Warmtevisie Wageningen al fietsend uitgedeeld door wethouder

Wageningen – Op woensdag 8 juli fietste wethouder Anne Janssen op de Wageningen Woont Duurzaam bakfiets door Wageningen, om de Warmtevisie symbolisch aan inwoners aan te bieden. Hoe willen we in Wageningen de overstap van aardgas naar duurzame warmte gaan maken? Dat staat in de Warmtevisie, waarvan het concept deze week gepresenteerd is.

Van het aardgas af

De overheid heeft besloten dat heel Nederland in de toekomst duurzaam verwarmd moet worden. Dat betekent nogal wat: we gaan van het aardgas af en moeten op zoek naar andere manieren om onze huizen te verwarmen. Alle gemeenten in Nederland hebben van de Rijksoverheid de opdracht gekregen om een plan te maken voor hoe zij dit in hun eigen gemeente gaan aanpakken: de Warmtevisie.

Concept Warmtevisie

De concept Warmtevisie voor Wageningen is nu klaar en werd deze week gepresenteerd. Wethouder Anne Janssen: “Veel inwoners hebben meegedacht over hoe we in Wageningen de overstap naar duurzame warmte kunnen gaan maken. Het is geweldig om te zien hoe betrokken inwoners zijn bij hun eigen wijk en het verduurzamen ervan.”

Elke wijk een eigen aanpak

Op www.wageningenduurzaam.nl/warmtevisie kunnen alle inwoners de concept Warmtevisie bekijken. Er staat onder andere in waarom we van het aardgas af willen, welke alternatieven er zijn voor aardgas, en hoe we ervoor gaan zorgen dat iedereen mee kan doen met de overstap naar duurzame warmte. In de concept Warmtevisie staat per wijk beschreven wat op dit moment de meest haalbare route lijkt naar duurzame warmte.

Ook staat per woningtype op een rijtje welke maatregelen de bewoners nu al kunnen treffen om hun huis voor te bereiden op de toekomst. De gemeente wil graag weten hoe inwoners denken over de concept Warmtevisie en welke vragen ze nog hebben. Op stemvan.wageningen.nl kan iedereen reageren door een korte vragenlijst in te vullen.

Dwars door Wageningen

Om de Warmtevisie bij inwoners onder de aandacht te brengen, maakte wethouder Anne Janssen op de bakfiets een rondje Wageningen, en bezocht daarbij actieve bewoners in verschillende wijken. De eerste halte was bij het bewonerscollectief Veerkracht. Onder het motto ‘samen met je buren weet je meer, doe je meer en kom je verder’ werkt een actieve groep bewoners van de Veerweg en Veerstraat aan het verduurzamen van hun buurt. Zo worden momenteel de mogelijkheden voor een elektrische deelauto onderzocht. 

Woningstichting

De volgende stop was bij de Woningstichting, waar Jannie Peters namens de huurders de Warmtevisie in ontvangst nam. Directeur Annelies Barnard van De Woningstichting: “Samen met de gemeente onderzoeken we per wijk hoe de overstap naar duurzame warmte het beste kan worden vormgegeven, waarbij voor ons de betaalbaarheid en het comfort voor onze huurders voorop staat.”

Vervolgens ging de reis naar Centraal Wonen Het Punt op de Leeuweriksweide, waar Emmy van Daele namens de bewoners de Warmtevisie ontving. Het Punt bestaat uit 46 huishoudens die samen de vereniging Centraal Wonen ’t Punt vormen. Duurzaam (samen)leven is een belangrijk uitgangspunt voor de bewoners.

Bewonersvereniging

De tocht werd afgesloten met een bezoek aan Bewonersvereniging Noordwest, waar een groep actieve bewoners regelmatig acties organiseert om verduurzaming van de wijk te stimuleren. Zo wordt er een collectieve inkoopactie georganiseerd waarbij (slimme) oplossingen voor een modelwoning worden gedeeld met bewoners van vergelijkbare huizen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Airborne Luchtlandingen en Herdenking 2021

Ede - Zaterdag 18 september 2021, precies 77 jaar na de oorspronkelijke luchtlandingen, vonden de Airborne Luchtlandingen en Herdenking plaats op de Ginkelse Heide...

Financiën op orde met ruimte voor nieuwe investeringen: een socialer, duurzamer en groener Wageningen

Wageningen - Het college van B & W heeft de concept-programmabegroting 2022-2025, met de financiën opgesteld en aan de raad aangeboden. Deze begroting is...

Wageningen kiest voor gezond en duurzaam eten

De gemeente Wageningen wil het makkelijker maken voor inwoners om duurzaam, gezond en samen te eten. Dit heeft het college vastgelegd in de Voedselagenda...

Tijdens Tech Day werken jongeren aan gezonde wereld en energietransitie

Veenendaal - Vrijdag 24 september 2021 vindt de jaarlijkse Tech Day van Digital Days plaats in de Basiliek in Veenendaal. Scholieren van het vmbo...

Plaatsvervangend commissaris en burgemeester reiken Predicaat Koninklijk uit

Ede - Plaatsvervangend commissaris van de Koning Jan Markink en burgemeester René Verhulst van Ede reikten woensdagavond het Predicaat Koninklijk uit aan de Vereniging...

Herstel stadsgracht neemt een volgende stap

Wageningen heeft een lang gekoesterde wens om de gedempte stadsgracht in ere te herstellen. Na de verkenningen die de afgelopen jaren zijn uitgevoerd, is...

Milieustraat Otelaarseweg krijgt grotere capaciteit

Barneveld - Milieustraat Otelaar wordt te klein. Daarom is afgelopen tijd onderzoek gedaan door de gemeente Barneveld naar mogelijke locaties om milieustraat Otelaar uit...

Geslaagde ontruimingsoefening in Doorwerth

Doorwerth - In de avond van 7 september vond een ontruimingsoefening plaats in Doorwerth. Een groot deel van het appartementencomplex aan de Patrijzenlaan deed...