Nederlands-Duitse projecten nu digitaal aanvragen

Gronau/Enschede – In de grensregio kunnen scholen, verenigingen, bedrijven en andere instellingen in aanmerking komen voor subsidiemiddelen uit Brussel voor grensoverschrijdende ontmoetingen. De procedure om deze projectsubsidies aan te vragen wordt nu vereenvoudigd. Belangstellenden kunnen via de website van de EUREGIO hun aanvraag indienen door gebruik te maken van een online-formulier. Het systeem werkt intuïtief en voorkomt bovendien dat velden worden vergeten. De mogelijkheid om het formulier per post in te zenden blijft bestaan.

Subsidieprogramma

Nu het regionale subsidieprogramma halverwege zijn looptijd is gekomen doet de EUREGIO een oproep aan gemeenten, kleine en middelgrote bedrijven en organisaties in het grensgebied om hun projectideeën aan te melden. Tot nu toe hebben al vele activiteiten plaatsgevonden, daaronder talrijke ontmoetingen tussen scholen en steden, maar ook Nederlands-Duitse sportieve en culturele evenementen. Uit deze subsidiepot zijn verder financiële middelen verstrekt voor de Europese première van het muziekstuk “Sing! The music was given” van de componist Jenkins en het project “Euregio Careers”, bedoeld om de grensoverschrijdende arbeidsmarkt te versterken.

 

Nu, halverwege het programma, is er nog steeds ruimte voor nieuwe projecten

“Wij zien dat er in de regio vele enthousiaste en betrokken mensen zijn die prima ideeën ontwikkelen”, zo licht Stefan Michel, adjunct-directeur bestuurder van de EUREGIO, toe. “Wij willen graag helpen deze ideeën grensoverschrijdend realiteit te laten worden.”

Het Kaderproject Prioriteit II voor het EUREGIO-gebied ging ongeveer twee jaar geleden van start. Dit Europese subsidiefonds maakt kleinschalige grensoverschrijdende samenwerkingsprojecten mogelijk. Nederlandse en Duitse gemeenten en organisaties kunnen hiermee met Europese financiële steun gezamenlijke activiteiten uitvoeren. Afhankelijk van het soort activiteit is een subsidie tot maximaal € 25.000 mogelijk. Deze kleinere projecten zijn vooral bedoeld om Nederlanders en Duitsers elkaar te laten ontmoeten. Dit is van voordeel voor de grensoverschrijdende sociaaleconomische integratie van het EUREGIO-gebied. Voorwaarde is dat het project in ieder geval een Nederlands-Duits karakter bezit.


Subsidiëring

Al in 2017 is de procedure voor de financiële afrekening van grensoverschrijdende ontmoetingen vereenvoudigd. Nu vindt de volgende stap plaats, die het voor de aanvrager nog gemakkelijker maakt: met behulp van een digitaal formulier, dat te vinden is op de website http://www.euregio.eu/nl/subsidies, komen belangstellenden snel te weten of hun projectidee kans op subsidie maakt.

INTERREG is een subsidiefonds van de EU voor grensoverschrijdende samenwerking. Het gaat daarbij om publieke middelen en het is natuurlijk erg belangrijk is dat deze middelen correct worden besteed. De aanvragers moeten daarom verantwoording afleggen over de gesubsidieerde uitgaven. Meer informatie over de voorwaarden is te vinden op de website www.euregio.eu of kan telefonisch worden opgevraagd (tel. 053-4605151).

Het Kaderproject Prioriteit II voor het EUREGIO-gebied wordt gedeeltelijk gefinancierd door de Europese Unie als onderdeel van het INTERREG V-programma Deutschland-Nederland met middelen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Andere co-financiers zijn de provincies Gelderland, Overijssel en Flevoland, het ministerie van economisch zaken van de deelstaat Nordrhein-Westfalen, de Staatskanzlei van de deelstaat Niedersachsen en de EUREGIO.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

GroenBlauw Wooldrik

Gemeente bereidt ook deze wijk voor op weer van de toekomst Wanneer het hard regent, komt een deel van de Zuid Esmarkerrondweg onder water te...

Bon van Noordoost Twente met 80 euro voordeel

Oldenzaal - Een feestelijk moment voor de wethouders Duurzaamheid van Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen: zij ontvingen de eerste Bon van Noordoost Twente. Een...

Woningbouw in plangebied De Muchte in Losser

Losser - Het college van B&W heeft ingestemd met het plan voor de herontwikkeling van het gebied De Muchte in Losser: het gebied tussen...

Enschede geeft informatieavond over aardgasvrij wonen

Enschede - Geef uw mening over de Transitievisie Warmte op 27 mei van 19.30 tot 21.00 tijdens de digitale informatiebijeenkomst. In het Klimaatakkoord staat...

Groener Hengelo dankzij Van Grijs naar Groen

In 2020 startte het project Van Grijs naar Groen in Hengelo. Het doel: de komende jaren alle wijken in Hengelo vergroenen. Woolde was de...

De klokken van de Plechelmus klinken niet de komende weken

Oldenzaal - In de komende zes tot acht weken valt er overdag een klokkenstilte over de stad vanuit de Plechelmuskerk. Dit ter voorbereiding op...

100e openbare laadpaal in Enschede is een feit

Enschede - Het aantal openbare laadpalen in de gemeente Enschede groeit gestaag. Inmiddels is de 100e openbare laadpaal in de gemeente Enschede een feit. Een...

11 Luchtmobiele Brigade neemt deel aan grote NAVO-oefening Swift Response 21

11 Luchtmobiele Brigade neemt deel aan de grote Airborne-oefening Swift Response 21 in Roemenië. Na 10 dagen thuisquarantaine en een negatieve COVID-test zijn de...