Sociale Hypotheek voor het eerst verstrekt in Nederland

Enschede – Op vrijdag 6 oktober verstrekt wethouder Jeroen Hatenboer de eerste Sociale Hypotheek van Nederland aan de aan de Stichting Bewonerscommissie Dolphia. De sociale hypotheek ondersteunt op een nieuwe en unieke manier een breed gedragen bewonersinitiatief.

De Bewonerscommissie gebruikt de sociale hypotheek voor de bouw van een nieuwe ontmoetingsruimte midden in de wijk. De bouw, het beheer en de exploitatie van het buurthuis wordt de verantwoordelijkheid van de wijkbewoners.

Bijzondere aflossingsvoorwaarden

De hypotheek wordt op een bijzondere manier afgelost. Naast een geldelijke aflossing, lossen de bewoners af door positieve maatschappelijke effecten in de wijk te realiseren. Bewoners en gemeente hebben gezamenlijk de ‘financiële waarde’ van deze effecten bepaald. Die waarden trekt de gemeente van de uitstaande hypotheekschuld af als de effecten daadwerkelijk bereikt worden.

Hypotheek past in het gezamenlijke streven

De ondertekening van de sociale hypotheek markeert het gezamenlijke streven van bewoners, gemeente en andere partners zoals corporatie Ons Huis om de sociaal maatschappelijke status van de wijk te verbeteren. Stadsdeelwethouder Jeroen Hatenboer: “De gemeente ondersteunt initiatieven van onderop. Daar waar de echte energie zit in de wijken. De Droom van Dolphia is zo’n initiatief. Vandaag is de eerste stap voor het waarmaken van de droom gezet.” 

Werken aan hernieuwd elan

De afgelopen jaren is Dolphia in het nieuws gekomen als vestigingslocatie van een AZC. De mogelijke komst van het AZC bleek een katalysator voor een hernieuwd zelfbewustzijn bij de wijkbewoners met als uitkomst de “Droom van Dolphia”. Een initiatief van, door en voor bewoners van Dolphia, waarbij ze werken aan het upgraden van de wijk. Absolute voorwaarde voor het realiseren van de ‘Droom’ is volgens de bewoners een eigen wijkvoorziening midden in de wijk, uitvalsbasis voor het organiseren van maatschappelijke activiteiten. Omdat de Stichting Buurtcommissie Dolphia zelf niet de financiële middelen heeft om een pand te bouwen, is samen met de gemeente gezocht naar alternatieven. zonder in een ‘ouderwetse’ subsidierelatie te vervallen, dus met eigenaarschap bij de bewoners. Samen met bewoners is toen het idee van een Sociale Hypotheek ontstaan en uitgewerkt.

De sociale hypotheek

De omvang van de sociale hypotheek (lening + rente) is € 209.000,- en heeft een looptijd van 10 jaar. De aflossing van hypotheek kan op drie verschillende manieren:

  1. door geld, opgebracht uit activiteiten vanuit het buurthuis
  2. door het in geld waarderen van maatschappelijke activiteiten (bijvoorbeeld huiswerkbegeleiding)
  3. door het in geld waarderen van de maatschappelijke effecten van de activiteiten (bijvoorbeeld het behalen van diploma’s voor jongeren).

Minimaal 10 % van de hoofdsom (€ 20.000) moeten de bewoners in geld aflossen. Voor het overige aflossing gaat om in geld waarderen van activiteiten genoemd onder 2 en 3.

Effecten van de sociale hypotheek voor de wijk

Over 10 jaar moet de sociaal maatschappelijke situatie van de wijk verbeterd zijn. Daarbij wordt gelet op een positief effect op de volgende terreinen:

  • Activering en ondersteuning: meer bewoners zijn actief in de wijk en er zijn minder zorg meldingen bij het wijkteam
  • Jeugd: jongeren krijgen een beter toekomst perspectief en doen meer aan sport
  • Verbeteren leefbaarheid: Dolphia is netter en schoner
  • Veiligheid: Dolphia is veiliger zowel cijfermatig als in beleving
  • Werkgelegenheid: meer bewoners zijn gekwalificeerd voor de arbeidsmarkt en hebben een baan

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Haaksbergen werkt aan biodiversiteit in openbare ruimte

Haaksbergen – De gemeente Haaksbergen streeft de komende jaren naar meer biodiversiteit. Niet alleen in het buitengebied, maar met name ook binnen de bebouwde...

Gratis testmogelijkheid voor grensgangers die in Nederland wonen

Enschede - Er komt een gratis testmogelijkheid voor grensgangers die in Nederland wonen. Vanaf donderdagochtend 6 mei om 09.00 uur kunnen deze grenspendelaars zich...

Tennisbanen Hoge Haerlaan blijven open

Oldenzaal - OLTC Ready neemt het beheer en onderhoud van de tennisbanen aan de Hoge Haerlaan over van de gemeente Oldenzaal. Dat betekent dat...

Opening zwembad Enschede naar verwachting rond zomer 2024

Enschede - Tijdens een sessie met de Enschedese gemeenteraad zijn de plannen voor een nieuw zwembad gepresenteerd. Deze zijn in nauwe samenwerking tussen gemeente,...

Enschedese voortrekkersrol bestraft door Autoriteit Persoonsgegevens

Enschede is een stad waar technologie, innovatie en creativiteit tot de culturele traditie behoort. Bij het werken aan de opgaven van de stad maakt...

Afvalbalie vanaf maandag 3 mei weer open

Hengelo - Door de coronamaatregelen was de Afvalbalie afgelopen maanden niet te bezoeken. Nu de maatregelen versoepeld zijn, komt de Afvalbalie weer naar de...

Horecaterrassen mogen tot 1 november 2021 worden vergroot

Losser - Het college van Losser werkt, onder voorwaarden, weer mee aan de tijdelijke verruiming van horecaterrassen in de gemeente Losser. Op die manier...

Plannen nieuwbouw zwembad gereed

Enschede - Tijdens een sessie met de Enschedese gemeenteraad zijn de plannen voor een nieuw zwembad gepresenteerd. Deze zijn in nauwe samenwerking tussen gemeente,...