Aan de slag met resultaten mantelzorgonderzoek

Losser – Mantelzorger ben je 24 uur per dag. Aan welke ondersteuning heb je dan behoefte? Kun je de informatie vinden? Maakt het uit of je jong bent, ook nog een baan hebt of juist als oudere voor je naaste zorgt? Daar heeft de gemeente Losser op verzoek van de raad onderzoek naar laten doen. “Met de conclusies en aanbevelingen uit het mantelzorgonderzoek dat we nu hebben, kunnen we de ondersteuning aan mantelzorgers verder verbeteren”, aldus wethouder Anja Prins, “en dat willen we ook graag, want we waarderen enorm wat ze allemaal doen.”

Mantelzorgonderzoek

“Het rapport geeft waardevolle informatie. Waar het gaat om betere informatievoorziening, gaan we de informatie op onze website onder de loep nemen en aanpassen. Ook zullen we gesprekken voeren met Fundament en de zorgprofessionals hoe we deze aanbevelingen kunnen omzetten in daden”, vervolgt Prins.

Bekendheid/ informatievoorziening

Uit het onderzoek blijkt dat 64% van de respondenten op de hoogte is van de ondersteuningsmogelijkheden, of wel eens heeft gehoord van het (mantelzorg)ondersteunings-aanbod in de gemeente Losser. Uit de gesprekken komt naar voren dat mantelzorgers het lastig vinden om alle informatie te vinden die ze nodig hebben, zij hebben behoefte aan een centrale plek, zowel digitaal als fysiek, waar zij informatie kunnen vinden over o.a. wet- en regelgeving, aanvragen van voorzieningen, de (mantelzorg)ondersteuningsmogelijkhedenen zorgaanbieders.

Aanbod

Het blijkt dat mantelzorgers graag ondersteuning wensen op de vlakken waar zij spanning ervaren, namelijk op het emotionele gebied (het ervaren van meer negatieve gevoelens) en (lichamelijke) gezondheid. Ook hebben zij behoefte aan ondersteuning op sociaal gebied (relaties met anderen) en bij het vinden van balans in zorgtaken en privé.

Mantelzorgers zouden graag gebruik maken van respijtzorg (tijdelijke vervanging van de mantelzorger), coaching/persoonlijke begeleiding of bijgestaan worden door een mantelzorgconsulent. Door inzet van de mantelzorgconsulent krijgen mantelzorgers tijdig de juiste ondersteuning en wordt hiermee verergering van problemen voorkomen.

Er is ook een grote groep mantelzorgers die op dit moment (nog) geen behoefte heeft aan ondersteuning.

Onderzoeksopzet

In totaal hebben 188 respondenten deelgenomen aan het vragenlijstonderzoek Het onderzoek heeft plaatsgevonden van juni tot en met november 2020. Het onderzoek bestond uit een vragenlijstonderzoek en een verdieping hierop door middel van interviews met mantelzorgers, zorgprofessionals en medewerkers van Stichting Fundament, die het ondersteuningsaanbod uitvoert voor de gemeente Losser.

Nieuws uit deze regio

Resultaten onderzoek naar woonwensen van jongeren zijn bekend

Losser - 573 jongeren uit de gemeente Losser, in de leeftijd van 18 tot en met 27 jaar, hebben meegedaan aan een online onderzoek...

Brandbrief aan kabinet over actiegericht Deltaplan Jeugd

150 wethouders Jeugd uit gemeenten in heel Nederland sturen premier Rutte en het demissionair kabinet binnenkort een brandbrief. Aanleiding: de grote gevolgen die de...

TVO-boegbeeld Jan Wijlens krijgt Koninklijke onderscheiding

Haaksbergen - Voormalig basisschoolonderwijzer Jan Wijlens is ruim 53 jaar actief bij voetbalvereniging Tot Vriendschap Opgericht (TVO) in Beckum, waarvan bijna een kwart eeuw...

Twente Milieu controleert verpakkingencontainers op vervuiling

Hengelo - Volgende week gaat Twente Milieu de verpakkingencontainers van inwoners van Hengelo controleren op vervuiling. Dat gebeurt vanaf maandag 22 februari tot en...

Ook bij condoleance en uitvaart bestaat besmettingsgevaar

Enschede - Besmettingsrisico's bij condoleances en uitvaarten. Burgemeester Cia Kroon en wethouder Harry Nijhuis spraken hierover met de ondernemers uit de uitvaartbranche uit de...

Enschede wil meer aandacht voor zijn landelijk gebied

Enschede - “Enschede heeft een prachtig landelijk gebied. Het verdient daarom meer aandacht in ons gemeentelijke beleid”, zegt wethouder Jurgen van Houdt. “Er is...

Webcast om van elkaar te leren: hoe pakken we eenzaamheid aan?

Gemeente Losser organiseert met andere partijen een webcast voor professionals over eenzaamheid. Eenzaamheid is van alle leeftijden en van alle tijden. Maar door de...

Centrumplan maakt Losser aantrekkelijk, duurzaam en toekomstbestendig

Losser - Het eerste deel van Centrumplan Losser is op vrijdag 29 januari officieel klaar. Wethouder Jaimi van Essen: “Een belangrijk moment voor heel...