Kappen van bomen aan Oldenzaalsestraat

Enschede – Van 24 tot en met 26 januari 2018 worden de bomen aan de Oldenzaalsestraat tussen het spoor en de Boulevard 1945 gekapt. De kap is noodzakelijk om de wateroverlast in dit deel van het centrumgebied aan te pakken.

De Oldenzaalsestraat is van 24 tot en met 26 januari 2018 tussen 09.00 – 16.00 uur tijdelijk een eenrichtingsweg. Het verkeer vanaf de Boulevard 1945 kan doorrijden. Vanaf de kant van het spoor wordt het verkeer door middel van borden omgeleid. Deze informatie heeft op 17 januari ook op de gemeentepagina in de Huis-aan-Huiskrant gestaan.

Waterberging Oldenzaalsestraat

In de binnenstad ondervinden winkels en bewoners problemen bij intensieve regenbuien. De gemeente pakt dit probleem aan door een ondergrondse en bovengrondse waterberging aan te brengen in de Oldenzaalsestraat tussen de spoorwegovergang en de Boulevard 1945. Om de plannen te kunnen uitvoeren is het noodzakelijk om alle bomen te kappen die in dit gebied staan. De kap vindt nu plaats omdat in het broedseizoen (15 maart 2018 tot 15 juli 2018) geen bomen gekapt mogen worden.

Als de werkzaamheden klaar zijn, worden er meer bomen terug gepland. Samen met de wadi’s, die zorgen voor de bovengrondse wateropvang, vormt dit een groene linie langs dit deel van het centrum.

Inloopbijeenkomst

Begin maart wordt een inloopbijeenkomst georganiseerd voor omwonenden, ondernemers en belangstellenden. Tijdens deze bijeenkomst is het definitief ontwerp te zien en is er meer bekend voor de bereikbaarheid en de planning tijdens de werkzaamheden. Hierover volgt meer informatie in de Huis-aan-Huis.

3D impressies van de toekomstige inrichting, waarbij er varianten getoond worden met en zonder water in de wadi’s.

Nieuws uit deze regio

Resultaten onderzoek naar woonwensen van jongeren zijn bekend

Losser - 573 jongeren uit de gemeente Losser, in de leeftijd van 18 tot en met 27 jaar, hebben meegedaan aan een online onderzoek...

Brandbrief aan kabinet over actiegericht Deltaplan Jeugd

150 wethouders Jeugd uit gemeenten in heel Nederland sturen premier Rutte en het demissionair kabinet binnenkort een brandbrief. Aanleiding: de grote gevolgen die de...

TVO-boegbeeld Jan Wijlens krijgt Koninklijke onderscheiding

Haaksbergen - Voormalig basisschoolonderwijzer Jan Wijlens is ruim 53 jaar actief bij voetbalvereniging Tot Vriendschap Opgericht (TVO) in Beckum, waarvan bijna een kwart eeuw...

Twente Milieu controleert verpakkingencontainers op vervuiling

Hengelo - Volgende week gaat Twente Milieu de verpakkingencontainers van inwoners van Hengelo controleren op vervuiling. Dat gebeurt vanaf maandag 22 februari tot en...

Aan de slag met resultaten mantelzorgonderzoek

Losser - Mantelzorger ben je 24 uur per dag. Aan welke ondersteuning heb je dan behoefte? Kun je de informatie vinden? Maakt het uit...

Ook bij condoleance en uitvaart bestaat besmettingsgevaar

Enschede - Besmettingsrisico's bij condoleances en uitvaarten. Burgemeester Cia Kroon en wethouder Harry Nijhuis spraken hierover met de ondernemers uit de uitvaartbranche uit de...

Enschede wil meer aandacht voor zijn landelijk gebied

Enschede - “Enschede heeft een prachtig landelijk gebied. Het verdient daarom meer aandacht in ons gemeentelijke beleid”, zegt wethouder Jurgen van Houdt. “Er is...

Webcast om van elkaar te leren: hoe pakken we eenzaamheid aan?

Gemeente Losser organiseert met andere partijen een webcast voor professionals over eenzaamheid. Eenzaamheid is van alle leeftijden en van alle tijden. Maar door de...