Horeca in Enschede maakt werk van ‘NIX zonder ID’

Enschede – Koninklijke Horeca Nederland (KHN) en de Vereniging Horeca Stad Enschede (VHSE) hebben samen met de Politie en de Gemeente Enschede afspraken gemaakt over het naleven van het verbod om aan jeugdigen onder achttien jaar alcoholhoudende drank te verstrekken. De ondertekening van een convenant valt samen met de start van de landelijke actie ‘NIX zonder ID’.

Naleving leeftijdsgrens

De Drank- en horecawet is er heel duidelijk over: sinds 1 januari 2014 is het verboden bedrijfsmatig alcoholhoudende drank te verstrekken aan een persoon van wie niet is vastgesteld dat deze de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. Recent gepubliceerd onderzoek laat zien dat naleving van dit verbod, met name in de horeca, niet vanzelfsprekend is. Landelijk ligt het percentage op minder dan 27%. Omdat de Enschedese cijfers daar nog onder liggen zijn de Gemeente Enschede, KHN en de VHSE met elkaar in gesprek gegaan met het doel de naleving van de leeftijdsgrens voor het verstrekken van alcohol binnen een jaar op het landelijke niveau te brengen.

In het convenant zijn afspraken gemaakt over actieve controle op leeftijd door de leden van beide horeca-organisaties. “De inzet is gericht op het normaliseren van de ID-check. Horecapersoneel moet het normaal vinden om naar een ID-bewijs te vragen”, aldus Mirjam Boerrigter van Koninklijke Horeca Nederland. Wethouder voor Zorg en Sport Jurgen van Houdt: “Ik ben erg blij met dit convenant. Gewoon je ID laten zien aan de bar, de leeftijdsgrens van 18 jaar is er niet voor niets. De schade die alcohol kan toebrengen aan de hersenen van jonge mensen is verontrustend.”

Mysteryshopper-onderzoek

Om het effect van de verscherpte naleving van de leeftijdsgrens te kunnen vaststellen wordt het komende jaar onderzoek uitgevoerd waarbij zogenaamde mysteryshoppers worden ingezet. “Horecagelegenheden worden bezocht door mensen van rond de achttien jaar die alcoholhoudende drank bestellen. Daarbij wordt vastgesteld of er door het personeel actief gecontroleerd wordt op leeftijd”, licht Marijn Mengels van de VHSE toe. Ook horecagelegenheden die niet bij de KHN of VHSE zijn aangesloten zullen door mysteryshoppers bezocht worden zodat er een compleet beeld ontstaat. De controles worden uitgevoerd door een onafhankelijk bureau.

 

Naast het mysteryshopper-onderzoek blijft de normale handhavingsstrategie van de gemeente gewoon van kracht en zal worden opgetreden zodra er overtredingen van de Drank- en horecawet worden geconstateerd.

Convenant belangrijke eerste stap

Partijen benadrukken dat de doelstelling van het eerste jaar om tenminste op het landelijke niveau van naleving van de leeftijdsgrens binnen de horecabranche te komen, slechts een eerste stap is. Vergelijkbare cijfers voor supermarkten laten zien dat strengere controle op leeftijd leidt tot aanzienlijk hogere nalevingspercentages.

Burgemeester Van Veldhuizen van Enschede geeft aan blij te zijn met de samenwerking tussen de horeca-organisaties, de politie en de gemeente. “Het alcoholbeleid van de gemeente is erop gericht de beginleeftijd voor alcoholhoudende drank uit te stellen tot achttien jaar en daarnaast alcohol gerelateerde verstoringen van de openbare orde tegen te gaan. Dat lukt alleen als ook horecaondernemers hun verantwoordelijkheid pakken en dat wordt in dit convenant vastgelegd”.

Nieuws uit deze regio

Resultaten onderzoek naar woonwensen van jongeren zijn bekend

Losser - 573 jongeren uit de gemeente Losser, in de leeftijd van 18 tot en met 27 jaar, hebben meegedaan aan een online onderzoek...

Brandbrief aan kabinet over actiegericht Deltaplan Jeugd

150 wethouders Jeugd uit gemeenten in heel Nederland sturen premier Rutte en het demissionair kabinet binnenkort een brandbrief. Aanleiding: de grote gevolgen die de...

TVO-boegbeeld Jan Wijlens krijgt Koninklijke onderscheiding

Haaksbergen - Voormalig basisschoolonderwijzer Jan Wijlens is ruim 53 jaar actief bij voetbalvereniging Tot Vriendschap Opgericht (TVO) in Beckum, waarvan bijna een kwart eeuw...

Twente Milieu controleert verpakkingencontainers op vervuiling

Hengelo - Volgende week gaat Twente Milieu de verpakkingencontainers van inwoners van Hengelo controleren op vervuiling. Dat gebeurt vanaf maandag 22 februari tot en...

Aan de slag met resultaten mantelzorgonderzoek

Losser - Mantelzorger ben je 24 uur per dag. Aan welke ondersteuning heb je dan behoefte? Kun je de informatie vinden? Maakt het uit...

Ook bij condoleance en uitvaart bestaat besmettingsgevaar

Enschede - Besmettingsrisico's bij condoleances en uitvaarten. Burgemeester Cia Kroon en wethouder Harry Nijhuis spraken hierover met de ondernemers uit de uitvaartbranche uit de...

Enschede wil meer aandacht voor zijn landelijk gebied

Enschede - “Enschede heeft een prachtig landelijk gebied. Het verdient daarom meer aandacht in ons gemeentelijke beleid”, zegt wethouder Jurgen van Houdt. “Er is...

Webcast om van elkaar te leren: hoe pakken we eenzaamheid aan?

Gemeente Losser organiseert met andere partijen een webcast voor professionals over eenzaamheid. Eenzaamheid is van alle leeftijden en van alle tijden. Maar door de...