Visie op gebied Sportlaan Driene en omgeving in de maak

Hengelo – Op 9 juli jl. is een intentieovereenkomst getekend tussen de gemeente Hengelo en de ontwikkelcombinatie Leyten-Trebbe voor de ontwikkeling van een visie op het gebied rondom Sportlaan Driene in Hengelo. De gemeente en Leyten-Trebbe zijn de voornaamste grondeigenaren in het gebied en willen met een gezamenlijke visie onderzoeken op welke wijze bestaande en mogelijk toekomstige functies in het gebied zo optimaal mogelijk ingepast kunnen worden. Het gaat dan bijvoorbeeld om wonen, onderwijs, sport, zorg en andere maatschappelijke voorzieningen.

Sportlaan Driene bijzonder gebied in Hengelo

Wethouder Mariska ten Heuw: “Dit is een mooi en bijzonder gebied in Hengelo waar al verschillende functies gehuisvest zijn, zoals bijvoorbeeld SMEOT, de vakschool voor metaal en elektro-opleidingen in Twente. Tegelijk zien we dat er ook gebouwen zijn die vragen om een andere bestemming, zoals de gebouwen van het voormalige ROC. Ook bereiken de gemeente met enige regelmaat vragen over of en onder welke voorwaarden men zich eventueel in het gebied zou kunnen vestigen of de locatie kan uitbreiden.

SMEOT

Zo wil SMEOT graag uitbreiden. En Leyten-Trebbe, eigenaar van de locatie van het voormalige ROC, wil graag woningen ontwikkelen in het betaalbare en middeldure segment. Ook andere partijen zien kansen op het terrein, bijvoorbeeld voor het realiseren van een zorgcomplex. Het beantwoorden van deze verzoeken, vraagt om een integrale benadering, die we als gemeente niet zonder onze partners kunnen uitvoeren. Daarom gaan we samen aan de slag met het maken van een integrale visie”.

Leyten-Tebbe

Folkert Leijten, namens Leyten-Trebbe, is blij met deze stap rondom Sportlaan Driene: “Wij zijn al ruim tien jaar betrokken bij deze locatie en we zijn zeer content dat Leyten-Trebbe de mogelijke ontwikkeling nu samen met de gemeente naar een volgende fase mag brengen. Het gebied heeft vanwege de ligging, de bestaande groenstructuur en de bij de ontwikkeling betrokken partijen alle potentie om uit te groeien tot een bijzonder deel van Hengelo, met ruimte voor onder meer wonen, zorg, sport en maatschappelijke voorzieningen.”

Integrale visie

In de integrale visie die voor het gebied wordt ontwikkeld, moet helder worden wat haalbaar is en hoe de verschillende functies het beste ingepast kunnen worden. Dat krijgt vorm in een aantal scenario’s. Omdat Leyten-Trebbe een belangrijke eigenaar is in het gebied zonder wie herontwikkeling niet mogelijk is, coördineren zij het proces om tot het opstellen van die visie te komen. In de intentieovereenkomst is vastgelegd welke elementen de gemeente in de uiteindelijke zienswijze geborgd wil zien.

Opstellen visie en vervolg

De studie naar de visie is inmiddels gestart. In de zienswijze worden de mogelijkheden onderzocht om de verschillende functies een goede plek te geven, met respect voor de aanwezige groenstructuur. Ontwikkelcombinatie Leyten-Trebbe wordt ondersteund door RRog Stedenbouw en Landschap bij de landschappelijke en stedenbouwkundige verkenning. De doelstelling is om te komen tot een breed gedragen visie. Medio september is de visie in concept klaar.

Voorleggen aan gemeenteraad

Als burgemeester en wethouders het eens zijn met de visie, zullen zij deze aan de gemeenteraad voorleggen. Stemt ook de gemeenteraad in met de visie, dan zullen de gemeente en Leyten-Trebbe een anterieure overeenkomst sluiten om het gebied te ontwikkelen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Bijenbeweging zoekt docenten voor bijles

Zwolle - Het gaat niet goed met onze bijen en om deze reden zet de Bijenbeweging Overijssel zich in voor de bescherming van bijen....

Hoofdveld BVV Borne open voor recreatief gebruik

Borne - Ook deze zomer is het hoofdveld van BVV Borne geopend voor recreatief gebruik. Van 19 juli tot 13 augustus is er doordeweeks...

Locatie Martinuskerk: nieuwe studie herontwikkeling gestart

Losser - De Martinuskerk met bijbehorende bouwwerken aan de Kloppenstraat in Losser is al een aantal jaren niet meer in gebruik. Ontwikkelaar Ska-Pa heeft...

Eenmalige extra subsidie voor Enschedese sportverenigingen

Enschede - Het college van B&W van Enschede verstrekt, als blijk van waardering, een eenmalige subsidie aan Enschedese sportverenigingen. Het gaat om twee...

Fietsenstalling Kloosterhof langer open

Hengelo - Vanaf 9 juli opent gemeente Hengelo de bewaakte fietsenstalling Kloosterhof langer dan voorheen. De openingstijden van de stalling worden gelijk getrokken met...

Doortrappen in Oldenzaal

Oldenzaal - Zo lang mogelijk blijven fietsen en doortrappen is belangrijk voor onze gezondheid,zelfstandigheid en socialen contacten. Maar hoe doen we dat? Welzijnsorganisatie Impuls,...

Vier zomerscholen in Enschede bieden leren en spelen

Enschede - Vier zomerscholen in de gemeente Enschede openen maandag 12 juli hun deuren. Bij de zomerscholen in Deppenbroek, Hogeland, Stadsveld en Glanerbrug kunnen...

Elfde Toren opening en toelichting varend klaslokaal

Enschede - Afgelopen woensdag 30 juni vond de opening van de ‘Elfde Toren’ in het Duitse plaatsje Laar plaats. Langs de Overijssels Vecht staan...