Enschedese voortrekkersrol bestraft door Autoriteit Persoonsgegevens

Enschede is een stad waar technologie, innovatie en creativiteit tot de culturele traditie behoort. Bij het werken aan de opgaven van de stad maakt het gemeentebestuur steeds slimmer gebruik van digitale data en nieuwe technologie. Dat betekent innovaties toepassen die bijdragen aan de leefbaarheid en veiligheid in de stad. Zo heeft de gemeente gebruik gemaakt van wifi-tellingen om beter zicht te krijgen in het aantal bezoekers en de spreiding daarvan in de binnenstad.

Anonieme tellingen

De gemeente Enschede stelt dat deze tellingen anoniem zijn en er geen persoonsgegevens zijn verwerkt. Toch legt de Autoriteit Persoonsgegevens de gemeente een boete op van 600.000 euro wegens wifi-tracking, een systeem waarbij mensen gevolgd zouden kunnen worden. De gemeente kan zich niet vinden in deze uitspraak en zal bezwaar aantekenen tegen dit besluit: “Wij volgen niet, wij tellen slechts”.

AVG

De gemeente Enschede neemt de privacy en de bescherming van persoonsgegevens van haar inwoners zeer serieus. Bij de opdrachtverlening voor de wifimetingen in 2017 is binnen het kader van de destijds geldende privacywet- en regelgeving gewerkt. Toen een jaar later de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) werd ingevoerd, is door de gemeente actief gehandeld om ook aan de AVG te voldoen.

Autoriteit Persoonsgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens gaat in haar besluit uit van een theoretisch scenario dat mogelijk individuen zouden kunnen worden geïdentificeerd. De gemeente is van mening dat identificatie van individuen aan de hand van de verwerkte data uit de anonieme wifimeting niet mogelijk is. Overigens wordt in het besluit door de Autoriteit Persoonsgegevens wel vastgesteld dat de gemeente niet de intentie heeft gehad individuen te volgen en dat er ook geen aanwijzingen zijn gevonden dat dit gebeurd is. 

Voelen ons ten onrechte gestraft

“Wij voelen ons ten onrechte gestraft voor iets dat wij niet beoogden en wat ook feitelijk niet is gebeurd”, aldus burgemeester Onno van Veldhuizen van Enschede. “Het waarborgen van de privacy van onze binnenstadbezoekers is vanaf het begin een voorwaarde geweest. Bezoekerstellingen zijn nodig om het effect van investeringen en beleid op de aantrekkelijkheid, de leefbaarheid en veiligheid van je stad te meten. Het afgelopen jaar heeft laten zien dat het kunnen monitoren van de drukte in je stad actueler dan ooit is, en wij zijn geblinddoekt.”

Verantwoording besteding publieke gelden op basis van data

Op basis van de anonieme bezoekerstellingen kon het stadsbestuur haar beleidskeuzes en investeringen met data onderbouwen en monitoren. Dit helpt bij een goed financieel beheer van publieke gelden en een aantrekkelijke, leefbare en veilige binnenstad voor bewoners, ondernemers en investeerders. Een verbod op de anonieme metingen is een stap terug in de tijd. Het handmatig en op basis van steekproeven verkrijgen van tellingen zijn momentopnames en geven niet altijd een volledig en actueel beeld van de situatie.

Enschede eerste stad met een ethische commissie

Het stadsbestuur van Enschede vindt het belangrijk om op een sociaal verantwoordelijke manier met data en technologie om te gaan. Want als je technologie voor je stad wilt inzetten moet je ook oog hebben voor de impact die het gebruik van data en technologie heeft op je inwoners. Het bestuur wil dat innovaties bijdragen aan leefbaarheid van de stad. De discussie hierover is ingewikkeld, omdat veel belangen moeten worden afgewogen. Daarom heeft Enschede sinds 2020, als eerste stad in Nederland, een onafhankelijke ethische commissie aangesteld. De ethische commissie helpt het gemeentebestuur om een goede afweging te maken. Zij zullen bij het vervolg van het wifitellingenproces worden betrokken.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Tuinhuisje Reinierstraat in Hengelo deels afgebrand

Hengelo - Vanmiddag werd de brandweer van Hengelo rond 17.21 uur gealarmeerd vanwege een gebouwbrand in de Reinierstraat aldaar. Bij aankomst bleek er een...

Gemeente Enschede dringt aan op naleving van de corona-maatregelen

Enschede - Vorige week werden door het kabinet voorzichtig een aantal versoepelingen op de corona-maatregelen doorgevoerd. Meest in het oog springend daarbij was de...

Haaksbergen werkt aan biodiversiteit in openbare ruimte

Haaksbergen – De gemeente Haaksbergen streeft de komende jaren naar meer biodiversiteit. Niet alleen in het buitengebied, maar met name ook binnen de bebouwde...

Gratis testmogelijkheid voor grensgangers die in Nederland wonen

Enschede - Er komt een gratis testmogelijkheid voor grensgangers die in Nederland wonen. Vanaf donderdagochtend 6 mei om 09.00 uur kunnen deze grenspendelaars zich...

Tennisbanen Hoge Haerlaan blijven open

Oldenzaal - OLTC Ready neemt het beheer en onderhoud van de tennisbanen aan de Hoge Haerlaan over van de gemeente Oldenzaal. Dat betekent dat...

Opening zwembad Enschede naar verwachting rond zomer 2024

Enschede - Tijdens een sessie met de Enschedese gemeenteraad zijn de plannen voor een nieuw zwembad gepresenteerd. Deze zijn in nauwe samenwerking tussen gemeente,...

Afvalbalie vanaf maandag 3 mei weer open

Hengelo - Door de coronamaatregelen was de Afvalbalie afgelopen maanden niet te bezoeken. Nu de maatregelen versoepeld zijn, komt de Afvalbalie weer naar de...

Horecaterrassen mogen tot 1 november 2021 worden vergroot

Losser - Het college van Losser werkt, onder voorwaarden, weer mee aan de tijdelijke verruiming van horecaterrassen in de gemeente Losser. Op die manier...