Voormalige ijsbaan aan de Nitertweg wordt klein natuurgebied met 1 woning

Losser Het college heeft het besloten het ontwerp bestemmingsplan voor de locatie Nitertweg 4 in Losser vrij te geven voor inspraak. Plan is om op de locatie van de voormalige ijsbaan en visvijver een mooi klein natuurgebied in te richten. Ook komt er een kavel beschikbaar voor de bouw van één woning met een passende architectuur. Met de opbrengsten van de bouwkavel kunnen de kosten van de herinrichting worden bekostigd.

Oude ijsbaan

In het verleden waren er plannen om op deze locatie een volledig nieuw sportcomplex te realiseren met atletiek- en skeelerbaan. De huidige bestemming is dan ook sport. Om dit te realiseren zijn indertijd al voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd, zoals de aanvoer en het storten van zand. Uiteindelijk zijn deze plannen allemaal niet doorgegaan en zijn de ijsclub en de atletiek geland aan het Nilantspad, op de prachtige accommodatie van Stichting MAN.

Wethouder Harry Nijhuis: “Dit plan heeft dus al een lange voorgeschiedenis. Met ons actuele plan om het in te richten als nieuw klein natuurgebied van 1,8 hectare komen we tegemoet aan de wensen van veel inwoners. Om de kosten van de herinrichting te kunnen financieren, willen we de bouw van één woning toestaan. We verwijderen de bestaande oude gebouwen en vormen het terrein om tot nieuwe natuur met een wandelpad. Zo wordt het een nieuw pareltje in onze Schatkamer van Twente.”

IJsbaan
Artist impression natuurgebied Nitertweg. afbeelding: gemeente Losser

Van sportbestemming naar bestemming natuur en wonen

Om de plannen te kunnen realiseren moet de huidige sportbestemming worden aangepast. De inschatting is dat er geen beleidsmatige of wettelijke belemmeringen zijn. De situering van de kavel maakt het plan ook ruimtelijk stedenbouwkundig aanvaardbaar. Het ontwerp van het bestemmingsplan wordt zes weken ter inzage gelegd om iedereen de mogelijkheid te bieden kennis te nemen van het plan en zo nodig te reageren met een zienswijze. Tegelijk met het ontwerpbestemmingsplan wordt een ontwerpbesluit Hogere grenswaarde wegverkeerslawaai ter inzage gelegd. Na afloop van de ter inzage legging zal het bestemmingsplan, met in achtneming van de ingediende zienswijzen, ter vaststelling aan de gemeenteraad worden aangeboden.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Boerenmarkt op zaterdag 31 juli in LOsser

Losser - Zaterdag 31 juli van 10 tot 16 uur is het weer zover: de Boerenmarkt in Losser. Een folklore markt met producten van omliggende boerderijen. Slenter langs de kramen en...

Bijenbeweging zoekt docenten voor bijles

Zwolle - Het gaat niet goed met onze bijen en om deze reden zet de Bijenbeweging Overijssel zich in voor de bescherming van bijen....

Hoofdveld BVV Borne open voor recreatief gebruik

Borne - Ook deze zomer is het hoofdveld van BVV Borne geopend voor recreatief gebruik. Van 19 juli tot 13 augustus is er doordeweeks...

Locatie Martinuskerk: nieuwe studie herontwikkeling gestart

Losser - De Martinuskerk met bijbehorende bouwwerken aan de Kloppenstraat in Losser is al een aantal jaren niet meer in gebruik. Ontwikkelaar Ska-Pa heeft...

Eenmalige extra subsidie voor Enschedese sportverenigingen

Enschede - Het college van B&W van Enschede verstrekt, als blijk van waardering, een eenmalige subsidie aan Enschedese sportverenigingen. Het gaat om twee...

Visie op gebied Sportlaan Driene en omgeving in de maak

Hengelo - Op 9 juli jl. is een intentieovereenkomst getekend tussen de gemeente Hengelo en de ontwikkelcombinatie Leyten-Trebbe voor de ontwikkeling van een visie...

Fietsenstalling Kloosterhof langer open

Hengelo - Vanaf 9 juli opent gemeente Hengelo de bewaakte fietsenstalling Kloosterhof langer dan voorheen. De openingstijden van de stalling worden gelijk getrokken met...

Doortrappen in Oldenzaal

Oldenzaal - Zo lang mogelijk blijven fietsen en doortrappen is belangrijk voor onze gezondheid,zelfstandigheid en socialen contacten. Maar hoe doen we dat? Welzijnsorganisatie Impuls,...