in Losser 24 panden aangemerkt als ‘karakteristiek’

Losser – In Losser staan, naast rijks- en  gemeentelijke monumenten, ook nog andere panden met cultuurhistorische- en architectonische waarde.  Deze panden zijn bepalend voor het authentieke karakter van het centrum van Losser, maar zijn planologisch niet beschermd: het is een zogenaamde  ‘tussencategorie’.

Extra bescherming karakteristieke panden

Daarom heeft de gemeenteraad een motie ingediend, waarop het college van B&W 24 panden in het centrum van Losser heeft aangemerkt als ‘karakteristiek’. Wethouder Joop Hassink: “het doel van het aanwijzen van karakteristieke panden in het centrum van Losser is vooral het behouden van het huidige straatbeeld. Het slopen van karakteristieke panden is dan alleen onder voorwaarden mogelijk. Voordat we een sloopvergunning voor een karakteristiek pand afgeven, dient de gemeente een nieuw bouwplan goed te keuren,  Daarin moeten de karakteristieken van het bestaande pand zoveel mogelijk herkenbaar blijven.”

karakteristiek pand
Foto: Kringloop De Beurs – © gemeente Losser

Centrumvernieuwing niet ‘op slot’

Joop Hassink: “het is een bewuste keuze van het college om in de sloopregeling flexibiliteit te bieden aan wenselijke nieuwbouwontwikkelingen. Het is namelijk niet de bedoeling om potentiële centrumvernieuwing ‘op slot te zetten’. De vernieuwing van het centrum van Losser is noodzakelijk om de vitaliteit en ruimtelijke kwaliteit van het centrum van te behouden en te versterken.”

Bij een verbouwing en vernieuwing van een karakteristiek pand dienen de specifieke waarden en karakteristieke eigenschappen van het pand meegewogen te worden. Overigens heeft de regelgeving van karakteristieke panden in het bijzonder betrekking op de vanaf de straat zichtbare gevel(s) en het dak (de hoofdbouwmassa).

Inventarisatie uitgevoerd door deskundigen

Deskundigen van ‘Het Oversticht’ hebben in de afgelopen tijd, vanaf de openbare weg, de panden in het centrum van Losser bekeken. Vervolgens is per adres de karakteristieke waarde van het pand bepaald aan de hand van vier selectiecriteria:

  • Architectonische waarde
  • Cultuurhistorische waarde
  • Stedenbouwkundige waarde
  • Mate van gaafheid/herkenbaarheid

karakteristiek pand
Foto: Voormalige Aloysiusschool – © gemeente Losser

Voor elk criterium is de score bepaald. Elk pand kon maximaal 12 punten behalen. Vanaf 8 punten is een pand als ‘karakteristiek’ aangemerkt. Deze wijze van  inventariseren is ook gebruikt in het kader van het bestemmingsplan Buitengebied Losser en eerder toegepast in omliggende gemeenten.

 Bron: gemeente Losser

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Bijenbeweging zoekt docenten voor bijles

Zwolle - Het gaat niet goed met onze bijen en om deze reden zet de Bijenbeweging Overijssel zich in voor de bescherming van bijen....

Hoofdveld BVV Borne open voor recreatief gebruik

Borne - Ook deze zomer is het hoofdveld van BVV Borne geopend voor recreatief gebruik. Van 19 juli tot 13 augustus is er doordeweeks...

Locatie Martinuskerk: nieuwe studie herontwikkeling gestart

Losser - De Martinuskerk met bijbehorende bouwwerken aan de Kloppenstraat in Losser is al een aantal jaren niet meer in gebruik. Ontwikkelaar Ska-Pa heeft...

Eenmalige extra subsidie voor Enschedese sportverenigingen

Enschede - Het college van B&W van Enschede verstrekt, als blijk van waardering, een eenmalige subsidie aan Enschedese sportverenigingen. Het gaat om twee...

Visie op gebied Sportlaan Driene en omgeving in de maak

Hengelo - Op 9 juli jl. is een intentieovereenkomst getekend tussen de gemeente Hengelo en de ontwikkelcombinatie Leyten-Trebbe voor de ontwikkeling van een visie...

Fietsenstalling Kloosterhof langer open

Hengelo - Vanaf 9 juli opent gemeente Hengelo de bewaakte fietsenstalling Kloosterhof langer dan voorheen. De openingstijden van de stalling worden gelijk getrokken met...

Doortrappen in Oldenzaal

Oldenzaal - Zo lang mogelijk blijven fietsen en doortrappen is belangrijk voor onze gezondheid,zelfstandigheid en socialen contacten. Maar hoe doen we dat? Welzijnsorganisatie Impuls,...

Vier zomerscholen in Enschede bieden leren en spelen

Enschede - Vier zomerscholen in de gemeente Enschede openen maandag 12 juli hun deuren. Bij de zomerscholen in Deppenbroek, Hogeland, Stadsveld en Glanerbrug kunnen...