De Museumfabriek wil museumpand kopen

Enschede – De Museumfabriek wil het museumpand aan Het Rozendaal in Enschede aankopen om daardoor de vaste lasten te verlagen en meer geld vrij te kunnen maken voor de programmering. Door een laagrentende lening van de Bank Nederlandse Gemeenten en een garantstelling van de gemeente Enschede kunnen de lasten aanzienlijk worden verlaagd. Het geeft  het museum jaarlijks zo’n € 130.000 meer ruimte  om aan de programmering te besteden.

Lange voorbereiding aankoop Museumfabriek

Na een lange en intensieve voorbereiding met woningcorporatie De Woonplaats (de huidige eigenaar), de gemeente Enschede en het museum over de beoogde aankoop is er nu een akkoord bereikt. Het college van B&W van Enschede heeft op 202 mei ingestemd met het voorstel van cultuurwethouder Jeroen Diepemaat voor de garantstelling van € 2.996.000. Eind juni buigt de Enschedese gemeenteraad zich over het voorstel.

Laatste stap in transformatieproces

Museumdirecteur Arnoud Odding reageert verheugd op het principebesluit van B&W en geeft aan dat dit ‘de laatste grote stap is in de transformatie van De Museumfabriek tot een voor brede publieksgroepen aantrekkelijk familiemuseum’. Toen het museum in 2015 geconfronteerd werd met een structurele bezuiniging van € 600.000 was het zonneklaar dat het museum niet op de oude voet voort kon gaan. Een transformatieplan met drie speerpunten werd opgesteld. Ten eerste werd samenwerking gezocht met Rijksmuseum Twenthe, waardoor kennis, ervaring en capaciteit gedeeld kon worden.

Regionaal gericht

Ten tweede werd besloten geen grootschalige, tijdelijke en kostbare tentoonstellingen meer te organiseren voor een landelijk publiek maar activiteiten gericht op een regionaal publiek. Het museum zou zich omvormen tot een familiemuseum voor Oost-Nederland en tot een collectiemuseum voor heel veel liefhebbers uit de eigen streek. De derde prioriteit was de verlaging van de vaste lasten om zo budget vrij te spelen voor de programmering. ‘Niet investeren in nieuwe stenen maar bestaande stenen goedkoper maken’, zoals wethouder Jeroen Diepemaat het uitdrukt. Met de aankoop van het pand wordt dus het laatste onderdeel van het oorspronkelijke transformatieplan gerealiseerd.

Veranderingen

Sinds het begin van de veranderingen in 2016 is het bereik van De Museumfabriek ieder jaar gegroeid. Tot 2015 bereikte het museum jaarlijks tussen de 40.000 en 45.000 bezoekers,  inclusief de scholieren. Sinds De Museumfabriek samenwerkt met Rijksmuseum Twenthe en Tetem op het gebied van de educatie ontvangen de drie instellingen samen al meer scholieren. In 2019 waren het er ruim 50.000.

Toch groei verwacht voor komende jaren

Daarnaast ontving De Museumfabriek in 2019 ook nog eens zo’n 50.000 gewone bezoekers. Alhoewel de coronacrisis in 2020 ongetwijfeld een flinke dip veroorzaakt, is het de verwachting van de museumdirectie dat de groei in bezoekersaantallen de komende jaren aanhoudt. Met de verwerving van het museumpand is de sluitsteen van het transformatieplan aangebracht en kan het museum zich richten op de verdere inhoudelijke en publieksontwikkeling.

Karakteristiek pand

Ook De Woonplaats is blij met de beoogde verkoop aan De Museumfabriek. De Woonplaats heeft destijds tijdens de wederopbouw van de wijk Roombeek, na een verzoek van de gemeente, haar verantwoordelijkheid willen nemen om het karakteristieke pand dat zo kenmerkend is voor de geschiedenis van de wijk en daarmee ook Enschede, te behouden. 

Wonen weer meer wonen geworden

De afgelopen jaren is De Woonplaats meer teruggegaan naar haar kerntaak: goed en betaalbaar wonen in prettige wijken. Verkoop van Het Rozendaal past binnen deze ingezette koers. Met de beoogde verkoop aan De Museumfabriek blijft de culturele invulling voor de wijk Roombeek en de stad Enschede behouden en dat levert een belangrijke bijdrage aan het woongenot voor de inwoners van Enschede.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Advertentie

spot_img