Plan voor herbouw rijksmonument boerderij Beernink

Losser – Als het aan het college van Losser ligt, wordt het rijksmonument boerderij Beernink herbouwd in de omgeving van Beuningen. Op een perceel globaal gelegen tussen de Matenweg en de Borgbosweg. Het college van B&W heeft ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan en brengt dit plan nu in procedure, zodat zienswijzen kunnen worden ingediend.

Wethouder Harry Nijhuis ”de voormalige boerderij Beernink is één van de oudste boerderijen van onze prachtige streek. De historie van erve Beernink gaat maar liefst terug tot 1391. De vakwerkboerderij vertegenwoordigt dus een belangrijk stuk Losserse geschiedenis. Uiterst waardevol om te bewaren en dan het liefst op Lossers grondgebied! In 2009 is de oude vakwerkboerderij gedemonteerd en zorgvuldig opgeslagen met als doel deze elders, in een passende omgeving, weer op te bouwen met behoud van zoveel mogelijk authentiek materiaal. Na een heel lange zoektocht naar een geschikte locatie en diverse gestrande alternatieven is nu een geschikte locatie gevonden in onze gemeente, waar de kostbare monumentale boerderij kan worden herbouwd. De initiatiefnemer heeft, in samenwerking met onder anderen Het Oversticht, een ontwerp ingediend dat voorziet in een goede landschappelijke inpassing van de boerderij. Tevens wordt in het ontwerp nadrukkelijk aandacht besteedt aan de beleefbaarheid van het rijksmonument, zodat ook passanten ervan kunnen genieten.”

Beleefbaarheid

In de groenwal rond het nieuwe erf zullen openingen worden gerealiseerd. Daardoor ontstaan zichtlijnen richting de rijksmonument boerderij Beernink. Aan de Borgbosweg wordt een informatiebord geplaatst over het rijksmonument, aan het begin van het toegangspad richting het nieuwe erf. Verder zal een bestaand struinpad worden opengesteld als nieuwe wandelroute langs de bosrand, gelegen in het bosperceel tussen de Matenweg en Borgbosweg. Dit nieuwe pad sluit aan op een bestaande wandelroute. Nieuwe wandelroutebordjes zullen worden geplaatst, zodat wandelaars de route goed kunnen volgen.

rijksmonument boerderij Beernink

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Meedenken over dienstverlening: Losser nodigt inwoners en ondernemers uit

Losser - Een gemeente heeft een breed dienstenpakket. Van de uitgifte van paspoorten en rijbewijzen, tot het verlenen van een bouwvergunning, maar ook de...

Team Toezicht Jeugd en Wmo Enschede heeft prominente rol bij aanpak zorgfraude

Enschede - Het college van B&W is zeer tevreden met de inzet van de Enschede toezichthouders en de waardevolle samenwerking op het voorkomen van...

Losserse Verkeersquiz 2021 via livestream

Losser - De finales van de Grote Losserse Verkeersquiz 2021, voor basisschoolleerlingen uit groep 6, vonden vanmorgen op een bijzondere manier plaats. Pascal Tan...

Betaald parkeren in Oldenzaal weer terug naar oude situatie

Oldenzaal - De gemeente Oldenzaal besluit om de tijden van het betaald parkeren in de stad terug te brengen naar de oude situatie. De...

Bloembakken terug in centrum Enter en Wierden

Enter - De wereld ziet er steeds een beetje rooskleuriger uit, zeker nu de bloembakken weer hun weg terug hebben gevonden naar het centrum...

Enschede gaat met lef investeren in de stad

Enschede - Om sterker uit de coronacrisis te komen, stelt het college de gemeenteraad voor om de komende jaren met lef te investeren in...

Aan de slag met inwoners en ondernemers

Hengelo - De gemeenteraad heeft het kader voor het proces van de omgevingsvisie Binnenstad en Hart van Zuid vastgesteld. De volgende stap is nu...

Uitgaanscentrum ‘t Bölke maakt plaats voor kwaliteitsimpuls centrum Enschede

Enschede – Van uitgaansgelegenheid met (inter)nationale bekendheid naar een inspirerende woon-, werk en verblijfsomgeving in het centrum van Enschede. Op het terrein van ’t...