Scholen en gemeente ondertekenen vaststellingsovereenkomst Integraal Huisvestingsplan Onderwijs

Oldenzaal – De Oldenzaalse schoolbesturen van het primair en voortgezet onderwijs en de gemeente Oldenzaal hebben de gezamenlijke ambitie op het gebied van onderwijshuisvesting vastgelegd in het Integraal Huisvestingsplan (IHP) Onderwijs. Vanmiddag vond de ondertekening van de vaststellingsovereenkomst plaats.

Vaststellingsovereenkomst

Wethouder Rob Christenhusz: “We hebben een belangrijke stap gezet, maar dit is pas het begin. We hebben nu een duidelijke visie liggen over hoe we de komende jaren zorgen voor gezonde en duurzame schoolgebouwen in Oldenzaal, passend bij de onderwijsvisie van de verschillende schoolbesturen.”

Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP)

Het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs geeft een totaalbeeld van de vaststellingsovereenkomst huisvestingsopgave van het onderwijs in Oldenzaal voor de komende twintig jaar. Die opgave is groot. Er zijn komende jaren grote investeringen nodig om de ambities waar te maken. In de eerste vier jaar ligt de prioriteit bij de verhuizing van de Zevenster naar het Blikpunt, de vernieuwbouw van de Franciscusschool en de vernieuwbouw van de Drie-eenheidsschool. Daarnaast worden er haalbaarheidsonderzoeken opgestart voor scholencomplex de Essen en het Twents Carmel College. Vooruitlopend op het IHP heeft er al nieuwbouw van de Nutsschool aan de Hengelosestraat plaatsgevonden.

Voorwaarde voor goed onderwijs

Goede onderwijshuisvesting is een belangrijke voorwaarde voor goed onderwijs. Want in een gezonde
leeromgeving kunnen kinderen zich optimaal ontwikkelen. De kinderen zijn de toekomst!

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Breed aanbod LHBTI+ activiteiten komend najaar

Enschede - De lokale LHBTI+ organisaties krijgen voor dit jaar € 35.470,- subsidie van de gemeente. De subsidie wordt ingezet voor diverse activiteiten die...

Proef met flexibel cameratoezicht gestart

Enschede - De gemeente Enschede is op 31 augustus begonnen met een proef met flexibel cameratoezicht in de binnenstad. Daarbij wordt gewerkt met een verplaatsbare...

Hengelose leerling weer verzekerd van vier jaar mooie cultuureducatie

Hengelo - Alle leerlingen van de basisscholen in Hengelo krijgen de komende vier jaar weer een uitgebreid programma binnen CultuurwijsHengelo, de lokale invulling van...

Gedupeerden toeslagenaffaire hoeven schulden aan gemeente Losser niet terug te betalen

Losser - De gemeente Losser helpt gezinnen die in de problemen zijn gekomen door de toeslagenaffaire. Gedupeerden die recht hebben op de financiële compensatie...

Voorbereiding invoering Ja-Ja sticker gestart

Enschede - Op verzoek van de gemeenteraad bereidt gemeente Enschede de invoering van de Ja-Ja sticker per 1 januari 2022 voor. Met dit systeem...

Sportcarrousel komt 23 september 2021 naar DOS’37 in Vriezenveen

Almelo/Enschede - Van 10 tot en met 12 juni 2022 organiseren de 14 Twentse gemeenten de Special Olympics Nationale Spelen. De Sportcarrousel rijdt om...

Oldenzaalse paralympische zilveren medaillewinnares van 1996 legt alsnog haar plaquette

Oldenzaal - Donderdag 2 september 2021 is het dan eindelijk zover. Erna Zwiers legt haar plaquette in de Grootestraat in Oldenzaal. Dit als blijk...

Oldenzaal verwelkomt de zwaarste luidklok van Overijssel

Oldenzaal - De Oldenzaalse stichting Scholtenhaer heeft besloten een luidklok te schenken aan de gemeenschap van Oldenzaal. Op 20 december 2020 is de klok...