Inwoners kunnen op verzoek grijze container behouden

Hengelo – De gemeenteraad en inwoners vragen om meer flexibiliteit bij het inzamelen van afval. Daarom stelt het college in een brief aan de gemeenteraad een oplossingsrichting voor. Huishoudens kunnen de keuze krijgen om de grijze container te behouden. De grijze container wordt dan wel duurder om de aanpassing kostendekkend te maken. Het systeem van ondergronds restafval inzamelen wordt daarnaast ook volledig aangelegd en blijft de basis van het afvalbeleid.

Op 1 juli 2015 heeft de gemeenteraad tot omgekeerd inzamelen besloten. Door zoveel mogelijk afval te scheiden draagt de Hengeloër bij aan een beter milieu; de afvalberg wordt kleiner en bij hergebruik van grondstoffen, zijn minder nieuwe grondstoffen en energie nodig. In een groot deel van Hengelo zijn de ondergrondse containers aangelegd. Uiterlijk 1 juli 2018 moeten alle wijken en buurten aangesloten zijn op de ondergrondse containers. Inwoners kunnen daar restafval naar toe brengen. Het college stelt nu dus voor om inwoners de keuzemogelijkheid te bieden om de grijze container te houden.

Inwoners hebben meer keuze; grijze container behouden

De voorkeur van het college is dat Hengelose huishoudens hun restafval weg gaan brengen naar de ondergrondse container. Maar als inwoners gebruik willen blijven maken van de grijze container, dan moet dat kunnen. Dat geldt voor alle huishoudens, ook in de buurten en wijken waar de grijze container al is ingenomen. Het uitgangspunt is dat de gebruiker betaalt; mensen die hun restafval wegbrengen naar de ondergrondse container moeten namelijk goedkoper uit zijn. Daarom wordt gebruik van de grijze container duurder. Een eerste berekening wijst uit dat de kosten kunnen worden:
Vaste kosten: € 36 (bovenop het vaste tarief van €143,04)
Tarief kleine 140 liter container: € 9,65 (in 2017 € 7,00)
Tarief grote 240 liter container: €16,50 (in 2017 € 11,95)
Een precieze berekening van kosten is nog niet te maken, omdat nog niet bekend is hoeveel huishoudens daadwerkelijk de grijze container willen behouden.

Ophaalfrequentie

Twente Milieu gaat de grijze container eens in de 8 weken ophalen. Nu zetten inwoners de grijze container gemiddeld eens in de 6,5 week aan straat. Door te kiezen voor een ophaalfrequentie van eens in de 8 weken, wil de gemeente huishoudens extra stimuleren om afval te scheiden. Uiteraard kunnen huishoudens naast de grijze container de ondergrondse container gebruiken voor hun restafval.
Zorgcontainer
De Zorgcontainer blijft bestaan voor bewoners die niet zelf of met hulp van hun omgeving hun afval naar de ondergrondse container kunnen brengen. Twente Milieu leegt de Zorgcontainer op afroep. Dat komt omdat, bijvoorbeeld door medisch afval, deze groep vaak niet 8 weken kan wachten tot de container wordt geleegd. De tarieven die dit jaar gelden voor de Zorgcontainer, gelden volgend jaar ook. De Zorgcontainer wordt dus niet duurder.

Hoe verder?

Het college spreekt de komende maanden geregeld met de politiek over het onderwerp afval: op 19 december stelt de gemeenteraad de afvalverordening vast, het kader om de grijze container te behouden. Hetzelfde geldt voor het plaatsingsplan van de ondergrondse containers in de gemeente. Ter voorbereiding hiervan vinden twee politieke markten plaats; op 22 november en 6 december. In 2018 wordt het systeem van omgekeerd inzamelen geëvalueerd en in het najaar besproken met de raad.
Al deze vergaderingen zijn openbaar. Op www.hengelo.nl/bestuursagenda staan tijden en locaties.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Aspen Valley treft geen blaam bij uitbraak

Enschede - Als er geen landelijk verbod op het voeren van nachthoreca tot en met 13 augustus zou gelden, dan zou het club-deel van...

Gemeente plaatst bordjes langs de weg: even niet maaien

Losser - Vanaf deze week staan op verschillende plekken in de gemeente Losser bordjes in het groen langs de weg: “Hier geven wij insecten...

Boerenmarkt op zaterdag 31 juli in LOsser

Losser - Zaterdag 31 juli van 10 tot 16 uur is het weer zover: de Boerenmarkt in Losser. Een folklore markt met producten van omliggende boerderijen. Slenter langs de kramen en...

Bijenbeweging zoekt docenten voor bijles

Zwolle - Het gaat niet goed met onze bijen en om deze reden zet de Bijenbeweging Overijssel zich in voor de bescherming van bijen....

Hoofdveld BVV Borne open voor recreatief gebruik

Borne - Ook deze zomer is het hoofdveld van BVV Borne geopend voor recreatief gebruik. Van 19 juli tot 13 augustus is er doordeweeks...

Locatie Martinuskerk: nieuwe studie herontwikkeling gestart

Losser - De Martinuskerk met bijbehorende bouwwerken aan de Kloppenstraat in Losser is al een aantal jaren niet meer in gebruik. Ontwikkelaar Ska-Pa heeft...

Eenmalige extra subsidie voor Enschedese sportverenigingen

Enschede - Het college van B&W van Enschede verstrekt, als blijk van waardering, een eenmalige subsidie aan Enschedese sportverenigingen. Het gaat om twee...

Visie op gebied Sportlaan Driene en omgeving in de maak

Hengelo - Op 9 juli jl. is een intentieovereenkomst getekend tussen de gemeente Hengelo en de ontwikkelcombinatie Leyten-Trebbe voor de ontwikkeling van een visie...