Participatiewet succesvol aangepakt in Losser

Losser – Het aantal uitkeringsgerechtigden met een Participatiewet-uitkering is in Losser in 2017 gedaald. Dat is een goede ontwikkeling, temeer omdat landelijk het aantal uitkeringsgerechtigden is gestegen.

Het college stelt daarom voor om het bestaande beleid voort te zetten. Waar nodig spant de gemeente Losser zich extra in om mensen met een langere afstand tot de arbeidsmarkt toch zoveel mogelijk te bemiddelen naar werk.

Zelfredzaamheid voorop bij participatiewet

Wethouder Joop Hassink: “Betaald werk draagt bij aan de zelfredzaamheid van mensen. Het biedt ze bestaanszekerheid, draagt bij aan de eigenwaarde en vermindert hun afhankelijkheid. Wij blijven daarom volop inzetten op het bemiddelen van onze uitkeringsgerechtigden naar werk. Daarnaast zetten we ook in op uitstroom naar parttime werk als dat het maximaal haalbare is of op uitstroom naar werk met de inzet van loonkostensubsidies. Als betaald werk (nog) geen optie is, zetten we in op participatie in de samenleving. We willen dat iedereen naar vermogen meedoet in onze samenleving.”

In Losser gaat het tekort op de uitkeringen omlaag

Gemeenten ontvangen, op grond van de Participatiewet, van de Rijksoverheid een budget voor het verstrekken van bijstandsuitkeringen en loonkostensubsidies. Deze loonkostensubsidies verstrekt de gemeente aan werkgevers die arbeidsgehandicapten in dienst nemen. Gemeenten die meer geld moeten uitgeven aan uitkeringen dan ze krijgen van de Rijksoverheid kunnen, onder voorwaarden, in aanmerking komen voor een ‘vangnet-uitkering’ van het Rijk. Ook Losser komt geld tekort, maar als gevolg van de daling van het aantal uitkeringsgerechtigden daalt ook het verwachte tekort.

Grote verbeterslag

Over 2017 bedraagt dit tekort 8,8%. In 2016 was dit tekort nog 13,4%. Daarmee heeft de gemeente Losser een behoorlijke verbeterslag gemaakt. Om het tekort van de gemeente Losser op de uitkeringen zoveel als mogelijk te dekken, gaat Losser over 2017 bij het Rijk een vangnetuitkering aanvragen ter hoogte van ongeveer 96.000 euro. Het gaat hier om een voorlopig bedrag, Pas volgend jaar weet de gemeente precies hoe hoog het tekort over 2017 is en kan de gemeente een aanvraag doen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Meedenken over dienstverlening: Losser nodigt inwoners en ondernemers uit

Losser - Een gemeente heeft een breed dienstenpakket. Van de uitgifte van paspoorten en rijbewijzen, tot het verlenen van een bouwvergunning, maar ook de...

Team Toezicht Jeugd en Wmo Enschede heeft prominente rol bij aanpak zorgfraude

Enschede - Het college van B&W is zeer tevreden met de inzet van de Enschede toezichthouders en de waardevolle samenwerking op het voorkomen van...

Losserse Verkeersquiz 2021 via livestream

Losser - De finales van de Grote Losserse Verkeersquiz 2021, voor basisschoolleerlingen uit groep 6, vonden vanmorgen op een bijzondere manier plaats. Pascal Tan...

Betaald parkeren in Oldenzaal weer terug naar oude situatie

Oldenzaal - De gemeente Oldenzaal besluit om de tijden van het betaald parkeren in de stad terug te brengen naar de oude situatie. De...

Bloembakken terug in centrum Enter en Wierden

Enter - De wereld ziet er steeds een beetje rooskleuriger uit, zeker nu de bloembakken weer hun weg terug hebben gevonden naar het centrum...

Enschede gaat met lef investeren in de stad

Enschede - Om sterker uit de coronacrisis te komen, stelt het college de gemeenteraad voor om de komende jaren met lef te investeren in...

Aan de slag met inwoners en ondernemers

Hengelo - De gemeenteraad heeft het kader voor het proces van de omgevingsvisie Binnenstad en Hart van Zuid vastgesteld. De volgende stap is nu...

Uitgaanscentrum ‘t Bölke maakt plaats voor kwaliteitsimpuls centrum Enschede

Enschede – Van uitgaansgelegenheid met (inter)nationale bekendheid naar een inspirerende woon-, werk en verblijfsomgeving in het centrum van Enschede. Op het terrein van ’t...