Woonwensenonderzoek; Meerderheid senioren woont naar tevredenheid!

Wageningen – Vrijdag 9 februari vond in de Junushoff de resultatenpresentatie plaats van het woonwensenonderzoek dat onlangs door de gemeente werd gehouden. 1000 enquêteformulieren werden willekeurig verspreid onder de doelgroep. Bijna de helft van de geënquêteerden heeft de vragenlijst ingevuld. Met deze hoge respons is het onderzoek geslaagd en kunnen de uitslagen als betrouwbaar aangemerkt worden.

Wethouder Han ter Maat: “Het is geweldig dat zoveel senioren de moeite hebben genomen om de uitgebreide enquêteformulieren in te vullen en op te sturen. Want hierdoor hebben we als gemeente een heel goed beeld van de vele en ook verschillende woonwensen van senioren. Daar kunnen we dus heel veel mee doen richting ontwikkelaars, eigenaren en ook binnen onze eigen gemeente. Daar zal ik ook voor zorgen! Bovendien is nu voor iedereen duidelijk dat prettig wonen voor senioren een heel erg belangrijk onderwerp is en dat er dus ook voor die groep in onze stad gebouwd moet worden. Daar heb ik wel steun voor nodig, bijvoorbeeld van de gemeenteraad. Ik hoop en verwacht dat ik die ook krijg om ook de woonwensen van senioren te kunnen realiseren.”

Interview

Het programma in het Wageningse theater bestond uit verschillende onderdelen. Gestart werd met een interview onder 3 Wageningse senioren. Mien, Pieter en Hans vertelden met enthousiasme over hun huidige woonsituatie Wageningen. Na de presentatie van de belangrijkste conclusies kon het publiek vragen stellen aan het podiumpanel dat bestond uit wethouder Han ter Maat, directeur van de Woningstichting Annelies Barnard en vastgoedontwikkelaar Hans Kuin. De diverse vragen gingen van ‘kan ik mijn eigen woning gaan verkopen en dan een huurwoning huren bij de Woningstichting?’ tot ‘hoe kan de gemeente er voor zorgen dat er flexibel en divers gebouwd wordt?’.

Gericht bouwen

‘Het was een indrukwekkende en sfeervolle bijeenkomst. Het onderwerp leeft gelukkig heel erg in de stad. Prettig vond ik dat ik ook kon vertellen dat wij als gemeente nauwelijks eigen grond hebben. En dat betekent dus dat ik steeds met eigenaren en ontwikkelaars scherp moet onderhandelen zodat er ook voor bijvoorbeeld senioren en starters wordt gebouwd in het betaalbare segment. En dat is niet altijd eenvoudig. Inmiddels weet men heel goed wat ik belangrijk vind. De resultaten van deze enquête geven ook ontwikkelaars inzicht in wat senioren willen en zo kunnen zij voor deze doelgroep gerichter gaan bouwen. Duidelijk is welke locaties de senioren – huurders en kopers – interessant vinden. Dat is ook één van de doelen waarom we dit onderzoek hebben gehouden’, aldus wethouder Han ter Maat.

Prettige stad

De voornaamste conclusies en signalen die uit het rapport naar voren komen zijn dat 85% van de senioren wil blijven wonen waar men woont en dat 96% daar ook wil blijven als de woning moet worden aangepast om daar ook op hoge leeftijd nog te kunnen wonen. Ruim 2/3e vindt Wageningen een prettige stad om in te wonen. Een signaal dat werd afgegeven is dat de senioren zich ernstige zorgen maakt over de veiligheid in de leefomgeving. Hiermee wordt vooral gedoeld op het drukke fietsverkeer op bepaalde routes. Verder viel op dat ouderen het liefste aan de rand van het centrum willen wonen en gaven zij aan Duivendaal en de Hof van Wageningen de aantrekkelijkste nieuwbouwlocatie te vinden. Vooral huurders vonden locaties rondom de Stadsbrink ook interessant vanwege de daar aanwezige voorzieningen.

Mocht u de volledige rapportage willen ontvangen dan kan dat. Stuurt u dan een email naar wendy.thissen@wageningen.nl of een telefoontje naar 0317-492726

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Geen vuurwerk meer in de gemeente Ede?

Ede - Een vuurwerk-afsteekverbod in de hele gemeente Ede vanaf oud en nieuw 2023-2024. SGP, ChristenUnie, GroenLinks, DKE en EdeNU komen met een initiatiefvoorstel...

Airborne Luchtlandingen en Herdenking 2021

Ede - Zaterdag 18 september 2021, precies 77 jaar na de oorspronkelijke luchtlandingen, vonden de Airborne Luchtlandingen en Herdenking plaats op de Ginkelse Heide...

Financiën op orde met ruimte voor nieuwe investeringen: een socialer, duurzamer en groener Wageningen

Wageningen - Het college van B & W heeft de concept-programmabegroting 2022-2025, met de financiën opgesteld en aan de raad aangeboden. Deze begroting is...

Wageningen kiest voor gezond en duurzaam eten

De gemeente Wageningen wil het makkelijker maken voor inwoners om duurzaam, gezond en samen te eten. Dit heeft het college vastgelegd in de Voedselagenda...

Tijdens Tech Day werken jongeren aan gezonde wereld en energietransitie

Veenendaal - Vrijdag 24 september 2021 vindt de jaarlijkse Tech Day van Digital Days plaats in de Basiliek in Veenendaal. Scholieren van het vmbo...

Plaatsvervangend commissaris en burgemeester reiken Predicaat Koninklijk uit

Ede - Plaatsvervangend commissaris van de Koning Jan Markink en burgemeester René Verhulst van Ede reikten woensdagavond het Predicaat Koninklijk uit aan de Vereniging...

Herstel stadsgracht neemt een volgende stap

Wageningen heeft een lang gekoesterde wens om de gedempte stadsgracht in ere te herstellen. Na de verkenningen die de afgelopen jaren zijn uitgevoerd, is...

Milieustraat Otelaarseweg krijgt grotere capaciteit

Barneveld - Milieustraat Otelaar wordt te klein. Daarom is afgelopen tijd onderzoek gedaan door de gemeente Barneveld naar mogelijke locaties om milieustraat Otelaar uit...