College presenteert Toekomstvisie Duurzaam Losser 2040

Enschede – Het college van Losser heeft haar Toekomstvisie voor een Duurzaam Losser 2040 gepresenteerd. In deze visie stelt het college zich ten doel dat Losser in het jaar 2040 100% energieneutraal is. Dat wil zeggen dat alle energie die wordt verbruikt, afkomstig is uit duurzame energiebronnen. De eerste stap is om in 2020 voor 20% energieneutraal te zijn.

 Duurzame samenleving

Wethouder Marcel Wildschut: “Duurzaamheid is verder kijken dan de waan van de dag. Je moet jezelf bewust zijn van de verantwoordelijkheid die je hebt voor volgende generaties. We kunnen en willen de verantwoordelijkheid voor het realiseren van een duurzame samenleving niet alleen buiten onze gemeentegrenzen neerleggen. Ook lokaal moeten we een stevige bijdrage leveren. Juist omdat we zo trots zijn op onze mooie groene gemeente en dit voor de volgende generaties zo willen behouden. Als gemeente kunnen we de energiedoelstellingen vanzelfsprekend niet alleen bereiken. Daarom gaan we in 2018 actief aan de slag om samen met inwoners, organisaties, ondernemers en de politiek verder inhoud en uitvoering te geven aan de Toekomstvisie Duurzaam Losser 2040.”

Toekomstvisie 

In de Toekomstvisie Duurzaam Losser 2040 zijn vijf hoofdlijnen geformuleerd waarlangs de duurzaamheidsdoelstellingen moeten worden gerealiseerd.

 

 1. We doen het samen
  Samen met diverse partijen uit de samenleving zetten we onze schouders onder duurzaamheid. Met de gezamenlijke inspanning van het bedrijfsleven, verenigingen, inwoners en gemeente kan sneller en beter worden bijgedragen aan het realiseren van de duurzaamheidsdoelstellingen uit de Toekomstvisie. De gemeente wil duurzame projecten stimuleren en faciliteren, maar laat het initiatief wel zoveel mogelijk bij de samenleving.
 2. Een groen, gezond en leefbaar Losser
  Het creëren van en versterken van voldoende, robuuste en gevarieerde groengebieden is noodzakelijk om Losser leefbaar en klimaatbestendig te houden. In dit kader wordt in samenwerking met diverse partijen ook gewerkt aan het ‘onttegelen van tuinen’. Ook werkt de gemeente zelf aan biodiversiteit en aan bijenlinten bij de aanleg en het onderhoud van openbaar groen. Buurtbewoners krijgen ruimte om zelf groene initiatieven in de wijk te ontplooien en mogen daarbij rekenen op ondersteuning van de gemeente. Duurzame mobiliteit en het fietsen worden gestimuleerd. Op druk bezochte openbare plekken in de kernen worden elektrische oplaadpalen voor auto’s geplaatst.
 3. Een klimaatactief Losser
  Om als gemeente goed in te kunnen spelen op extreem weer en de gevolgen van klimaatveranderingen wordt gewerkt aan de aanleg van regenwaterriolen en bergingsgebieden aan de rand van de bebouwde kommen. Bij rioleringsprojecten krijgen aanwonenden de mogelijkheid, met behulp van een afkoppelsubsidie, het dakwater en verhard oppervlak af te koppelen van het riool. Ook wordt bij nieuwe ontwerpen van wijken en straten nadrukkelijker gekeken naar de mogelijkheden voor de inpassing van bomen en groen. Bomen bieden bij een steeds warmer wordend klimaat verkoeling tijdens de hete dagen.
 4. Een energieneutraal Losser
  Nieuwbouwwoningen worden niet meer automatisch aangesloten op aardgas. Overwogen wordt om groene leges in te voeren, waarbij duurzame bouwplannen lagere leges betalen. Met gratis energiecoaches wordt ingezet op energiebesparing en – opwek in bestaande woningen.
  Via de ’Energieke Regio’ worden bedrijven en verenigingen geholpen met energiebesparing en energieopwekking. Samen met de Noordoost Twentse gemeenten wordt gewerkt aan een warmteplan met alternatieven voor aardgas voor de verwarming van woningen en bedrijfsprocessen. Ook worden spelregels opgesteld voor de ontwikkeling van grootschalige zonnevelden.
  De Gemeente zal het goede voorbeeld geven en gaat verder met de verduurzaming van het gemeentelijke vastgoed.
 5. Een circulair Losser
  In een circulaire economie zijn de kringlopen gesloten, waardoor grondstoffen in de keten behouden blijven en er geen afwenteling op mens en natuur ontstaat. Gemeente Losser gaat in het kader van de circulaire economie duurzame betonproducten inkopen (van hergebruikte grondstoffen). Ook worden in uitvoeringsprojecten zoveel mogelijk vrijkomende materialen hergebruikt. Twence blijven we ondersteunen als aandeelhouder in de ontwikkelingen rondom de circulaire economie (zoals CO2 afvangen en inzet van mierenzuur als groene brandstof). Bewoners worden geattendeerd dat bruikleen of delen in plaats van kopen van veel producten ook vaak een goede optie is.

 

De vijf hoofdlijnen worden concreet ingevuld in de Uitvoeringsagenda. Daarin staat ook een inschatting van de kosten die ermee gemoeid zijn en hoe deze worden gedekt. De Uitvoeringsagenda Duurzaam Losser 2040 is een dynamisch document. Het wordt tweejaarlijks door het college aangevuld en bijgewerkt.

 

De Toekomstvisie Duurzaam Losser 2040 wordt in maart besproken in de gemeenteraad.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Vaccineren doe je voor elkaar, ook in Haaksbergen

Haaksbergen - Uit recente peilingen van Ipsos blijkt dat 75% van de mensen zich wil laten vaccineren. Toch merken we in de spreek,- en...

Vetplantjes op dak van woning of garage?

Hengelo - Een dak vol vetplantjes op woning, garage of kippenhok. Het staat niet alleen mooi, het is ook duurzaam. En draagt bij aan...

Onderzoek naar woonwensen van jongeren uit gemeente Losser

Losser - Alle jongeren van 18 t/m 27 jaar worden de komende dagen via een brief uitgenodigd om deel te nemen aan een online...

Afhaalbieb Twenterand nu ook op vrijdag op afspraak

Vriezenveen - Tijdens de sluiting van de bibliotheken tot en met 19 januari heeft de Bibliotheek Twenterand de Afhaalbieb weer ingezet. Op afspraak kunnen...

Maatregelen voor rustige jaarwisseling zonder schade

Hengelo - Ondanks het vuurwerkverbod neemt de gemeente ook deze jaarwisseling maatregelen om schade en overlast te voorkomen. In verband met corona heeft de...

Inleverdag vuurwerk regio twente

Enschede - Veiligheidsregio Twente heeft een Inleverdag vuurwerk (in verbant met de komende jaarwisseling een algeheel vuurwerkverbod) voor particulieren een mogelijkheid georganiseerd om dit...

Kunstwerk ‘de wensboom’ in gebruik genomen bij Medisch Spectrum Twente

Enschede - Een metershoge stalen kunstwerk is vandaag in gebruik genomen als wensboom in Medisch Spectrum Twente (MST) in Enschede. WISH3, waarmee MST samenwerkt,...

Manderveen krijgt ‘ja’ voor Huiskamer voor het dorp

Tubbergen - Tijdens de laatste raadsvergadering van het jaar 2020 werd Manderveen voor haar harde werken beloond met een positief besluit van de voltallige...