Stop ouderenmishandeling

Barneveld – Iedere oudere kan in een situatie terecht komen waarin er over grenzen van de oudere wordt gegaan en/of de oudere niet respectvol wordt behandeld. Als dit vaker voor komt en de oudere hier schade aan ondervindt, noemen we dit ouderenmishandeling. Dit kan iedereen overkomen

Ouderenmishandeling komt voor in gezins- of familierelaties, maar ook in het contact met beroepskrachten. Bij
ouderenmishandeling is er altijd sprake van een persoonlijke relatie, vaak gaat het om een naaste van wie de oudere afhankelijk is op zorg of financieel gebied bijvoorbeeld de echtgenoot, een kind, kleinkind of ander familielid.

Verwaarlozing en mishandeling gebeuren meestal onbedoeld; uit onmacht, onkunde of onwetendheid. Ook al is het onbedoeld…. Het moet snel stoppen! En daarbij is uw hulp nodig. Belangrijk is dat u alert bent op signalen van mishandeling. Hoe moeilijk dit soms ook kan zijn. Heeft u een vermoeden van ouderenmishandeling, neem dan contact op met Veilig Thuis Gelderland-Midden. De medewerkers luisteren naar uw verhaal en geven gericht advies en informatie.

Hoe herkent u ouderenmishandeling?

De volgende signalen kunnen duiden op oudermishandeling:

Financiële uitbuiting

Plotselinge onverklaarbare geldopnames bij de bank, verdwijnen van waardevolle spullen uit huis, onverklaarbaar tekort aan geld, ontstaan schulden, huurachterstand, grote belangstelling van familie voor geld of bezittingen van de oudere, weigeren van informatie over financiële situatie.

Schending van rechten

Deuren zijn op slot, overname van zaken die iemand beslist zelf kan, geen toegang van vrienden of bekenden, geen privacy bij bezoek, geen zelfbeschikking in bijvoorbeeld dagindeling.

Lichamelijke mishandeling

Blauwe plekken, snij-, schaaf- of brandwonden, zwellingen, striemen op het lichaam, versuffing en lusteloosheid.

Psychische mishandeling

Onverklaarbare angst, woede en/of verdriet, verwardheid, schuchterheid, weinig reactie, wantrouwen, slaap- en/of eetproblemen.

Verwaarlozing

Ondervoeding, uitdroging, stank, doorliggen of andere onverzorgde wonden, vervuiling van zichzelf en/of huis,
onvoldoende eten en drinken in huis, lichamelijke achteruitgang, plotselinge vermagering, depressie, frustratie,
lusteloosheid, verdriet en wanhoop.

Seksueel misbruik

Beschadigingen of irritaties aan genitaliën of anus, terugkerende genitale of anale infecties, bloedvlekken in kleding of beddengoed, moeite met zitten of lopen, geslachtsziekten, hevige onrust bij het (ont-)kleden of wassen, veelvuldig seksueel getinte gesprekken voeren.

Ouderen vinden het moeilijk om over mishandeling te praten. Daarom is het belangrijk dat er bij een vermoeden actie wordt ondernomen om de slachtoffers en plegers te helpen. Veilig Thuis GelderlandMidden luistert naar uw verhaal en kan adviseren. Ook kunnen wij de nodige hulpinstanties inschakelen.

Voor advies of het doen van een melding: bel 0800 2000 (gratis) of chat via veiligthuisgm.nl

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Geen vuurwerk meer in de gemeente Ede?

Ede - Een vuurwerk-afsteekverbod in de hele gemeente Ede vanaf oud en nieuw 2023-2024. SGP, ChristenUnie, GroenLinks, DKE en EdeNU komen met een initiatiefvoorstel...

Airborne Luchtlandingen en Herdenking 2021

Ede - Zaterdag 18 september 2021, precies 77 jaar na de oorspronkelijke luchtlandingen, vonden de Airborne Luchtlandingen en Herdenking plaats op de Ginkelse Heide...

Financiën op orde met ruimte voor nieuwe investeringen: een socialer, duurzamer en groener Wageningen

Wageningen - Het college van B & W heeft de concept-programmabegroting 2022-2025, met de financiën opgesteld en aan de raad aangeboden. Deze begroting is...

Wageningen kiest voor gezond en duurzaam eten

De gemeente Wageningen wil het makkelijker maken voor inwoners om duurzaam, gezond en samen te eten. Dit heeft het college vastgelegd in de Voedselagenda...

Tijdens Tech Day werken jongeren aan gezonde wereld en energietransitie

Veenendaal - Vrijdag 24 september 2021 vindt de jaarlijkse Tech Day van Digital Days plaats in de Basiliek in Veenendaal. Scholieren van het vmbo...

Plaatsvervangend commissaris en burgemeester reiken Predicaat Koninklijk uit

Ede - Plaatsvervangend commissaris van de Koning Jan Markink en burgemeester René Verhulst van Ede reikten woensdagavond het Predicaat Koninklijk uit aan de Vereniging...

Herstel stadsgracht neemt een volgende stap

Wageningen heeft een lang gekoesterde wens om de gedempte stadsgracht in ere te herstellen. Na de verkenningen die de afgelopen jaren zijn uitgevoerd, is...

Milieustraat Otelaarseweg krijgt grotere capaciteit

Barneveld - Milieustraat Otelaar wordt te klein. Daarom is afgelopen tijd onderzoek gedaan door de gemeente Barneveld naar mogelijke locaties om milieustraat Otelaar uit...