Nieuwe regels voor kamerverhuurpanden gereed

Enschede – De nieuwe regels voor vergunning voor kamerverhuurpanden zijn gereed. Als de gemeenteraad met de regels instemt is het vanaf 1 juli 2021 in Enschede weer mogelijk medewerking te verlenen aan vergunningen voor nieuwe kamerverhuurpanden. Belangrijkste aanpassing: afhankelijk van het aantal kamers is een minimale oppervlakte van de woning nodig, in een straal van 50 meter rondom een nieuw kamerverhuurpand mogen geen andere kamerverhuurpanden of studio’s aanwezig zijn en als er geen negatieve gevolgen zijn voor de leefbaarheid in de buurt. 

Vergunningen kamerverhuurpanden

In 2019 heeft de gemeente een tijdelijke stop ingevoerd op het uitgeven van vergunningen voor kamerverhuurpanden. Aanleiding waren de toenemende signalen uit de stad over overlast door bewoners van kamerverhuurpanden. De stand still gaf de gemeente ruimte om het beleid te evalueren en nieuwe regels op te stellen.

Meer aandacht voor leefbaarheidsaspecten

Uit de evaluatie werd geconcludeerd dat aanpassing van regels noodzakelijk was. De puur getalsmatige toetsing van vergunningaanvragen hield onvoldoende rekening met andere aspecten in een buurt die van invloed zijn op de leefbaarheid. In de nieuwe regels zijn voorwaarden opgenomen die moeten voorkomen dat nieuwe kamerverhuurpanden worden gerealiseerd waar dit uit het oog van leefbaarheid niet gewenst is. De vergunning kan worden geweigerd als sprake is van een negatief beeld van het woon- en leefklimaat in de omgeving van het nieuwe kamerverhuurpand. In de beleidsregel zijn de criteria vastgelegd op basis waarvan dit beeld wordt gevormd.

50 meter

Op grond van het voorbereidingsbesluit kan alleen een vergunning voor een nieuw kamerverhuurpand worden verleend als de afstand tussen het nieuwe kamerverhuurpand en al aanwezige kamerverhuurpanden en/of kleine studio’s/appartementen minimaal 50 meter is.

Oppervlakte

Er kan alleen een vergunning voor een nieuw kamerverhuurpand worden verleend als wordt voldaan aan een minimale gebruiksoppervlakte van de woning gerelateerd aan het aantal verhuurde kamers. Daarnaast is het aantal kamers en bewoners gemaximeerd op 7. Extreme verkamering van woningen wordt hiermee voorkomen. Dit bevordert de kwaliteit van kamerverhuurpanden en voorkomt overbewoning en de eventueel hieraan gekoppelde woonoverlast.

Handhaving

Regels op- en vaststellen is één ding. Een belangrijk ander aspect is het naleven en handhaven van de regels. Daar heeft het de afgelopen jaren bij de gemeente aan capaciteit ontbroken. Daarom wordt aan de gemeenteraadgevraagd in te stemmen om in de zomernota geld ter beschikking voor extra capaciteit op handhaving.  

Kijk voor meer informatie over de nieuwe regels op www.enschede.nl/regels-kamerverhuur

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

GOAN! Nieuwe Twentse reis-app gelanceerd

Twente- GOAN! is dé nieuwe reis-app voor Twente. Vanaf woensdag 16 juni kunnen Regiotaxi-reizigers er al mee aan de slag, want dan wordt GOAN!...

Meedenken over dienstverlening: Losser nodigt inwoners en ondernemers uit

Losser - Een gemeente heeft een breed dienstenpakket. Van de uitgifte van paspoorten en rijbewijzen, tot het verlenen van een bouwvergunning, maar ook de...

Team Toezicht Jeugd en Wmo Enschede heeft prominente rol bij aanpak zorgfraude

Enschede - Het college van B&W is zeer tevreden met de inzet van de Enschede toezichthouders en de waardevolle samenwerking op het voorkomen van...

Losserse Verkeersquiz 2021 via livestream

Losser - De finales van de Grote Losserse Verkeersquiz 2021, voor basisschoolleerlingen uit groep 6, vonden vanmorgen op een bijzondere manier plaats. Pascal Tan...

Betaald parkeren in Oldenzaal weer terug naar oude situatie

Oldenzaal - De gemeente Oldenzaal besluit om de tijden van het betaald parkeren in de stad terug te brengen naar de oude situatie. De...

Bloembakken terug in centrum Enter en Wierden

Enter - De wereld ziet er steeds een beetje rooskleuriger uit, zeker nu de bloembakken weer hun weg terug hebben gevonden naar het centrum...

Enschede gaat met lef investeren in de stad

Enschede - Om sterker uit de coronacrisis te komen, stelt het college de gemeenteraad voor om de komende jaren met lef te investeren in...

Aan de slag met inwoners en ondernemers

Hengelo - De gemeenteraad heeft het kader voor het proces van de omgevingsvisie Binnenstad en Hart van Zuid vastgesteld. De volgende stap is nu...