Aan de slag met resultaten mantelzorgonderzoek

Losser – Mantelzorger ben je 24 uur per dag. Aan welke ondersteuning heb je dan behoefte? Kun je de informatie vinden? Maakt het uit of je jong bent, ook nog een baan hebt of juist als oudere voor je naaste zorgt? Daar heeft de gemeente Losser op verzoek van de raad onderzoek naar laten doen. “Met de conclusies en aanbevelingen uit het mantelzorgonderzoek dat we nu hebben, kunnen we de ondersteuning aan mantelzorgers verder verbeteren”, aldus wethouder Anja Prins, “en dat willen we ook graag, want we waarderen enorm wat ze allemaal doen.”

Mantelzorgonderzoek

“Het rapport geeft waardevolle informatie. Waar het gaat om betere informatievoorziening, gaan we de informatie op onze website onder de loep nemen en aanpassen. Ook zullen we gesprekken voeren met Fundament en de zorgprofessionals hoe we deze aanbevelingen kunnen omzetten in daden”, vervolgt Prins.

Bekendheid/ informatievoorziening

Uit het onderzoek blijkt dat 64% van de respondenten op de hoogte is van de ondersteuningsmogelijkheden, of wel eens heeft gehoord van het (mantelzorg)ondersteunings-aanbod in de gemeente Losser. Uit de gesprekken komt naar voren dat mantelzorgers het lastig vinden om alle informatie te vinden die ze nodig hebben, zij hebben behoefte aan een centrale plek, zowel digitaal als fysiek, waar zij informatie kunnen vinden over o.a. wet- en regelgeving, aanvragen van voorzieningen, de (mantelzorg)ondersteuningsmogelijkhedenen zorgaanbieders.

Aanbod

Het blijkt dat mantelzorgers graag ondersteuning wensen op de vlakken waar zij spanning ervaren, namelijk op het emotionele gebied (het ervaren van meer negatieve gevoelens) en (lichamelijke) gezondheid. Ook hebben zij behoefte aan ondersteuning op sociaal gebied (relaties met anderen) en bij het vinden van balans in zorgtaken en privé.

Mantelzorgers zouden graag gebruik maken van respijtzorg (tijdelijke vervanging van de mantelzorger), coaching/persoonlijke begeleiding of bijgestaan worden door een mantelzorgconsulent. Door inzet van de mantelzorgconsulent krijgen mantelzorgers tijdig de juiste ondersteuning en wordt hiermee verergering van problemen voorkomen.

Er is ook een grote groep mantelzorgers die op dit moment (nog) geen behoefte heeft aan ondersteuning.

Onderzoeksopzet

In totaal hebben 188 respondenten deelgenomen aan het vragenlijstonderzoek Het onderzoek heeft plaatsgevonden van juni tot en met november 2020. Het onderzoek bestond uit een vragenlijstonderzoek en een verdieping hierop door middel van interviews met mantelzorgers, zorgprofessionals en medewerkers van Stichting Fundament, die het ondersteuningsaanbod uitvoert voor de gemeente Losser.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

GOAN! Nieuwe Twentse reis-app gelanceerd

Twente- GOAN! is dé nieuwe reis-app voor Twente. Vanaf woensdag 16 juni kunnen Regiotaxi-reizigers er al mee aan de slag, want dan wordt GOAN!...

Meedenken over dienstverlening: Losser nodigt inwoners en ondernemers uit

Losser - Een gemeente heeft een breed dienstenpakket. Van de uitgifte van paspoorten en rijbewijzen, tot het verlenen van een bouwvergunning, maar ook de...

Team Toezicht Jeugd en Wmo Enschede heeft prominente rol bij aanpak zorgfraude

Enschede - Het college van B&W is zeer tevreden met de inzet van de Enschede toezichthouders en de waardevolle samenwerking op het voorkomen van...

Losserse Verkeersquiz 2021 via livestream

Losser - De finales van de Grote Losserse Verkeersquiz 2021, voor basisschoolleerlingen uit groep 6, vonden vanmorgen op een bijzondere manier plaats. Pascal Tan...

Betaald parkeren in Oldenzaal weer terug naar oude situatie

Oldenzaal - De gemeente Oldenzaal besluit om de tijden van het betaald parkeren in de stad terug te brengen naar de oude situatie. De...

Bloembakken terug in centrum Enter en Wierden

Enter - De wereld ziet er steeds een beetje rooskleuriger uit, zeker nu de bloembakken weer hun weg terug hebben gevonden naar het centrum...

Enschede gaat met lef investeren in de stad

Enschede - Om sterker uit de coronacrisis te komen, stelt het college de gemeenteraad voor om de komende jaren met lef te investeren in...

Aan de slag met inwoners en ondernemers

Hengelo - De gemeenteraad heeft het kader voor het proces van de omgevingsvisie Binnenstad en Hart van Zuid vastgesteld. De volgende stap is nu...