GroenBlauw Wooldrik

Gemeente bereidt ook deze wijk voor op weer van de toekomst

Wanneer het hard regent, komt een deel van de Zuid Esmarkerrondweg onder water te staan. De riolering kan al het water tegelijk niet kwijt. Putdeksels komen omhoog en de straat loopt onder. Project GroenBlauw Wooldrik pakt dit probleem aan. In een aantal straten komt gescheiden riolering, er worden twee overstortputten gemaakt en rondom Sportpark Phenix komen verlagingen voor wateropvang. Tegelijkertijd worden een aantal plekken in de wijk veiliger en aantrekkelijker gemaakt. Zo maken we het Wooldrik en zijn omgeving klaar voor de toekomst.

Wooldrik

Enschede ligt op een stuwwal. Het Wooldrik ligt precies bovenop de wal. Daardoor is er veel hoogteverschil in de wijk. Wanneer het hard regent, stroomt al het water onder en boven de grond naar het laagste punt: de Zuid Esmarkerrondweg. In de toekomst komen zware regenbuien steeds vaker voor. Ook krijgen we te maken met warmere zomers en langere droge perioden. De maatregelen passen het Wooldrik en zijn omgeving hierop aan.

“Met het oog op de toekomst maken we samen Enschede steeds ‘groener’ en ‘blauwer’”, licht wethouder Jurgen van Houdt toe. “We vervangen tegels en asfalt voor planten, struiken en bomen. En we maken meer ruimte om regenwater op te vangen. Zo ook in en rondom het Wooldrik.”

“Regenwater vangen we het liefste op boven de grond. De verlagingen rondom Sportpark Phenix kunnen 1,5 miljoen liter water opvangen. Ze zijn aangelegd op verschillende hoogtes. Het water loopt beetje bij beetje van de ene verlaging naar de andere en krijgt zo de kans om gedeeltelijk de grond in te zakken. Dat helpt tegen verdroging. De rest van het water wordt afgevoerd via de beek over landgoed De Leuriks. Waar onvoldoende ruimte is boven de grond, zoals in de Lammertsweg en de Reaumurstraat, leggen we gescheiden riolering aan: een buis voor schoon regenwater en een buis voor vuil afvalwater met een beetje regenwater. Wel zo duurzaam want het schone regenwater hoeft dan niet meer gezuiverd te worden. Huiseigenaren in de straten waar we aan het werk gaan, bieden we aan de regenpijp gratis te laten aansluiten op het regenwaterriool. Nu gaat het schone regenwater via de regenpijp nog naar het riool voor vuil afvalwater. En dat is zonde, want het kan zoveel beter gebruikt worden.”

Project GroenBlauw Wooldrik bestaat uit de volgende maatregelen

  • Waterberging rondom Sportpark Phenix voor 1,5 miljoen liter water. De velden die grenzen aan het sportpark worden ingezaaid met gewoon gras. In de velden die verder weg liggen komen bloemsoorten die van nature in dit gebied voorkomen. Deze zijn aantrekkelijk voor verschillende soorten insecten.
  • Vlakbij het sportpark komen twee extra overstortputten. Dit is een oplossing voor als het extreem hard of lang regent. Het vuilwaterriool moet dan te veel regen- en afvalwater tegelijkertijd verwerken en kan dit niet aan. Tot nu toe kwam in zo’n situatie het water op straat te staan. Straks kan het riool het water kwijt in de putten.
  • De beek die over landgoed De Leuriks loopt, wordt een beetje uitgediept. Het water kan dan makkelijker in de bodem zakken. Als er veel water is, kan het gemakkelijker wegstromen. Verder stroomafwaarts, tussen het landgoed en de Oostweg, is de beek nu nog recht en smal. Hier wordt de beek natuurlijker en ruimer gemaakt. Ten zuiden van de beek wordt nog een tweede beek aangelegd. Beide beken krijgen glooiende oevers en lopen slingerend door het gebied heen.
  • In de Zuid Esmarkerrondweg, Lammertsweg en Reaumurstraat wordt gescheiden riolering aangelegd. Het regenwaterriool voert het regenwater af naar de wateropvang rondom Sportpark Phenix. Het afvalwater verdwijnt via het vuilwaterriool naar de waterzuivering. Ook komen er in de wegen drainagebuizen die het teveel aan grondwater afvoeren via het regenwaterstelsel.
  • De Zuid Esmarkerrondweg wordt veiliger gemaakt. Het 30 km/uur deel van de Zuid Esmarkerrondweg wordt honderd meter verlengd met het wegvak tussen de aansluitingen met de Hofstedeweg en de Stenversweg. Daar wordt de weg versmald tot 5,5 meter breed en komen er verschillende drempels. De aansluiting van het fietspad van de Stenversweg op de Zuid Esmarkerrondweg wordt verbeterd.

Uitgebreide informatie over de werkzaamheden is te vinden op enschede.nl/groenblauw-wooldrik.

De groene en blauwe maatregelen verlagen de kans op overstromingen wanneer het hard regent. Ook gaan ze verdroging tegen en verkoelen ze de omgeving wanneer het heel warm is. Zo is het prettig leven in een aantrekkelijk, gezond en mooi Enschede. Nu en in de toekomst.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Bloembakken terug in centrum Enter en Wierden

Enter - De wereld ziet er steeds een beetje rooskleuriger uit, zeker nu de bloembakken weer hun weg terug hebben gevonden naar het centrum...

Enschede gaat met lef investeren in de stad

Enschede - Om sterker uit de coronacrisis te komen, stelt het college de gemeenteraad voor om de komende jaren met lef te investeren in...

Aan de slag met inwoners en ondernemers

Hengelo - De gemeenteraad heeft het kader voor het proces van de omgevingsvisie Binnenstad en Hart van Zuid vastgesteld. De volgende stap is nu...

Uitgaanscentrum ‘t Bölke maakt plaats voor kwaliteitsimpuls centrum Enschede

Enschede – Van uitgaansgelegenheid met (inter)nationale bekendheid naar een inspirerende woon-, werk en verblijfsomgeving in het centrum van Enschede. Op het terrein van ’t...

Financiële beeld voor Losser structureel positief

Losser - De belangrijkste conclusie uit de Voorjaarsnota 2021-2025 van de gemeente Losser is dat het financiële meerjarenbeeld structureel sluitend is. Met dit goede...

College geeft met ‘voorkeursvolgorde’ aan waar duurzame energie opgewekt kan worden

Hengelo - Het college van B&W heeft, in voorkeursvolgorde, energiegebieden aangewezen waar op grotere schaal zonne- en windenergie opgewekt kan worden. Het college...

Pony- en paardenmarkt Enter opnieuw afgelast

Enter - De pony- en paardenmarkt in Enter gaat ook dit jaar niet door. Dit is de tweede keer dat het jaarlijkse evenement moet...

Hart van Zuid: kwaliteit én betaalbaarheid

Hengelo - Het stadsdeel Hart van Zuid is volop in ontwikkeling. Er ontstaat een uniek en levendig stadsdeel met zo’n 1.000 woningen. Meerdere marktpartijen...