Leesplezier van jonge kinderen vindt Enschede investering waard

Enschede – Het College van B&W investeert extra in leesplezier van jonge kinderen. Enschedese leerlingen scoren namelijk minder goed op begrijpend lezen.  De gemeente maakt hiervoor samen met de Enschedese onderwijs- en  kinderopvangorganisaties een plan. Er is € 250.000 voor gereserveerd.

Taal en lezen basis verdere schoolcarrière

“We zien in internationaal onderzoek dat Nederlandse leerlingen steeds minder goed begrijpend lezen”, aldus wethouder Onderwijs June Nods. “Als we dichter bij huis kijken zien we dat Enschedese leerlingen op sommige vaardigheden bovengemiddeld scoren. Maar juist op het vlak van begrijpend lezen scoren ze onder het landelijk gemiddelde”. Nods onderstreept het belang van leesplezier, als basis voor taal- en leesvaardigheid. “Taal en lezen zijn de basis voor je verdere schoolcarrière en alles wat daarna komt. En wanneer we de laaggeletterdheid in Enschede willen aanpakken, begint het er mee dat we bij jonge kinderen het leesplezier bevorderen.”

15 minuten voorlezen per dag

Leanne Jansen, werkzaam bij VCO Oost-Nederland, is nauw betrokken bij de voor- en vroegschoolse educatie in Enschede. “We betrekken ook de kinderopvang in onze aanpak. Het ontwikkelen van leesplezier begint namelijk al op jonge leeftijd met bijvoorbeeld (interactief) voorlezen of begrijpend luisteren. Voorlezen is ontzettend belangrijk, ook thuis. Van een kwartiertje voorlezen per dag leert een kind in 1 jaar gemiddeld 1000 woorden”.

Leesplezier benadrukken

Andries Mulder, voorzitter van het College van Bestuur van VCO Oost-Nederland vult aan: “We willen vooral het leesplezier benadrukken. Leesnieuwsgierigheid mag je het ook noemen. Met positieve energie leeskilometers maken, daar gaat het om. Met teksten die passen bij de fantasie van het kind. Woordenschat en leesvaardigheid komen dan vanzelf aan bod. Dat is een andere benadering dan de “droge” techniek van begrijpend lezen.”

Wethouder Nods: “We kijken overigens niet alleen naar de voorschoolse educatie en het basisonderwijs. We zijn net zo goed in gesprek met het voortgezet onderwijs. Leesplezier is daar zeker ook een probleem.”

Middelen uit het Onderwijsachterstandenbudget

De gemeente bekostigt deze aanpak met geld uit het Onderwijsachterstandenbudget. De gemeente krijgt dit jaar 7,4 miljoen euro om onderwijsachterstanden aan te pakken. Samen met de Enschedese schoolbesturen en de kinderopvangorganisaties maakt de gemeente hiervoor  elk jaar een bestedingsplan. Onderdelen daarvan zijn bijvoorbeeld de schakelklassen en de inzet van intern begeleiders in de kinderopvang. Ook wettelijk verplichte onderdelen zoals de voorschoolse educatie worden hiervan betaald. Vanaf nu dus ook acties die het leesplezier bevorderen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Vaccineren doe je voor elkaar, ook in Haaksbergen

Haaksbergen - Uit recente peilingen van Ipsos blijkt dat 75% van de mensen zich wil laten vaccineren. Toch merken we in de spreek,- en...

Vetplantjes op dak van woning of garage?

Hengelo - Een dak vol vetplantjes op woning, garage of kippenhok. Het staat niet alleen mooi, het is ook duurzaam. En draagt bij aan...

Onderzoek naar woonwensen van jongeren uit gemeente Losser

Losser - Alle jongeren van 18 t/m 27 jaar worden de komende dagen via een brief uitgenodigd om deel te nemen aan een online...

Afhaalbieb Twenterand nu ook op vrijdag op afspraak

Vriezenveen - Tijdens de sluiting van de bibliotheken tot en met 19 januari heeft de Bibliotheek Twenterand de Afhaalbieb weer ingezet. Op afspraak kunnen...

Maatregelen voor rustige jaarwisseling zonder schade

Hengelo - Ondanks het vuurwerkverbod neemt de gemeente ook deze jaarwisseling maatregelen om schade en overlast te voorkomen. In verband met corona heeft de...

Inleverdag vuurwerk regio twente

Enschede - Veiligheidsregio Twente heeft een Inleverdag vuurwerk (in verbant met de komende jaarwisseling een algeheel vuurwerkverbod) voor particulieren een mogelijkheid georganiseerd om dit...

Kunstwerk ‘de wensboom’ in gebruik genomen bij Medisch Spectrum Twente

Enschede - Een metershoge stalen kunstwerk is vandaag in gebruik genomen als wensboom in Medisch Spectrum Twente (MST) in Enschede. WISH3, waarmee MST samenwerkt,...

Manderveen krijgt ‘ja’ voor Huiskamer voor het dorp

Tubbergen - Tijdens de laatste raadsvergadering van het jaar 2020 werd Manderveen voor haar harde werken beloond met een positief besluit van de voltallige...