Participatiewet succesvol aangepakt in Losser

Losser – Het aantal uitkeringsgerechtigden met een Participatiewet-uitkering is in Losser in 2017 gedaald. Dat is een goede ontwikkeling, temeer omdat landelijk het aantal uitkeringsgerechtigden is gestegen.

Het college stelt daarom voor om het bestaande beleid voort te zetten. Waar nodig spant de gemeente Losser zich extra in om mensen met een langere afstand tot de arbeidsmarkt toch zoveel mogelijk te bemiddelen naar werk.

Zelfredzaamheid voorop bij participatiewet

Wethouder Joop Hassink: “Betaald werk draagt bij aan de zelfredzaamheid van mensen. Het biedt ze bestaanszekerheid, draagt bij aan de eigenwaarde en vermindert hun afhankelijkheid. Wij blijven daarom volop inzetten op het bemiddelen van onze uitkeringsgerechtigden naar werk. Daarnaast zetten we ook in op uitstroom naar parttime werk als dat het maximaal haalbare is of op uitstroom naar werk met de inzet van loonkostensubsidies. Als betaald werk (nog) geen optie is, zetten we in op participatie in de samenleving. We willen dat iedereen naar vermogen meedoet in onze samenleving.”

In Losser gaat het tekort op de uitkeringen omlaag

Gemeenten ontvangen, op grond van de Participatiewet, van de Rijksoverheid een budget voor het verstrekken van bijstandsuitkeringen en loonkostensubsidies. Deze loonkostensubsidies verstrekt de gemeente aan werkgevers die arbeidsgehandicapten in dienst nemen. Gemeenten die meer geld moeten uitgeven aan uitkeringen dan ze krijgen van de Rijksoverheid kunnen, onder voorwaarden, in aanmerking komen voor een ‘vangnet-uitkering’ van het Rijk. Ook Losser komt geld tekort, maar als gevolg van de daling van het aantal uitkeringsgerechtigden daalt ook het verwachte tekort.

Grote verbeterslag

Over 2017 bedraagt dit tekort 8,8%. In 2016 was dit tekort nog 13,4%. Daarmee heeft de gemeente Losser een behoorlijke verbeterslag gemaakt. Om het tekort van de gemeente Losser op de uitkeringen zoveel als mogelijk te dekken, gaat Losser over 2017 bij het Rijk een vangnetuitkering aanvragen ter hoogte van ongeveer 96.000 euro. Het gaat hier om een voorlopig bedrag, Pas volgend jaar weet de gemeente precies hoe hoog het tekort over 2017 is en kan de gemeente een aanvraag doen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Start sloop oude postkantoor Losser

Losser - Op woensdag 13 oktober, is de aannemer gestart met de sloop van het voormalige postkantoor aan de Raadhuisstraat in Losser. De sloop...

Weinig eikenprocessierupsen dit jaar door bestrijding, kou en regen

Enschede - Inwoners van Enschede hebben dit jaar flink minder overlast ervaren van de eikenprocessierupsen dan in 2019 en 2020. Het jaar 2019 spande...

Filmprojectdag tijdens herfstvakantie in Oldenzaal

Oldenzaal - Maak je dromen waar op de filmprojectdag! Droom je er bijvoorbeeld van om voor de camera te staan als acteur of actrice?...

‘Koale Karmis’ Ootmarsum is er weer helemaal klaar voor

Ootmarsum - De kogel is door de kerk. De laatste sfeervolle kermis van Twente, beter bekend als de ‘Koale Karmis’ gaat dit jaar weer...

Oldenzaal feliciteert Enschede met overwinning tegelwip-derby

Oldenzaal - Wethouder duurzaamheid Evelien Zinkweg van de gemeente Oldenzaal feliciteerde vandaag wethouder leefomgeving Jurgen van Houdt van Enschede met het winnen van de...

Enschede viert Regenboogdagen met regenboogontbijt en onthulling regenboogpad

Enschede - Van 5 tot en met 11 oktober staat Enschede in het teken van de Regenboogdagen. Dit jaar met het thema: ‘Twente houdt...

Stemperiode voor verlenging bedrijveninvesteringszone centrum Losser gestart

Losser - De gemeenteraad heeft de nieuwe Verordening Bedrijveninvesteringszone Centrum Losser 2022-2026 vastgesteld. De verordening treedt echt in werking als er voldoende draagvlak is...

Losser legt grote ondergrondse regenwaterverbinding aan in centrum

Losser - Met een verbindingsleiding langs het Keizershofje wordt het nieuwe ondergrondse regenwaterstelsel in Losser deze week vanuit het centrum verbonden met de oude...