Weert bouwt voort op een stevige culturele basis

Weert – Samen met partners bouwt Weert de komende vier jaar verder aan een sterke culturele sector. Kunst en cultuur in Weert voor jong en oud. Een groot en divers aanbod aan voorstellingen, festivals en ontmoetingen voor iedereen. Dat maakt Weert als centrumstad in de regio een fijne plek om te wonen en te verblijven. Deze boodschap staat centraal in het beleidsplan ‘Cultuurroute 2024’ dat het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert heeft vastgesteld. Wethouder Geert Gabriëls: “Weert verdient een uitgebreid cultureel leven met, door en voor haar inwoners”. De gemeenteraad besluit 10 maart over het voorstel.

Lef

Het cultuurbeleid voor Weert ‘Cultuurroute 2024’ bouwt voort op de resultaten van de ‘Routeplanner Cultuur 2018-2020’. Ruimte voor experimenten, talentontwikkeling en lef waren daarin de rode draad. Dat geldt ook voor de nieuwe Cultuurroute. Cultuurmakers blijven de komende jaren de kans krijgen om zich te ontwikkelen met nieuwe vormen van kunst en cultuur. Initiatieven als Limburg Festival, Destination Unknown en Percussion Friends zorgen voor reuring en zetten Weert nog steviger op de culturele kaart.

Samen met partners

De professionele culturele instellingen (Bibliocenter, Munttheater, Muziekcentrum de Bosuil, Regionaal Instituut voor Cultuur en Kunsteducatie (RICK) en Museum W) vormen samen een belangrijke basis voor kunst en cultuur in Weert. Daarnaast heeft Weert een uitgebreid amateurverenigingsleven met vele harmonieën, fanfares, schutterijen, koren, toneel- en dansgroepen. Kortom, goede basisvoorwaarden om kunst en cultuur in Weert nog verder te laten groeien.

Wethouder Geert Gabriëls: “Juist nu is het belangrijk om samen met culturele partners na te denken over een toekomstbestendige sector. De cultuursector wordt namelijk hard getroffen door de coronacrisis. We merken nu pas hoe zeer we de ontmoetingen, festivals, theaterbezoeken en andere culturele evenementen missen. Daarom werken we ook aan een voorstel over de inzet van het financiële steunpakket van de Rijksoverheid voor de culturele sector in Weert. We hopen dat kunst- en cultuurmakers op die manier de gevolgen van de coronacrisis kunnen opvangen.”

Meedoen en genieten van culturele sector

Door kinderen al op jonge leeftijd in aanraking te laten komen met kunst en cultuur, ontwikkelen ze hun eigen culturele interesse. De gemeente zet zich daarom samen met de cultuursector in om kunst en cultuur bij jonge kinderen te brengen. Ook gaat de gemeente ervoor zorgen dat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen en genieten van festivals, voorstellingen en theaterbezoeken. Los van achtergrond, handicap of financiële beperkingen. “Kunst en cultuur is voor iedereen”, aldus wethouder Gabriëls. “De ontroering, de uitdaging, de inspiratie en de verwondering mogen alle inwoners van Weert ervaren”.

Verbinding en zichtbaar

De ‘Cultuurroute 2024’ is samen met de cultuursector, inwoners en andere partners tot stand gekomen. Dit heeft een aantal inzichten opgeleverd. Zo zijn veel Weertenaren lid van een vereniging vanwege de sociale verbinding met anderen. Het nieuwe beleid zet verder in op stimulering van verbinding, ontmoeting en gemeenschapszin door cultuur. De ‘Cultuurroute 2024’ wil daarnaast culturele activiteiten nog beter in de schijnwerpers zetten, zodat ze vindbaar zijn voor iedereen.

Nieuws uit deze regio

Diverse overtredingen geconstateerd en beslag gelegd op 17 voertuigen bij controle in Helmond

Helmond - Bij een integrale controle gisteren in Helmond, werden in drie supermarkten en in drie woningen diverse overtredingen geconstateerd. De supermarkten voldeden niet...

Winnaars ideeënwedstrijd toegankelijkheid

Sint Anthonis - De gemeente Sint Anthonis wil graag een toegankelijke gemeente zijn, waar inwoners met en zonder een beperking mee kunnen doen, zover...

NOVI-gebied De Peel krijgt definitieve status van het Rijk

Nederweert - De minister van Binnenlandse Zaken heeft NOVI-gebied De Peel de definitieve status toegekend. Dat staat in een brief aan de Tweede...

Ken jij de jongerenwerkers van Gemert-Bakel?

Gemert-Bakel - Jonathan van Hout (r) vast wel, hij loopt hier al een jaar of zes rond. Nieuw als jongerenwerker is Jairich Hooi en...

Vrijwilligersondersteuner Marjo Leijten met pensioen – Yvette Prummel neemt het over

Bladel - Na tien jaar in de functie van vrijwilligersondersteuner/stagemakelaar in de gemeente Bladel te hebben gewerkt, geeft Marjo Leijten het stokje door aan...

Herinrichting Stratumseind in september van start

Eindhoven - De herinrichting van de binnenstad gaat in september van start. Alle straten met de bekende rode steentjes krijgen de komende jaren een...

Eindhoven krijgt 2,2 miljoen euro subsidie voor energiebesparende maatregelen

Eindhoven - In 2021 krijgt gemeente Eindhoven 2,2 miljoen euro subsidie van het Rijk uit de Regeling Reductie Energieverbruik Woningen (RREW). Hiermee kan de gemeente,...

Meet-up documentaireserie Klassen in Helmond

Helmond - Op 11 februari wordt in de gemeente Helmond een bijeenkomst over kansengelijkheid in het onderwijs gehouden. Dergelijke bijeenkomsten, Meet-Ups genaamd, vinden plaats...