30 sport, beweeg- en cultuuractiviteiten ontdekken, vaak gratis. Het is het voor het eerst dat de gemeente Barneveld het...

Perron16 opent in voorjaar 2022 deuren in een eigen pand!

Voorthuizen - De kans om een pand aan te kopen kon het bestuur van Perron16 in het afgelopen jaar niet voorbij laten gaan. Het...

Scherpenzeel blijft zelfstandige gemeente: Minister neemt advies herindeling niet over

Minister Ollongren heeft besloten het advies van provincie Gelderland, om Scherpenzeel te herindelen met Barneveld, naast zich neer te leggen. Dat betekent dat Scherpenzeel...

Erezilver voor Frans van Ernst, de ‘Sjaak Swart van Wageningen’

Wageningen - Frans van Ernst (82) ontving maandag 27 september vanwege zijn vele verdiensten voor het Wageningse voetbal en voor ONA’53 in het bijzonder...

Geen vuurwerk meer in de gemeente Ede?

Ede - Een vuurwerk-afsteekverbod in de hele gemeente Ede vanaf oud en nieuw 2023-2024. SGP, ChristenUnie, GroenLinks, DKE en EdeNU komen met een initiatiefvoorstel...

Airborne Luchtlandingen en Herdenking 2021

Ede - Zaterdag 18 september 2021, precies 77 jaar na de oorspronkelijke luchtlandingen, vonden de Airborne Luchtlandingen en Herdenking plaats op de Ginkelse Heide...

Financiën op orde met ruimte voor nieuwe investeringen: een socialer, duurzamer en groener Wageningen

Wageningen - Het college van B & W heeft de concept-programmabegroting 2022-2025, met de financiën opgesteld en aan de raad aangeboden. Deze begroting is...